2018/12 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/12)

1. Ekonomi Bakanlığı Kolay Destek Portalı Hakkında Bilgi;

2. İhracat Navlun Harcamaları Hakkında Bilgi;

3. Türk-Moğol 8. Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Protokolü Hakkında Bilgi;

4. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

5. Dolandırıcılık Hakkında Bilgi;

6. AB Fikri Mülkiyet Hakları Raporu Hakkında Bilgi;

7. Türk Suudi Koordinasyon Konseyi İkinci Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. İran'da İthalat Prosedürü Hakkında Bilgi;

9. Fransa-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

10. Türkiye Rusya İş Konseyi Organizasyonu Hakkında Bilgi;

11. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Uygulanacak Yaptırımlar Hakkında Bilgi;

12. Yatırımcı Algı Anketi 2018 Hakkında Bilgi;

13. Hindistan ile İş Yapan Firmalarımızın Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anket Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

EKONOMİ BAKANLIĞI KOLAY DESTEK PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız tarafından sağlanan desteklerle ilgili bilgiler, en yalın halleriyle "Kolay Destek" adı altındaki web sayfasında yayımlanmaya başlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı Kolay Destek Portalı

http://www.kolaydestek.gov.tr adresi ile yayındadır

2

İHRACAT NAVLUN HARCAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

İhracat Navlun harcamaları ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen üyelerimizin Genel Sekreterliğimizin 0462 326 16 01 numaralı telefonu (121 ve 135 dh. nolar) vasıtasıyla ilgili şube ile irtibat kurmalarını rica ederiz.

3

TÜRK-MOĞOL 8. DÖNEM KARMA EKONOMİK VE TİCARET KOMİTESİ PROTOKOLÜ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2018 tarih 1910 sayılı yazıda; Eşbaşkanlıkları Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU ve Moğolistan Savunma Bakanı Sayın Nyamaa ENKHBOLD tarafından yürütülen "Türk - Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi" (KEK) 8. Dönem Toplantısı'nın, 19-21 Mart 2018 tarihlerinde Ulanbator'da gerçekleştirildiği, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM'ın 6 Nisan 2018 tarihinde Moğolistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ve ekli KEK Toplantısı Protokolündeki konu başlıklarının Sayın Başbakanımızın vaki ziyaretleri kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkilere dair gündemi oluşturması beklendiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Protokolü (12 Sayfa)

4

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin 29/03/2018 tarih 1911 sayılı yazısı ile ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ( 3 sayfa)

5

DOLANDIRICILIK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/03/2018 tarih 1892 sayılı yazıda; Londra Ticaret Müşavirliği tarafından, son dönemde Birleşik Krallık vizesi alınması ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığının yapılan başvurulardan anlaşıldığı bildirilerek, firmalarımızın bu tür taleplere karşı çok ihtiyatlı olmaları, kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir para transferi yapmamalarının önem arz ettiği, Birleşik Krallık vize başvuruları Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi adına ülkemizde yerleşik bir ticari şirket aracılığıyla gerçekleşmekte olup, konuya ilişkin rehbere aşağıda link üzerinden ulaşılması mümkündür.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408854/HOW_

TO_APPLY_FOR_A_UK_VISA_Jan_2015_Turkish.pdf

6

AB FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Komisyonu tarafından üçüncü ülkelerde Fikri Mülkiyet Haklarının (FMH) korunması ve uygulanmasına dair hazırlanan FMH Raporuna ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2018 tarih 1912 sayılı yazı ve ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

7

TÜRK SUUDİ KOORDİNASYON KONSEYİ İKİNCİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı' İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2018 tarih 1913 sayılı yazıda; Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi İkinci Toplantısı'nın 2018 yılının ikinci yarısında Riyad'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, anılan toplantı vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 03 Nisan 2018 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

8

İRAN'DA İTHALAT PROSEDÜRÜ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2018 tarih 1914 sayılı yazıda; 30 Ocak 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tebliği çerçevesinde, İran'a, Türkiye, Çin, Hindistan ve Güney Kore'den gerçekleştirilecek ithalata yönelik para transferinin sadece banka sistemi üzerinden yapılmasına yönelik bir uygulama getirildiği ve sözkonusu uygulamanın 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren başlatıldığı belirtilmekte olup, İran'da İthalat Prosedürü hakkında Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Dış Ticaret Prosedürü (2 sayfa)

9

FRANSA-TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin, katılımlarıyla düzenlenecek olan "Fransa-Türkiye İş Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 28/03/2018 tarih 473 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

10

TÜRKİYE RUSYA İŞ KONSEYİ ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Rusya İş Konseyi Organizasyonunda 18-20 Nisan tarihleri arasında Özel Sektör Heyetinin Rostov ziyareti ve İş Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/03/2018 tarih 496 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

11

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ'NE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/03/2018 tarih 1873 sayılı yazıda; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine Uygulanacak Yaptırımlar Hakkındaki 20/2/2017 Tarihli ve 2017/9950 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın 16/03/2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir

Karar: 14 (Sayfa)

12

YATIRIMCI ALGI ANKETİ 2018 HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 26/03/2018 tarih 486 sayılı yazıda; Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain&Company işbirliği ile Türk şirketlerine dönük dönemsel olarak hazırlanan ‘Yurt Dışı Yatırım Endeksinin bu yılki çalışmasında girdi olarak kullanmak üzere hazırlanan yatırımcı algı anketine https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8jGYtTQEfuTPQRD linkinden ulaşılabilmekte olup, Türk yatırımcısı gözüyle yurt dışı yatırım dinamiklerini kavramak, yatırımlar sürecinde dönemsel öncelikleri ve ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda kapsamlı bir bakış açısı geliştirmek adına tasarlanmış olan anket linkinin 9 Nisan 2018 tarihine kadar aktif kalacağı ifade edilmektedir.

13

HİNDİSTAN İLE İŞ YAPAN FİRMALARIMIZIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARA İLİŞKİN ANKET HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 23/03/2018 tarih 471 sayılı yazıda; DEİK/ Türkiye - Hindistan İş Konseyi Tarafından, Hindistan ile iş yapan firmalarımızın anılan ülke ile ticari faaliyetler, mevcut veya planlanan yatırımlar ve projeler ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin yetkili makamlara sunulması amacı ile bir anket çalışması gerçekleştirilmekte olup, bu kapsamda, Hindistan ile ticari faaliyet gösteren veya Hindistan'da yatırımı olan firmaların 3 Nisan 2018, Salı günü son katılım tarihi olan ve https://portal.deik.org.tr/Anket/627 adresinde yer alan söz konusu anketin doldurulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

14

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.