2018/05 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/5)

1. Cezayir Serbest Satış Sertifikası Hakkında Bilgi;

2. Fas İşbirliği Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumları Hakkında Bilgi;

4. Türkmenistan Firma Alacakları Hakkında Bilgi;

5. Romanya İhale İlan İşleri Hakkında Bilgi;

6. Türkiye - Portekiz JETCO 3. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. 10 Türkiye Ev Tekstili Proje Pazarı Çalışması Hakkında Bilgi;

8. ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlar Hakkında Bilgi;

9. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

10. Irak'a Yapılan Sevkiyatlar Hakkında Bilgi;

11. Sweets&Snacks Expo 2018 Chicago Fuarı Hakkında Bilgi;

12. Katar Uluslararası Ürün Fuarı Hakkında Bilgi;

13. Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Bilgi;

14. Rusya (Moskova) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

15. 2018 Peru Fuarları Hakkında Bilgi;

16. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

CEZAYİR SERBEST SATIŞ SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/02/2018 tarih 1405 sayılı yazıda; Cezayir'e ihracatta Cezayir tarafından Serbest Satış Sertifikasının talep edildiğinin öğrenildiği, mezkur sertifikaya ilişkin olarak ilgili Bakanlık/Kurumlarca düzenlemenin bulunmadığı ürünlerde, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde anılan sertifikanın ekteki formatta, Cezayir resmi kurumlarınca anılan belge zorunluluğu kaldırılana kadar, mezkur ülke ile sınırlı olmak kaydıyla İhracatçı Birliklerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenebilmesi hususunun Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

EKLER:

Ek1-Cezayir Serbest Satış Sertifikası (İngilizce Versiyon), 2 Sayfa

Ek2-Cezayir Serbest Satış Sertifikası (Fransızca Versiyon), 1 Sayfa

2

FAS İŞBİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/02/2018 tarih 1428 sayılı yazıda; Fas Acenteler (Franchise) ve Ağ Ticareti Federasyonu tarafından, Fas Sanayi Ticaret Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı himayesinde 13 - 14 Nisan 2018 tarihleri arasında "Franchise & Retail Forum" adı altında ve "Sanayi ve Hizmet Ticareti Sektörleri için Katma Değer Yaratılması" teması ile Fas'ın Kazablanka şehrinde bir forum düzenleneceği, ülkemizden tecrübe paylaşımlarına verilen öneme atıfla, başarı örneklerinin paylaşılması ve stratejik işbirliklerinin gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizden söz konusu alanda faaliyette bulunan kurumların foruma katılarak katkı verilmesinin beklendiği belirtilmekte olup, forum hakkında detaylı bilgilerin www.frf-morocco.com internet adresinden temin edilebildiği ifade edilmektedir.

3

TÜRKİYE-ECOWAS EKONOMİ VE İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK VE ECOWAS arasındaki işbirliği anlaşması kapsamında 22-23 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06/02/2018 tarih 136 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Destekçi Sponsorluk Dosyası (15 sayfa)

4

TÜRKMENİSTAN FİRMA ALACAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2018 tarih 1334 sayılı yazıda; 2016 yılı başından itibaren Türkmenistan ekonomisindeki sıkıntılar ve buna bağlı döviz gelirlerindeki azalmalar sonucu, Türkmenistan'a ithal edilen ürünlerin bedellerinin transferinde zorlukların yaşandığı, bankaların haftalık olarak %2 oranında transfer yapabildiği ve son zamanlarda bu ödemelerde de gecikmelerin ortaya çıktığı belirtilerek, bahse konu ihracat bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntıların hukuki olarak çözümlenmesi için Türkmenistan'da dava açılması mümkün olmakla birlikte dava açacak firmanın, alacak bedelinin yaklaşık % 25'ini, mahkeme harcı, dava bedeli ve diğer giderler olarak geri ödemekte olduğu ve sözkonusu masrafların yüksekliği ve davanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği nedeniyle, pek çok firmanın hukuki yola başvurmaktan kaçındığı belirtilmekte olup, Türkmenistan'a ihracat yapacak firmalarımızın Türkmen ithalatçılar ile ödeme konusunu netleştirmeden ihracat işlemlerine başlamamalarında fayda görüldüğünün mütaala edildiği ifade edilmektedir.

