2017/53 Genel Sirküler HK.

SİRKÜLER (2017/53)

1. E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi Hakkında Bilgi;

2. Avrupa-Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması Hakkında Bilgi;

3. BAE'ye Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

4. Türkiye Macaristan İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

5. Kıbrıs Konulu Toplantı Daveti Hakkında Bilgi;

6. ALL4PACK 2018 Fuarı Ön Başvuru Hakkında Bilgi;

7. Benin-Fildişi Sahili Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

8. Fas İthalat Talepleri Hakkında Bilgi;

9. Türkmenistan/Yabancılardan Tahsil Edilecek Vergi Hakkında Bilgi;

10. Azerbaycan/İşbirliği Teklifi Hakkında Bilgi;

11. İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

E-TİCARET SİTELERİNE TOPLU ÜYELİK PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/08/2017 tarih 2705 sayılı yazıda; İhracatçı Birlikleri üyelerinin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak geleneksel ihracatın yanında e-ihracatın teşvik edilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yerli ve yabancı nitelikli e-ticaret sitelerinden sağlanmak üzere tüm İhracatçı Birliklerine yönelik üyelik hizmeti satın alınmasının kararlaştırıldığı, nitelikleri, taahhüt ettikleri hizmetler ve vermiş oldukları fiyat teklifleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu Alibaba.com (Türkiye Temsilcisi: MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.), Kompass.com (Türkiye Temsilcisi: Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.) ve Turkishexporter.net (Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş) e-ticaret siteleri ile çalışılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

2

AVRUPA-AKDENİZ TİCARETİN VE YATIRIMLARIN KOLAYLAŞTIRILMASI MEKANİZMASI HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa-Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/08/2017 tarih 2708 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Bilgi Notu ve Mekanizmaya İlişkin Doküman ( 28 sayfa)

3

BAE'YE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne ihraç edilen tarım ürünlerinde yaşanan muhtelif sorunların görüşülmesi ve çözümüne ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasını teminen Bakanlıkları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından müteşekkil bir heyetle 14-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Dubai'de bir dizi ziyaretlerde bulunulmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/08/2017 tarih 94410 sayılı yazı ilişikte bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

4

TÜRKİYE MACARİSTAN İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı'nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel'de düzenlenen "Türkiye-Macaristan İş Forumu”nun sonuç raporu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25/08/2017 tarih 1239 sayılı yazısı ekinde alınmış olup, sözkonusu sonuç raporundan bir suretin ilişikte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sonuç Raporu

5

KIBRIS KONULU TOPLANTI DAVETİ HAKKINDA BİLGİ;

14 Eylül 2017 Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa AKINCI'nın konuk olacağı Kıbrıs konulu toplantıya ilişkin İktisadi Kalkınma Vakfı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/09/2017 tarih 7642 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

6

ALL4PACK 2018 FUARI ÖN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ;

Paris/Fransa'da 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "All4pack 2018” uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 06/09/2017 tarih 7642 sayılı yazı ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Forumu (2 sayfa)

7

BENİN-FİLDİŞİ SAHİLİ TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde, 08-12 Ekim 2017 tarihleri arasında Benin Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek olan ticaret heyet programına ilişkin olarak DEİK'den alınan 28/08/2017 tarih 1246 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (34 sayfa)

8

FAS İTHALAT TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Büyükelçiliği, Kazablanka Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 29/08/2017 tarih 2746 sayılı yazısı ekinde alınan ithal talepleri aşağıya çıkarılmıştır..

Firma : TEXAMIT

Talep : Pijama üreticisi firma, bayan pijamalarında kullanılan kumaş (coton, jersey coton,

polaire, viscos, lycra) ithalatı yapmak istiyor.

Yetkili : Zahra EL FARBOUSSI

Adres : 6, Rue Ibnou Al Kattan, Quartier Berger, Mâarif extension, Casablanca

Tel : 00 212 522 98 44 04

E-posta : texamitcharmante@gmail.com

Firma : DEC AFRIQUE

Talep : Çelik-Metalik Konstrüksiyon ithalatı ve ortak proje realizasyonu yapmak istiyor

Yetkililer : AHMED ABOUSSAAD (CEO) Cep Telefonu: 00212 661065840

AHMED ABOUSSAAD (CEO) Cep Telefonu: 00212 661065840

Adres : Residence Diamant Vert Vll / Imm. E Appt A2

E-posta:communication@decafrique.ma; a.aboussaad@decafrique.ma; ismail.kouane@gmail.com

Web Sitesi : www.decafrique.ma

9

TÜRKMENİSTAN/YABANCILARDAN TAHSİL EDİLECEK VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/08/2017 tarih 2741 sayılı yazıda, Türkmenistan'da otellerde konaklayacak olan yabancılardan, pasaport ve vizelerinin türüne bakılmaksızın kalınan gün başına 2 ABD dolarının tahsil edileceği ifade edilmektedir.

10

AZERBAYCAN/İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ;

Azerbaycan'da faaliyet gösteren "AGRO MALL” isimli firmanın Azerbaycan'ın Bakü ve diğer bölgelerinde tarım ve gıda üzerine Avrupa standartlarına uygun, büyük, modern pazarlar kurduklarını ve söz konusu pazarlarda Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Özbekistan ve diğer ülkelerin "Ticaret Evleri” açmak için başvuru talebinde bulunduklarını ifade ederek, anılan projede Türkiye'nin de yer almasını arzulamalarına ilişkin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/09/2017 tarih 2736 sayılı yazı ve Büyükelçiliğimize Hitap Yazısı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Büyükelçiliğimize Yazısı ilişik (3 sayfa)

11

İRAN MENŞELİ İTHALATTA İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ ARANMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/08/2017 tarih 2743 sayılı yazıda, İran'a yönelik ihracatımızda ihracatçıların konsolosluk onayı kaynaklı sorun yaşamaları nedeniyle, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, İran menşeli ürünlerin ülkemize ithalatında, ithalata konu belgelerin ilgili konsoloslukları tarafından onaylanmış olması zorunluluğunun getirildiği bildirilerek, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulamanın 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs. ) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacağı, 21 Eylül 2017 tarihinden başlayarak tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacağı ifade edilmektedir.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.