2017/27 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/27)

1. İngiltere-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

2. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. Romanya, Bükreş Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

4. TAİK California Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı Hakkında Bilgi;

6. Mundo Papel Retiro NVSL Firması Hakkında Bilgi;

7. Canlı Koyun, Kırmızı ve Beyaz Talebi Hakkında Bilgi;

8. Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Ruhsatları İhalesi Hakkında Bilgi;

9. Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı Hakkında Bilgi;

10. Vize Başvurusu Dolandırıcılık Uyarısı Hakkında Bilgi;

11. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

İngiltere-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/04/2017 tarih 662 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde JETCO Toplantısı vesilesiyle İngiltere'ye düzenlenmesi planlanan resmi ziyareti ve bu kapsamda gerçekleştirilmesi öngörülen "İngiltere-Türkiye İş Forumu”nun 08 Haziran 2017 günü yapılacak olan Birleşik Krallık Erken Genel Seçimleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

2

AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 22/04/2017 tarih 45659 sayılı yazısı ekinde alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin yazı örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı (2 sayfa)

3

Romanya, Bükreş Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş şehrine yönelik düzenlenecek ticaret heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2017 tarih 1272 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

4

TAİK California Ziyareti Hakkında Bilgi;

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından, 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansını takiben, 24-26 Mayıs 2017 tarihlerinde San Francisco ve Los Angeles'a birer ziyaret düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 25/04/2017 tarih 613 sayılı yazı, katılım koşulları ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Koşulları ve Taslak Program (4 sayfa)

5

Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı Hakkında Bilgi;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/04/2017 tarih 46816 sayılı yazıda; Katar'ın ithal ettiği ısıl işlem görmemiş hayvansal ürünlerin salgın hastalık taşımadığına ilişkin tespitin önceden yapılmasını teminen, anılan ülkeye hayvansal ürün ve kümes hayvanı ihracatı yapan firmaların 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bir örneği ekte yer alan "İthalat İzin Belgesi"ni ibraz etmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: İthalat İzin Belgesi (2 sayfa)

6

Mundo Papel Retiro NVSL Firması Hakkında Bilgi;

Mundo Papel Retiro NVSL Firmasına ilişkin olarak Madrid Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2017 tarih 1268 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Ruhsatları İhalesi Hakkında Bilgi;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2017 tarih 1267 sayılı yazıda; Gürcistan Devlet Petrol ve Doğal Gaz Devlet Ajansı (LEPL) tarafından petrol ve doğal gaz ruhsatları için 3 Nisan 2017 tarihinde açılan uluslararası ihaleye ilişkin Nota ve ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Gürcistan BE Nota ve Gürcistan BE Nota eki (3 sayfa)

8

Canlı Koyun, Kırmızı ve Beyaz Talebi Hakkında Bilgi;

Tunus Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/04/2017 tarih 46195 sayılı yazıda; Tunus'ta yerleşik bir firmanın yazılı talebiyle ülkemizden İvesi türü canlı koyun ve kırmızı/beyaz et tedarik ederek Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine satmak istediğini belirtmiş olup, firma yetkilisi ile yapılan görüşmede, Ramazan ayına kadar kendilerine 70-80 bin baş hayvan talebi yöneltildiği, bunun yanı sıra taze, soğutulmuş, dondurulmuş kırmızı ve beyaz et ile de ilgilendikleri, pazarlamayı doğrudan Türkiye üzerinden yapmak istedikleri, irtibatta olduğu bir Türk firmasıyla ödeme koşullarında mutabakata varamamaları nedeniyle başka firma arayışında oldukları ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu firmanın iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Yetkili: Kamel Mathlouthi

Firma: SOTKAM-SERVICES

Adres: Avenue Habib Bourguiba 4041 Ksibet-Sousse- TUNISIE

Tel/Faks:+21673238458

Cep:+21696081656

Email: mathlouthikamel@yahoo.fr

Ticaret Sicili No: B0918972010

9

Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/04/2017 tarih 46035 sayılı yazıda; Bakanlığımızca hazırlanan ithalatta uygulanan gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri, toplu konut fonu ile damping ve korunma önlemleri gibi uygulamaların gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında tek bir yerden görülebilmesini sağlayan gümrük vergisi sorgulama ekranı hizmete sunulmuş olup, ilgili sorgulama sayfasına http://gumrukvergisi.ekonomi.gov.tr adresinden ve www.ekonomi.gov.tr sayfasının ithalat başlığı altından ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

10

Vize Başvurusu Dolandırıcılık Uyarısı Hakkında Bilgi;

Londra Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/04/2017 tarih 46039 sayılı yazıda; Vize almak isteyen firma temsilcilerinin son zamanlarda sahte kişiler tarafından dolandırıldıkları belirtilerek Birleşik Krallık vize başvurularının Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi adına ülkemizde yerleşik bir tek ticari şirket aracılığıyla gerçekleştirilmekte olduğu, firmaların bu konuda çok ihtiyatlı olmaları, kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir para transferi yapmamalarının tavsiye edildiği, konuya ilişkin rehbere (firmalarımızın mağdur olmamaları için) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408854/HOW_TO_APPLY_FOR_A_UK_VISA_Jan_2015_Turkish.pdf linkinden ulaşabilmenin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Ek: Yazı (1 sayfa)

11

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/04/2017 tarihli 45756 sayılı yazıda; 16 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan (aşağıdaki yer alan linkten ulaşılabilen) Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2016/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ marifetiyle Bakanlığımız, uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı döviz kullanım oranlarını yükseltmeye veya düşürmeye yetkili kılındığı, bu çerçevede, 17/04/2017 tarihi öncesi itibarıyla düzenlenen ve belge ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bulunan 0713.40.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kabuklu kırmızı mercimek ithalatı öngörülen dahilde işleme izin belgelerinin ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında, ithal edilen ürünün tamamının ihraç edilen ürün bünyesinde kullanılması şartıyla, döviz kullanım oranının azami %120 olarak uygulanması Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-38.htm

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.