2016/50 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/50)

1. Türkiye-Rusya İş Konseyi Hakkında Bilgi;

2. SIAL Middle East Fuarı Hakkında Bilgi;

3. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

4. Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişikliği Hakkında Bilgi;

5. Senegal Şirket İşlemleri Merkezi-CFE Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3. Dönem Toplantısı Bilgi Notu Talebi Hakkında Bilgi;

7. Çin'e Kiraz İhracatında Soğuk Uygulaması Hakkında Bilgi;

8. XIV. Dönem Türk-Rus KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. ABD GTS 2016/17 Yıllık Değerlendirilmesi Hakkında Bilgi;

10. PROARGENTINA Programı Hakkında Bilgi;

11. Soçi 2016 Uluslararası Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

12. Hong Kong İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

13. Türkiye Ülke Günü ve İkili Firma Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

14. Bitki Islahı Proje Pazarı Hakkında Bilgi;

15. İthalat Tebliği (2016/1) Hakkında Bilgi;

16. 120. Canton Fuarı Hakkında Bilgi;

17. Kolombiya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

18. Azerbaycan Vergi Sistemindeki Reformlar Hakkında Bilgi;

19. PRODEXPO 2017 Fuarı Milli Katılımı Hakkında Bilgi;

20. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE-RUSYA İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

3 Ekim 2016 tarihinde Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye -Rusya İş Konseyi Ortak Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/09/2016 tarih 11684 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

2

SIAL MİDDLE EAST FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5-7 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 05/09/2016 tarih 84329644 sayılı yazı ve Duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Duyuru (3 sayfa)

3

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

1-31 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 22. Dakka Uluslararası Ticaret Fuarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 08/09/2016 tarih 101355 sayılı yazısı ekinde alınan fuar daveti yazısı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Fuar Daveti Yazısı (2 sayfa)

4

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/09/2016 tarih 101186 sayılı yazıda, İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı belge/izin sahibi firma tarafından itiraz edilebilmesine ilişkin hususları düzenleyen, "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/9)” 08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir

Ek: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (ihracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(1sayfa)

5

SENEGAL ŞİRKET İŞLEMLERİ MERKEZİ-CFE HAKKINDA BİLGİ;

Senegal Şirket İşlemleri Merkezi'nin kurulmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/09/2016 tarih 2591 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Duyuru (5 sayfa)

6

TÜRKİYE-UKRAYNA TARIM ÇALIŞMA GRUBU 3. DÖNEM TOPLANTISI BİLGİ NOTU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/09/2016 tarih 2590 sayılı yazıda,

Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3. Dönem Toplantısının, 26-29 Eylül 2016 tarihinde Kiev'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bu çerçevede, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere, Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve varsa sorunlara ilişkin bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

7

ÇİN'E KİRAZ İHRACATINDA SOĞUK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığından; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan (GTHB) alınan bir yazıya atfen Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda özetle, "Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Kirazlara Yönelik Olarak Soğuk Hava Depolarında Soğuk İşleme (Cold Treatment) Uygulama ve İşleme Prosedürü Talimatı” hazırlandığı ve söz konusu talimatın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesi "Faaliyetlerimiz-Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol " bölümü altında yayınlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek kirazlara yönelik uygulanacak soğuk işlem ve bu işlemin uygulanacağı işletmenin söz konusu talimatta belirtilen tüm şartları taşıması gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 2017 yılı kiraz ihracat sezonuna yönelik olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek kirazlara yönelik soğuk işlem uygulama yetkisi almak isteyen işletmelerin 03 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Zirai Karantina Müdürlükleri'nin olduğu illerde bu illere, Zira Karantina Müdürlükleri'nin olmadığı illerde ise İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Başvuru sonrasında işletmelerin "Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Kirazlara Yönelik Olarak Soğuk Hava Depolarında Soğuk İşlem (Cold Treatment) Uygulama ve İşleme Prosedürü Talimatına” göre denetleneceği ve denetleme sonucunda tüm şartları taşıyan işletmelerin kayıt altına alınarak, işletmelerin listelerinin GTHB kanalıyla Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi (AQSIQ)'e iletileceği belirtilmektedir.