5

ROMANYA İHALE İLAN İŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 06/02/2018 tarih 1335 sayılı yazısı ekinde alınan Romanya'da açılan ve www.e-licitatie.ro adlı Romanya ulusal elektronik web sitesinde yer alan 1 Milyon Avro'nun üzerindeki ihaleler listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: İhale Listesi

6

TÜRKİYE - PORTEKİZ JETCO 3. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2018 tarih 1336 sayılı yazıda; Eşbaşkanlığı Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı”nın 8-9 Mart 2018 tarihleri arasında Lizbon'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Portekiz arasındaki ilişkilere yönelik varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren bilgi notuna ve anılan toplantı sonucunda imzalanacak protokolde yer alması talep edilen İngilizce metin önerilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu bilgi notu, metin önerileri ve toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ekler:

Ek1- JETCO 2. Dönem Toplantısı Protokolü (12 sayfa)

Ek2- Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

7

10 TÜRKİYE EV TEKSTİLİ PROJE PAZARI ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen (UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi'nin 10.sunun Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ortaklığı ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile 08-09 Mart 2018 tarihleri arasında BUTEKOM Ar-Ge Merkezi DOSAB adresinde gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/02/2018 tarih 916 sayılı yazı ilişki bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen (UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi'nin 10.sunun Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ortaklığı ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile 08-09 Mart 2018 tarihleri arasında BUTEKOM Ar-Ge Merkezi DOSAB adresinde gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/02/2018 tarih 916 sayılı yazı ilişki bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin 08/02/2018 tarih 1427 sayılı yazısı ile ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ( 3 sayfa)

10

IRAK'A YAPILAN SEVKİYATLAR HAKKINDA BİLGİ;

Erbil Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 02/02/218 tarih 12218 sayılı yazısı ekinde alınan, Irak'ta görülen Avian Flu (Kuş Gribi) vakaları duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Duyuru (1 Sayfa)

11

SWEETS&SNACKS EXPO 2018 CHİCAGOFUARI HAKKINDA BİLGİ;

22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında Şikago/ Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan "Sweets&Snacks Expo Uluslararası Çikolata, Şekerleme ve Atıştırmalık Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/02/2018 tarih 958 sayılı yazı ve ekleri ilişki bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (5 sayfa)

12

KATAR ULUSLARARASI ÜRÜN FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Doha/Katar'da 8-11 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan "Uluslararası Ürün Fuarı"na ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/02/2018 tarih 1060 sayılı yazı ilişki bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

13

PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ HAKKINDA BİLGİ;

AB Resmi Gazetesi'nin 20/01/2018 tarihli ve L 16 sayılı nüshasında yayımlanan (AB) 2018/84 sayılı Komisyon Tüzüğü'nde, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, copper compounds, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propyzamide, pyraclostrobin and zoxamide aktif maddelerin onay sürelerinin 31/01/2019 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, AB Resmi Gazetesi'nin 18/01/2018 tarihli ve L 13 sayılı ile 19/01/2018 tarih L 14 sayılı nüshalarında fındıkta da kullanılan muhtelif pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerinde değişiklikler yapıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu değişikleri içeren tablo ile AB Resmi Gazetesi ilişik bulunmaktadır.

EKLER:

1- L 13 sayılı AB Resmi Gazetesi (13 sayfa)

2- L 14 sayılı AB Resmi Gazetesi (25 sayfa)

3- L 16 sayılı AB Resmi Gazetesi (3 sayfa)

4- Tablo (1 Sayfa)

14

RUSYA (MOSKOVA) TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 26-28 Mart 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya yönelik düzenlenecek olan ticaret heyetine ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/02/2018 tarih 1299 sayılı yazı ve taslak program ilişki bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

15

2018 PERU FUARLARI HAKKINDA BİLGİ;

Peru İstanbul Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30/01/218 tarih 1251 sayılı yazısı ekinde alınan, Peru'nun başkenti Lima'da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan fuarlar listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Fuar Listesi (3 Sayfa)

16

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 01/02/218 tarih 22479905 sayılı yazıda; Kuruluşları Diyarbakır Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 2015 yılı mahsulü yaklaşık 1.000 ton ekmeklik buğdayın mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 Sayfa)

17

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.