2016/54 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/54)

1. Fas-Tek Pencere Uygulaması Hakkında Bilgi;

2. İran'da Yatırım ve İş Yapma Semineri Hakkında Bilgi;

3. KOSGEB 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Desteği Protokolü Hakkında Bilgi;

4. Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;

5. Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihi Hakkında Bilgi;

6. Kolombiya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Aktobe Invest 2016 Hakkında Bilgi;

8. İflas Eden Güney Kore Firması Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

FAS-TEK PENCERE UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

5-7 Eylül 2016 tarihleri arasında Marakeş'te tüm dış ticaret prosedürlerinin tek bir noktadan ve elektronik ödeme ile elektronik imza gibi uygulamaları güvence altına alan Fas-Tek Pencere Uygulamasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/09/2016 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

2

İRAN'DA YATIRIM VE İŞ YAPMA SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye - İran İş Konseyinin 6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da düzenleyeceği İran'da Yatırım ve İş Yapma Semineri ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 23/09/2016 tarih 11903 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

KOSGEB 2016 YILI MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ DESTEĞİ PROTOKOLÜ HAKKINDA BİLGİ;

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Desteği Protokolüne ilişkin olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından alınan 22/09/2016 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

4

TÜRKİYE AFRİKA İŞ VE EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Afrika Birliği ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde; (DEİK) organizasyonunda, 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndagerçekleştirilecek olan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 22/09/2016 tarih 11798 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

TURUNÇGİL HASAT VE İHRAÇ TARİHİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 20/09/2016 tarih 634 sayılı yazıda; "Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından, Miho Wase (Mandarin) çeşidinin 23/09/2016 tarihinde kesimine, 28/09/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

6

KOLOMBİYA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Kolombiya'nın Başkenti Bogota ile ikinci önemli şehri Medelline yönelik ticaret heyetinin, 30 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında, Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda düzenleneceği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/09/2016 tarih 2624 sayılı yazıda; 30 Eylül Cuma günü olarak belirtilen son başvuru tarihinin 28 Eylül Çarşamba günü olarak revize edildiği ifade edilmektedir.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 Sayfa)

7

AKTOBE INVEST 2016 HAKKINDA BİLGİ;

Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/09/2016 tarih 2642 sayılı yazıda, 27-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde "Aktobe Invest 2016” işadamları forumunun düzenleneceği, Aktöbe Invest 2016 Forumu ile Türk İşadamlarının Aktöbe bölgesindeki yatırım fırsatları ile tanışabileceği, sanayi bölgesini ziyaret edebileceği ve ikili görüşmelere katılabileceği belirtilmekte olup, üyelerimiz için sözkonusu duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Aktobe Invest 2016 Bilgi Yazısı ve Forum Programı (3 sayfa)

8

İFLAS EDEN GÜNEY KORE FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

Güney Kore menşeli "Hanjin Shipping Co. Ltd” firmasının iflasını açıklamasına ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/09/2016 tarih 2636 sayılı yazı ve bilgilendirme notları ilişik bulunmaktadır.

Ek Yazı ve Bilgilendirme Notları (4 sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.