Sayı

:

91243702-TİM.DKİB.GSK.2018/10011-10028

Trabzon, 06/07/2018

Konu

:

SİRKÜLER (2018-28)

 

SİRKÜLER (2018/28)

1. Rusya Fed. (AEB) Hafif Ticari Araçlar antidamping soruşturması Hk.

2. İran'nın ithalat yasakları Hk.

3. Çin Halk Cumhuriyeti'ne Kiraz İhracatı/Güncellenmiş Liste Hk.

4. Venezuela'daki Yatırım Olanakları Hk.

5. POSİDONİA 2020 Fuarı Hk.

6. ISM 2019 Fuarı Hk.

7. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

8. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Genel Tebliği.

9. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.

10. Gelir Vergisi Tebliği Hk.

11. Avrupa Birliği'ne Limon ve Nar İhracatında sınır kontrolleri sıklığı Hk.

12. Bangladeş İş ve Yatırım Fırsatları Semineri Hk.

13. Dış Ticaret Talepleri

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

e-imzalıdır
İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

Rusya Fed. (AEB) Hafif Ticari Araçlar Antidamping Soruşturması Hk

 

Rusya Federasyonu'nun da üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından 16 Kasım 2011 tarihinde Almanya, İtalya ve Polonya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "Hafif Ticari Araçlar” (8704.21.31 ve 8704.21.91 GTIP'leri altında yer alan) ithalatına karşı başlatılmış olan antidamping soruşturması kapsamında 14 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan Nihai Sonuç Raporu'na göre ilgili tarihten bu yana % 11,1 oranında anti-damping önlemi uygulanmaktadır.

Moskova Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla şifahen tarafımıza iletilen bilgilendirme kapsamında Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 14 Haziran 2018 tarihi itibariyle soruşturmanın kapatılıp mevcut önlemin yürürlükten kalktığı ve önlemin devamına ilişkin yeni bir sunset review başlatılmayacağı bilgisi aktarılmıştır.

 

2

İran'nın İthalat Yasakları Hk.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı ihracat Genel Mürlüğü'den alınan bir yazıdan, İran ekonomisinin sene başından bu yana yaşanan döviz kuru dalgalanmalarından ve ABD ' nin 8 Mayıs 2018 tarihinde Nükleer Anlşma' dan çekildiği açıklaması ilebaşlayan belirsizlik sürecinden olumsuz yönde etkilendiği ve İran Hükümeti'nin ülkede döviz çıkışını engellemek üzere tedbirler almaya başladığı belirtilmektedir . Bu kapsamda İran basınında çıkan haberlere göre, İran'ın 1.339 kalem üründe gümrük vergilerini artırma ya da ithalatı yasaklama yoluna gitmeye hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından İran haber kaynaklarında yapılan araştırmalara atıfla, yasaklamaya tabi ürünlere ilişkin gayri resmi listeye ulaşıldığı belirtilmektedir. Bahse konu ürün listesi yazı ekinde iletilmektedir.

EK; İthalatı Yasaklanan Ürünler Listesi (5 Sayfa)

 

3

Çin Halk Cumhuriyeti'ne Kiraz İhracatı/Güncellenmiş Liste Hk.

 

Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihraç edebilecek kiraz bahçeleri ve soğuk işlem uygulama tesislerinin güncellenmiş listelerine teminen, Çin Halk Cumhuriyeti gümrük genel idaresi hayvan ve bitki karantinası denetim birimi tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile bildirilen internet sitesi aşağıda belirtilmektedir.

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/zwjcp/1890063/index.html

 

4

Venezuela'daki Yatırım Olanakları Hk.

 

Karakas Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'yı ziyaret eden THY Satış Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan'la birlikte, 31 Mayıs tarihinde Venezuela Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Üretken Tarım ve Toprak Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile görüşmüştür.

