2017/04 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2017/04)

1. Türkiye Ticaret Merkezleri Web Sayfası Hk.

2. AB Mevzuat Değişikliği Hk.

3. Asia Fruit Logistica Fuarı Hk.

4. Kamerun İş Heyeti Ziyareti Hk.

5. Organik Tarım Yönetmelik Taslağı Hk.

6. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7. Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri Hk.

8. SGK Duyurusu İlave 6 Puanlık İndirim Hk.

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

1

Türkiye Ticaret Merkezleri Web Sayfası Hk.

2016/6 sayılı "Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedeflerine ulaşması doğrultusunda ve değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla başlatılan Türkiye Ticaret Merkezleri projelerine ait resmi web sayfası www.ttcenter.com.tr faaliyete geçmiştir.

2

AB Mevzuat Değişikliği Hk.

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.01.2017 tarihli yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin 18.01.2017 tarihli EK'li yazısı iletilerek,

Ayrıca, AB'de bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınmasına dair 1387/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2390/AB sayılı Konsey Tüzüğü ve bazı tarım ile sanayi ürünlerinde otonom tarife kotası açan ve yönetimini düzenleyen 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2389/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Aralık 2016 tarihli ve L 360 sayılı nüshasında yayımlandığı,

Diğer taraftan, AB gümrük bölgesini deniz veya hava yoluyla geçici olarak terk eden mallara ilişkin AB Gümrük Kodu'nun belirlenmesi hakkında 952/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu (AP) ile Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2339/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Aralık 2016 tarihli ve L 354 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

EK:AB Temsilcili Yazı

3

Asia Fruit Logistica Fuarı Hk.

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20.01ç.2017 tarihli yazıda; 6-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Hong Kong/ Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'nın Türkiye milli katılımının 3. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceğinden bahisle,

Yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri sergilenecek fuarın 74 ülkeden 11.000 profesyonel ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği,

Milli katılım organizasyonu altında katılacak firmalar için katılım bedelinin tahmini 715 US$/m2 olduğu; katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye, sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürünün dahil olduğu; nakliye hizmeti verilmeyeceği,

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Hedef Ülkeler Listesi'nde yer aldığının açıklandığı; T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %70'i 15.000 ABD$'a kadar destek kapsamında olduğu,

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/rltXZ0wd8mfSoxZ03 yer alan Online Başvuru Formu'nu en geç 3 Şubat 2017 tarihine kadar doldurmaları ve sultanbayrak@akib.org.tr e-posta ile bilgi vermeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

4

Kamerun İş Heyeti Ziyareti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/01/2017 tarih 9533 sayılı yazıda; Türk-Afrika İş Adamları Derneği-TABA tarafından 10-14 Şubat tarihleri arasında Kamerun Yaoundé'ye iş heyeti ziyareti düzenleneceği, Program dahilinde Batı Afrika'nın en büyük fuarı PROMOTE 2017 ziyaret edileceği, B2B görüşmeler yapılacağı ve ticaret odasının ziyaret edileceği belirtilmektedir.

 

Başvuru : https://goo.gl/forms/PrQ23Vct0DTAJRkh1

5

Organik Tarım Yönetmelik Taslağı Hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/01/2017 tarih 9412 sayılı yazıda; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu yönetmelik taslağının incelenerek taslak hakkında olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere 02 Şubat 2017 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

6

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6770Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yeniden yapılandırılmasının uzatılması, sicil affı gibi hususları ilgilendiren bölümleri ekte sunulmuştur.

EK : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.pdf

 

 

7

Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri Hk.

26 Ocak 2017 tarih ve 29960 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ” ve "TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ” ekte sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm

 

8

SGK Duyurusu İlave 6 Puanlık İndirim Hk,

İlave altı puanlık indirim kapsamında 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı kararnamenin eki (ı) sayılı listede belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerinin indirimden yararlanma süresinin uzatılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusu aşağıda yer almaktadır.

 

"5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresi 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında açıklanmıştır.

 

20/1/2017 tarihli, 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/12/2016 tarihli, 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "31/12/2016” ibaresi "31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre, 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekli (I) sayılı listesinde belirtilen Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde faaliyet gösteren işverenlerin 2013/30 ve 2016/8 sayılı Genelgelerde belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla 31/12/2017 tarihine kadar 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır.”

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.