2017/13 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/13)

1. Rusya'nın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerini Devreye Alması Hakkında Bilgi;

2. Çin'e Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;

3. Afganistan Bölgesel İşbirliği Konferansı İş Forumu Hakkında Bilgi;

4. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

5. Şanghay İşbirliği Örgütü İş Konseyi Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Macaristan KEK V. Dönem Hazırlık Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Metil Bromür Fumigasyon İşlemi Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

RUSYA'NIN BELARUS SINIRINDAKİ BAZI GÜMRÜK BÖLGELERİNİ DEVREYE ALMASI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/02/2017 tarih 528 sayılı yazıda, Üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'dan Rusya'ya Belarus üzerinden transit geçişlerinde, geçerli bir Rusya vizesi bulunsa dahi, bu bölgede resmi sınır geçiş noktası bulunmamasından dolayı geçişlerine izin verilemeyeceği ifade edilmektedir.

 

2

ÇİN'E KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/02/2017 tarih 21180 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

3

AFGANİSTAN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ KONFERANSI İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda 01-02 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan I. RECCA İş Forumu ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 23/02/2017 tarih 260 sayılı yazıda:

Söz konusu iş forumunun Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Humayoon RASAW'ın yanı sıra uluslararası kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası örgütlerinin yöneticileri ve işadamlarının katılımıyla 1 Mart 2017 tarihinde İstanbul Inter Continental Otelinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, bahsi geçen etkinliğimize katılmayı arzu eden üyelerinizin en geç 27 Şubat 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/337/8141 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

4

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin 23/02/2017 tarih 521 sayılı yazısı ile ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 2 sayfa)

 

5

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/02/2017 tarih 520 sayılı yazıda; 6 Haziran 2017'de Almatı'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısına üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden iş dünyası temsilcilerinin de katılmasının öngörüldüğü belirtilmekte olup, 7 Haziran 2017'de başkent Astana'da Expo 2017 kapsamında "ŞİÖ Sahasında Yeşil Ekonomi Perspektifleri” başlıklı 'ŞİÖ İş Konseyi İş Forumu'nun düzenleneceği kaydedilmekte ve ülkemizden iş çevrelerinin söz konusu etkinliklere katılması durumunda ŞİÖ İş Konseyi Sekretaryasına bildirimde bulunulması talep edilmektedir.

 

6

TÜRKİYE-MACARİSTAN KEK V. DÖNEM HAZIRLIK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/02/2017 tarih 467 sayılı yazıda;

 

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter SZIJJARTO'nun eşbaşkanlıklarında, 2-3 Mart 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Ekonomi Bakanlığı görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

7

METİL BROMÜR FUMİGASYON İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/02/2017 tarih 19781 sayılı yazıda;

 

Hindistan'a bakliyat ürünlerinin de yer aldığı muhtelif tarım ürünleri ihracatında, Hindistan Bitki Koruma, Karantina ve Depolama (PPQ&S) Tebliği uyarınca; Metil Bromür (MBr) fumigasyon işleminin yapılmasının zorunlu olduğu, söz konusu uygulama kapsamında fumigant olarak MBr uygulamasına gidilmeyen veya anılan uygulamaya son verilen ülkelerden gelen ürünlerde Hindistan varış limanlarında fumigasyon işleminin yapılması suretiyle ihracatçı ülkelere kolaylık sağlandığı,

 

Bahse konu uygulamaya ilişkin 30/01/2017 tarihinde Hindistan Tarım Bakanlığı yetkililerince düzenlenen bir toplantıda; 31/03/2017 tarihi itibarıyla ihracatçılara kolaylık sağlayan mezkur uygulamanın sonlandırılmasına yönelik bir Genelge yayımlandığı, şu ana kadar Malezya, Endonezya, Tanzanya, Peru ve Ukrayna'nın dahil olduğu 12 ülkenin, Hindistan'a sevk öncesinde fumigasyon işlemlerine başlanacağının Hindistan Tarım Bakanlığına bildirdiği, yürürlüğe girecek yeni uygulamanın, 're-export' (yeniden ihracat) yapılan ürünler için orijin ülkede fumigasyon işlemi yapılamaması halinde, 're-export' ülkesinde fumigasyon işlemi uygulanarak Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesine ve ürünün ithalatına izin verilmesine imkan tanıdığı,

 

Bu anlamda, Hindistan'a yapılacak ihracat veya 're-export' için ilgili ülkenin karantina otoritesince düzenlenecek Bitki Sağlığı Sertifikalarında "Desinfestation and/or disinfection treatment” bölümünde yer alan "Additional Information” maddesindeki "Fumigated by Government Authorised Agency”nin seçilerek, MBr uygulamasına ilişkin fumigasyon sertifikası eklendiği durumda dahi diğer ilgili maddeler olan "Treatment”, "Chemical (active ingredient)”, "Duration and period”, "Concentration” ve "Date” kısımlarının doldurulmasının gerekli olduğu,

 

 

 

Ayrıca, toplantı esnasında Müşavirliklerince diğer ülke temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Rusya Federasyonu ve Bulgaristan'da MBr fumigasyon işlemlerinin yapılmadığı ve söz konusu ülkelerin anılan uygulamaya hazırlıklı olmadığı izleniminin edinilmesinden bahisle; ülkemizde dış karantina uygulamalarında ihracat ve ithalat için yapılan fumigasyon işlemlerinde MBr kullanımının devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, MBr kullanılmayan ülkelerden yapılacak olan ihracatın ülkemiz üzerinden gerçekleştirilmesi halinde konunun 're-export' noktasında ihracatçı firmalarımıza fırsat sağlayabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.