Soteldo görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere aşağıdaki önerilerde bulunmuştur:

- Anzoategui eyaleti Anaco şehrinde bulunan, "otomotiv parçasından füzeye kadar" çok çeşitli malların üretilebileceği ve üretimin yüzde 70'inin ihraç edilebileceği büyük bir fabrikaya yatırım yapılması;

- Yatırıma uygun 3 çimento fabrikasına yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım yapılması (bu yatırımla elde edilecek günlük 1800 ton çimentonun yüzde 40'ının ihraç edilebileceği belirtilmiştir);

- 2 milyon hektarlık alanda tarım üretimi yapılması;

- Elmas, koltan, altın, grafit gibi madenlere yatırım yapılması ve bu alanlarda ikili işbirliğinin başlatılması.

Soteldo'ya, tarım ve hayvancılık alanında işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiğimiz, bu amaçla ülkemizi ziyaret edecek Venezuela heyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz ve Venezuela'da üretim dahil olmak üzere tarım ve hayvancılık alanında her türlü işbirliği olanağının değerlendirilebileceği ifade edilmiştir

 

5

POSİDONİA 2020 Fuarı Hk.

 

Atina / Yunanistan'da 01 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan POSIDONIA 2020 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nce 4. kez organize edilmesi planlanmaktadır.

2020 yılında 26.sı düzenlenecek olan fuar, 2018 yılında, 110 farklı ülkeden 23.527 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görülen fuarı, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesi beklenmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak Genel Sekreterliğimizin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususunu bilgilerinize rica ederim.

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

6

ISM 2019 Fuarı Hk.

 

Köln / ALMANYA'da, 27-30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2019 (International Sweets and Biscuits Fair) Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

2018 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70 farklı ülkeden 1.650'den fazla katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 140 ülkeden 37.500 kişi ziyaret etmiştir. Almanya ve bölgesinde 49. Kez düzenlenecek olan ve yaklaşık 110.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen ISM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği
  • Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi
  • Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma
  • Fuara giriş kartı temini
  • Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram konularında hizmet verilecektir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, aşağıda yer alan Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 13.07.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

7

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

 

4 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30468

TEBLİĞ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA

HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE

DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/29)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden faydalanamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri,

ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,

d) Hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi: Bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından, belirli periyotlarla yapılan muayene ve analiz sonucu negatif olan ve biyogüvenlik önlemlerini almış alabalık kuluçkahanesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

f) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta, sperm ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

ğ) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl verimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemi,

h) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene ve incelemenin yapıldığı bölümü,

ı) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

i) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

j) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

k) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

ifade eder.

Hastalıktan ari damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, alabalık yumurta/yavrusu üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerinde;

a) Su ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1'de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) virüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu ve devamında yapılan izleme sonucunda bu hastalıkları taşımadığı tespit edilen,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış kuluçkahanelere destekleme yapılır.

(2) Bir damızlık alabalık yumurta vermeye başladığı yıldan itibaren en fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.

(3) Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 5.000 adet damızlık anaç ile sınırlı olup, 2.500 adet'e (2.500 adet dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 2501-5000 adet (5000 adet dahil) olan kısmı için birim fiyatın % 50'si dikkate alınır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane belgesindeki proje kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre yapılır.

(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 1/12/2018 tarihine kadar, kuluçkahane işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

Müracaat için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile kuluçkahanenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-2' de yer alan Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi,

b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane belge fotokopisi,

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi, (üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık raporu,

d) Ek-1'de yer alan alabalık kuluçkahanelerinde alınacak biyogüvenlik önlemlerinde belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı belge,

e) Üreticinin alabalık kuluçkahanelerinde alınacak biyogüvenlik önlemleri (Ek-1) ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından izlemeye alınarak en az 3 yıl boyunca hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi olarak üretimine devam edeceğine dair noter onaylı taahhütname (Ek-6).

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) İl Müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek müracaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1' de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler 10/12/2018 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorundadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak, Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin yapılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir.

(3) Ek-3' te yer alan damızlık alabalık tespit tutanağı il müdürlüğü tarafından tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir.

