2018/20 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2018/20)

1. S.T Petersburg Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;

2. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması uygulaması Hakkında Bilgi;

3. Süveyş Kanalını Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Yapılan İndirim Hakkında Bilgi;

4. GSP Kapsamında Alüminyum Ürünlerine Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı Hakkında Bilgi;

5. Avrupa Birliğinin Alüminyum Ürünlerinde Başlattığı Gözetim Uygulaması Hakkında Bilgi;

6. FICC - İsrail Genel Sektörler Alım Talebi Hakkında Bilgi;

7. China Internatıonal Import Expo Hakkında Bilgi;

8. Türkiye Kenya İş Forumu Hakkında Bilgi;

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

S.T PETERSBURG EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/05/2018 tarih 2253 sayılı yazıda; 21 Ekim 2017 tarihinde imzalanan Türk- Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı Protokolü'nde Rusya Federasyonu tarafınca ülkemizin 24-26 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek St.Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF) davet edildiği ve ülkemizce SPIEF 2018'e etkin ve güçlü bir şekilde katılım sağlanmasının arzu edildiğinin kayda geçirildiği, sözkonusu etkinlik kapsamında Türkiye'nin ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı ve Türk şirketlerinin anılan organizasyonda yer alması için yakın bir şekilde çalışılması hususunun da Türk tarafının teklifi olarak belirtildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu foruma katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 18 Mayıs 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

2

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/04/2018 tarih 2216 sayılı yazıda; Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı, bu kapsamda, 1 Ocak 2019 tarihinde bazı eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılmasına yönelik Komisyona sunulan AB ve ülkemiz talepleri Ek- 1'de yer almakta olup, Söz konusu eşyadan herhangi birini üretimlerinde kullanıp ülkemizin de askıya alma başvurusunda bulunmasını talep eden veya bu eşyada üretimleri bulunduğu gerekçesiyle askıya alma taleplerine itiraz etmek isteyen firmalarımızın https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu linkinde "Askıya Alma Sistemi” başlığı altında yer alan yeni askıya alma/kota başvurusu ya da itiraz başvurusu formlarını doldurup en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar resmi bir yazı ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmelerinin gerektiği, benzer şekilde, Ek 2'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmeleri önem arz etmektedir.

Ek: Yazı ve Ekleri ( 254)

3

SÜVEYŞ KANALINI GEÇEN VE AKABE LİMANINA YÖNELEN GEMİLERE YAPILAN İNDİRİM HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/05/2018 tarih 2224 sayılı yazıda; Süveyş Kanal Otoritesi'nin Süveyş Kanalı'nı transit geçen ve Akabe Limanı'na yönelen gemilere verilen teşvikler kapsamında; Akabe Limanı'nda bulunan kuru yük, gezinti ve konteyner gemilerine uygulanan kanal transit ücretlerinde %50 indirim sağlayan anlaşmayı Ürdün'le yenilemeyi kabul ettiği, sözkonusu indirimin sadece Ürdün bayrağı taşıyan gemilere değil Akabe Limanı'nda bulunan tüm gemilere uygulanacağı, belirtilerek, sözkonusu yazıda ayrıca, Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dâhilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi'ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen diğer teşviklerin de olabileceği, buna ilişkin olarak anılan şirketten bilgi temin edilebileceği ifade edilmektedir.

4

GSP KAPSAMINDA ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/05/2018 tarih 2222 sayılı yazıda, ABD Başkanı Trump tarafından 23 Mart 2018 tarihinde imzalanan 1625 sayılı Kanun ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasının 1 Ocak 2018'den başlamak üzere 31 Aralık 2020 tahine kadar uzatıldığı dile getirilerek, anılan GSP sisteminin 76. Fasıl altında yer alan birçok alüminyum ürününü de kapsadığı, sözkonusu yazıda 26 Nisan 2017 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alüminyum ithalatının ABD'nin ulusal güvenliği üzerinde yarattığı tehdidin incelenmesi ve önlenmesi amacıyla "Section 232" kapsamında bir soruşturma başlatıldığı, Yapılan inceleme akabinde, "Alüminyum İthalatının Ulusal Güvenliğe Etkisi" raporunun yayımlandığı, 7601 -7604 - 7605 -7606 -7607 - 7608 -7609.99 tarife pozisyonlarında yer alan ürünler için muaf bırakılan ülkeler hariç tüm ülkelerden yapılan ithalata ek %10 gümrük vergisi getirildiği, bu kapsamda, GSP kapsamı alüminyum ürünlerinin Section 232 kapsamı ürünler ile çakışması durumunda, söz konusu alüminyum ürünlerinin ABD'ye ithalatında tabi olacakları vergi hususunda tereddüt hasıl olduğu, bu nedenle konunun Vaşington Ticaret Müşavirliği kanalı ile ABD Ticaret Bakanlığı (USTR) nezdinde araştırıldığı dile getirilerek, netice itibarıyla, USTR'den alınan cevabî yazıda, GSP kapsamı alüminyum ürünlerinin Section 232 kapsamı ürünler ile çakışması durumunda, söz konusu ürünlerin ABD'ye ülkemizden ithalatları durumunda tabi olacakları gümrük vergisi oranının "%10+MFN” olarak uygulanacağı belirtilmekte olup, konuya ilişkin ABD mevzuatları ilişik bulunmaktadır.

