2017/34 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2017/34)

1. E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru

2. Belarus'a Yaş Meyve Sebze İhracatı Hk.

3. ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hk.

4. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı;

5. Malavi Yatırım Forumu Hk;

6. Moldova'ki Etkinlikler Hk;

7. İran (Tahran) Ticaret Heyeti 8-10 Temmuz 2017 Hk.

8. Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonları Hk.

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

1

E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru

E-Fatura kullanan mükelleflerin 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde de E-Fatura kullanma zorunluluğu başlayacak olup, buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı duyurusu bilgi notu ile Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin açıklayıcı bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan; İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Yükümlülerin dikkatine;

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların yükümlülerce gecikmeksizin kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, yükümlülerin kullanımına açılmış bulunmaktadır.

Bakanlığımızca "İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin "E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” hazırlanmış vehttp://risk.gtb.gov.tr/internet adresi Duyurular bölümü üzerinden tüm yükümlülerin erişimine açılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Değerli mükelleflerimiz,

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır. Uygulamadan, Başkanlığımızca ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan "Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir.

Başkanlığımızca "İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf).

2

Belarus'a Yaş Meyve Sebze İhracatı Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13.06.2017 tarihli yazıda; Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)'nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel'de "Türkiye-Macaristan İş Forumu”nun düzenleneceğinden bahisle, söz konusu iş forumunu, T.C. Başbakanı Sn. Binali Yıldırım'ın, Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın ve T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin onurlandırmalarının öngörüldüğü,

Stratejik ortak olan iki ülke arasında, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için makine ve otomotiv endüstrisi, inşaat ve mühendislik hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkânlarının bulunduğu,

Anılan ziyarete, Macaristan ile hâlihazırda iş yapan, iş yapmayı planlayan ve Macaristan'a yatırım ile ticaret imkânları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen üyelerimizin, 23 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/413/8871 bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, ödemeyi gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Taslak Program

09:00-09:30 Kayıt

09:30-11:00 Paneller

11:00-11:20 Kahve Arası

11:20-12:30 Kapanış Oturumu

12:30-14:00 Çalışma Öğle Yemeği

3

ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, ABD'nin, İran'ın balistik programına destek sağlayan 7 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almış olduğu bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca yaptırım kararının, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ile bağlantılı konular nedeniyle yaptırım kapsamına alınan İran vatandaşları ya da aile bireyleri hakkında ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir.

Anılan raporla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bilgi notuna ve yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşlara ait bilgilere ABD Hazine Bakanlığının aşağıdaki bağlantılarından erişim sağlanmaktadır.

ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunmaktadır.

- https://www.treasury.gov./press-center/press-releases/Pages/sm0088.aspx

- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20170517.aspx

4

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21.06.2017 tarih 1908 sayılı yazıda; "Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağının gerekçelerinin ve karşılaştırma tablosunun http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar adresinde yayımlandığı, belirtilerek yapılan ön incelemede; belirsiz alacak davası, senetle ispat zorunluluğu, ticari defterlerin ibrazı ve delil olması, senede karşı tanıkla ispat yasağı ve ihtiyati haciz kararı gibi hususlardaki değişikliklerin firmalarımızı yakından ilgilendirebileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu Kanun tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin yukarıda belirtilen adresten ulaşılabilen Görüş Bildirme Formuna işlenerek en geç 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğime bildirilmesi gerekmektedir.

5

Malavi Yatırım Forumu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/06/2017tarih 1876 sayılı yazıda; Malavi'nin Lusaka Yüksek Komiserliği'nden 7-8 Kasım 2017 tarihleri arasında Lilongve'de Malavi Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Malavi Yatırım Forumu'nun düzenleneceği hususunda bir Nota alındığı iletildiği, bahse konu yazıda devamla, forumun, tarım, imalat, hizmet, turizm, finansal hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojiler, ulaşım, sağlık ve emlak geliştirme alanlarına odaklandığı ifade edilmektedir.

6

Moldova'ki Etkinlikler Hk;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/06/2017 tarih 1875 sayılı yazıda; Daha önce 12-16 Haziran 2017 tarihlerinde yapılması planlanan "Moldova Business Week 2017” etkinliğinin 2017 yılı Ekim ayına ertelendiği, ilave bilgilerin www.mbw.md internet adresinde yayınlanacağı ifade edilmektedir.

7

İran (Tahran) Ticaret Heyeti 8-10 Temmuz 2017 Hk.

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'nin teşrifleri ile Tahran Türk Ticaret Merkezi açılışı, Türkiye- İran İş Forumu İkili İş Görüşmeleri şeklinde, 08-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında İran (Tahran'a) yönelik gerçekleştirilecek Ticaret Heyetine ilişkin başvuru formu ekte sunulmuştur.

Başvuru Formu: http://goo.gl/TD6fvZ