(4) 2 nci maddede belirtilen hastalıklara dair analiz sonucu negatif olan örneklere ait müracaatlar, il müdürlüğünce işletmenin izlemeye alınması için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir ve ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.

(5) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, izleme sonucunda 2 nci maddede belirtilen hastalıkların bulunmadığı tespit edilerek il müdürlüklerine bildirilen kuluçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;

a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, İl Müdürlüğü tarafından, SKS'ye girilen bilgiler esas alınarak Ek-4'te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur. İcmal-1 listesinin onaylanmasını takip eden beş mesai günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1'lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1'ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5'te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzenlenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak ödenen desteğin % 2'si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan bu bedelin içerisinden de % 20'si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenir. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranmayan yetiştiricilere ise kesinti yapılmadan ödeme yapılır.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden faydalanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden faydalanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere faydalandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından faydalandırılmazlar.

(4) Kuluçkahanede yapılan kontrollerde, bu Tebliğde belirtilen koşullara uyulmadığının ve/veya bu Tebliğde adı geçen hastalıklardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Tebliğde yer alan koşullar yeniden sağlanıncaya kadar kuluçkahane destekleme programından faydalandırılmaz.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2019 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

8

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Genel Tebliği

 

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun genel tebliği ile ilgili resmi gazetede yayınlanan maddeleri aşağıdaki link' ten ulaşabilirsiniz.

EK; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-8.htm

 

9

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.

 

7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğ ile ilgili maddeleri aşağıdaki resmi gazete web adresinde ulaşabilirsiniz.

EK; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm

 

10

Gelir Vergisi Tebliği Hk.

 

İşe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesine ilişkin GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile ilgili maddeler aşağıdaki resmi gazete web adresinden ulaşabilirsiniz.

EK; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm

 

11

Avrupa Birliği'ne Limon ve Nar İhracatı Hk.

 

Avrupa Birliği hayvansal menşeli olmayan bazı yeni ve gıdaların ithalatına resmi kontrollerin artırılmasına ilişkin 882/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması bağlamında 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü ve 885/2014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2018/941/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ,AB Resmi Gazetesi'nin 3 Temmuz 2018 tarihli ve L 166 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Söz konusu Tüzük ile Türkiye menşeli limonlar ve narlar için %20 Oranındaki pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %10'a indirilmiş olup, 6 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

EK; Uygulama Tüzüğü (10 sayfa)

 

12

Bangladeş İş ve Yatırım Fırsatları Semineri Hk.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan bir yazıda, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği iş birliği ve DEİK ev sahibliği 10 Temmuz 2018 Salı günü 11:00 – 14:00 saatleri arasında River Plaza'da Bangladeş'te iş ve Yatırım Fırsatları Semineri düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu seminerde Bangladeş Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu Bangladeş'in sosyo – ekonomik dinamikleri ile iş ve yatırım fırsatlarının ele alarak Türkiye ile ikili ticari ilişkileri kapsamında iki ülkenin iş birliği yapabileceği potansiyel sektörler hakkında sunumlar gerçekleştireceklerdir.

Bahse konu seminerin son bölümünde ise Türk iş insanlarının Bangladeş'teki iş tecrübeleri anlatılarak, halihazırdaki projeler hakkında bilgi verilecektir. Özellikle tekstil, deri,tekstil makinaları, enerji(LNG,LPG santralleri),altyapı ve inşaat, inşaat makinaları, ilaç sanayi, gıda ,madencilik ve bilgi teknolojileri sektörlerine faaliyet gösteren firmaların katılımında fayda görülen ve taslak programı ekte yer alan söz konusu seminer saat 13:00'te düzenlenecek çalışma yemeğiyle sona erecektir.

Bilgileri ve söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın DEİK(Tülin AVCI, Tel:0212 339 50 37 e-posta:tavci@deik.org.tr ile iletişime geçmeleri hususunda gereği rica olunur.
 

13

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.