Ekler:

1. Adjusting Imports of Aluminum into The US-Presidential Doc

2. General Notes (1) US Tariff Schedules

3. Chapter 99

5

AVRUPA BİRLİĞİNİN ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNDE BAŞLATTIĞI GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/05/2018 tarih 2223 sayılı yazıda; Avrupa Birliği'nin 26.4.2018 tarihli Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı alüminyum ürünleri için ön gözetim uygulamasının başlatıldığı, sözkonusu gözetim uygulamasına tabi ürünler Uygulama Tüzüğü ekinde 7601, 7604, 7605,7606, 7607, 7608, 7609 ve 7616.99 gümrük tarife pozisyonları olarak belirlenmiştir. Gözetim uygulaması net ithalat miktarı 2.500 kg'yi geçen yukarıda belirtilen GTİP'ler kapsamı her bir tarife pozisyonu için geçerli olacak ve uygulama Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün yürürlüğe giriş tarihinden 15 gün sonra başlayacağı, bahse konu uygulamanın 15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olmasının öngörüldüğü belirtilmekte olup, uygulamadan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn muaf tutulduğu ve ülkemiz ile İsviçre de dâhil olmak üzere tüm üçüncü ülkeleri kapsadığı ifade edilmektedir.

Ek: Komisyon Uygulama Tüzüğü (10 Sayfa)

6

FICC - İSRAİL GENEL SEKTÖRLER ALIM TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'n bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/05/2018 tarih 2219 sayılı yazıda; Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mezkûr federasyon üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği belirtilerek, firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların; Donmuş Gıda Ürünleri, - Elektrikli Mutfak ve Ev Aletleri, - Baskı ve Ambalaj Makineleri Medikal Cihazlar, Ev Tekstili ve Konfeksiyon - Hurma - Tarım-Bahçe Sulama Ekipmanları ürün/ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Ms.Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

Ek: İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) - Teklif Notları (9 Sayfa)

7

CHİNA INTERNATIONAL IMPORT EXPO HAKKINDA BİLGİ;

05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan China International Import Expo (CIIE 2018) fuarına ilişkin olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 30/04/2018 tarih 4979 sayılı yazı ve duyuru metni ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Duyuru Metni (3 sayfa)

8

TÜRKİYE KENYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

(DEİK) organizasyonunda ve Kenya Milli Sanayi ve Ticaret Odası (KNCCI) işbirliğinde, 8 Mayıs 2018, Salı günü Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de düzenlenecek olan Türkiye- Kenya İş Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 30/04/2018 tarih 713 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program, Heyet Listesi ve Kenya Ülke Bülteni (25 sayfa)

9

ÇİN ULUSLARARASI İTHALAT FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/04/2018 tarih 2213 sayılı yazıda; 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanhay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) düzenlenecek olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı”na İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesi Bakanlıkça uygun görüldüğü, Çin Yönetimi tarafından 2013 yılında ülkenin gelecek 10 yıllık ekonomik yol haritasını belirlemek üzere uygulamaya konan, "Yeni Normal (New Normal)” politikası ile, anılan ülke yüksek hızlı büyümeden orta-hızlı ancak sürdürülebilir büyümeye geçerken, hızın ve miktarın önemli olduğu bir üretim modelinden kalite ve inovasyon temelli bir modele evrilmeyi hedeflendiği, Devlet yatırımı ve dış talebe bağlı ihracat odaklı kalkınma modelini benimseyen ÇHC ekonomisinin motor gücünün bundan sonra iç tüketim ve hizmetler sektörü olmasının öngörüldüğü 2016-2020 dönemini kapsayan 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da bahse konu ekonomik dönüşümü resmi olarak teyid eden ÇHC'nin, önümüzdeki dönemlerde ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna gelmesinin de beklendiği ifade edilerek, Bu itibarla, ilk kez düzenlenecek olan ve ÇHC Yönetimi tarafından en üst düzeyde destek gören bahse konu ithalat fuarının, anılan ülkenin ithalatını artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla düzenlediği dikkate alındığında, firmalarımızın oluşan bu fırsatı değerlendirmesi büyük önem arz ettiği, ekte tanıtım broşürünün bir örneği de iletilen mezkur fuar organizasyonu sekiz holde gerçekleştirilecek olup, bu hollerde yüksek teknoloji ürün grupları, elektrikli ev aletleri ve elektrik elektronik tüketim malları, otomotiv, giyim ve aksesuar ürünleri, gıda ve tarım ürünleri ile sağlık ekipmanları; hizmet sektörü holünde ise turizm, yeni teknolojiler, kültür & eğitim, yaratıcı tasarım alanında ürün ve hizmetler sergileneceği ifade edilmektedir.

Ek: Çin Uluslararası İthalat Fuarı-İnfo (11 Sayfa)

10

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.