8

XIV. DÖNEM TÜRK-RUS KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/09/2016 tarih 2586 sayılı yazıda, 14. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 2016 Ekim ayı içerisinde Ankara'da yapılmasının planlandığı, sözkonusu toplantıya hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlık görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmekte olup, Bilgileri ve bahse konu toplantıda faydalanmak üzere, ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 20 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

9

ABD GTS 2016/17 YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/09/2016 tarih 2587 sayılı yazıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) 25 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan (Ek:1), Vol, 81, No. 165, 58547 sayılı Resmi Gazete'deki (Federal Register) duyurusunda, ABD GTS 2016/2017 yıllık değerlendirmesinin başlamış olduğu, bahse konu duyuruda; GTS kapsamındaki listedeki ürün ve ülke değişikliklerin 4 Ekim 2016 (Salı) ve Rekabet İhtiyacı Limiti'nden (CNL waiver) Muafiyet başvuruları 2 Aralık 2016 (Cuma) tarihleri saat 17.00'a kadar yapılabileceği ayrıca, 2015/2016 yıllık değerlendirmesi (Ek:2) sırasında sadece En Az Gelişmiş Ülkeler (LDBC) için GTS uygulamasına dahil edilen seyahat ürünleri ve valizlerin kapsamının Gelişmekte Olan Ülkeler (DBC) lehine genişletilmesi kararı kapsamında seyahat eşyaları ve valizler için yapılacak yorumlara ilişkin son başvuruların 4 Ekim 2016 (Salı) tarihi saat 17.00'a kadar yapılabileceği USTR, GTS Alt Komitesinin ise 18 Ekim 2016 (Salı) tarihinde saat 09.30'da konuya ilişkin bir Kamu Dinleme Toplantısı düzenleyeceği, diğer taraftan konu hakkında firmalara yapılacak duyuruda, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiğinin hatırlatılmasında fayda olduğu belirtilerek konu hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede konuya ilişkin olarak gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 29 Eylül 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

EKLER:

1. 2016-20054 (3 Sayfa)

2. Outcomes-2015-2016-GSP-Annual-Review (9 Sayfa)

10

PROARGENTINA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

6 - 10 Ekim 2016 tarihleri arasında Santa Fe Eyaleti Hükümeti ve Las Parejas Belediyesi tarafından, Arjantin Üretim Bakanlığı himayelerinde "International Business Round of Las Parejas” adı altında Las Parejas şehrinde düzenlenecek etkinliğe ilişkin olarak Arjantin Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/07/2016 tarih 2583 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Duyuru (7 sayfa)

11

SOÇİ 2016 ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/09/2016 tarih 2573 sayılı yazıda; 26 Eylül - 2 Ekim 2016 tarihlerinde Soçi'de "Soçi 2016 Uluslararası Yatırım Forumu” düzenleneceği belirtilmekte olup, bahse konu foruma iştirak etmek isteyen katılımcıların www.forumkuban.ru internet adresinde bulunan kayıt formunu doldurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

12

HONG KONG İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 9 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/09/2016 tarih 2551 sayılı yazı ve ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve İhale Duyurusu Tercümesi ( 6 sayfa)

13

TÜRKİYE ÜLKE GÜNÜ VE İKİLİ FİRMA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Türkiye-Milano İş Konseyi tarafından İtalya Yatırım Ajansı (ICE) işbirliğiyle 26 Ekim 2016 Çarşamba günü Milano'da gerçekleştirilecek olan "Türkiye Ülke Günü ve İkili Firma Görüşmeleri”ne ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06/09/2016 tarih 11567 sayılı yazı ve ilişik bulunmaktadır. Ek: Yazı (1 Sayfa)

14

BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI HAKKINDA BİLGİ;

8 Ekim 2016 tarihinde EXPO 2016 Antalya'da, AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi'nin organizasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi, BAİB ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile düzenlenecek olan "Bitki Islahı Proje Pazarı”na ilişkin olarak Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/09/2016 tarih 2563 sayılı yazı ve etkinlik programı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Etkinlik Programı (2 Sayfa)

15

İTHALAT TEBLİĞİ (2016/1) HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/08/2016 tarih 97752 sayılı yazıda; Eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithali, meri İthalat Rejimi Kararı'nın 2 nci ve 7 nci maddeleri gereği Bakanlıklarının (İthalat Genel Müdürlüğü” iznine tapi olduğu, bu izne ilişkin usul esasların 31/12/2015 tarihli ve 29579 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Tebliği (İthalat:2016 1)” ile düzenlenmekte olduğu bu çerçevede, 2017 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve sözkonusu Tebliğin güncellenmesinde görüş ve önerilerimize ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki linkten ulaşılabilen sözkonusu İthalat rejimi değişikliğine ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-2.htm

16

120. CANTON FUARI HAKKINDA BİLGİ;

15-19 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Canton Çin İthalat ve İhracat Fuarına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 05/09/2016 tarih 113062 sayılı yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Fuar Duyurusu (3 Sayfa)

17

KOLOMBİYA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 30 Ekim - 4 Kasım 2016 tarihleri arasında Kolombiya'nın Başkenti Bogota ile ikinci önemli şehri Medelline yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/08/2016 tarih 2489 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır. Ek: Yazı ve Taslak Program (3 Sayfa)

18

AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/09/2016 tarih 2507 sayılı yazıda; Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince hazırladığı ifade edilen "Azerbaycan Vergi Sistemindeki Reformlar” konulu bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bilgi Notu (4 Sayfa)

19

PRODEXPO 2017 FUARI MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

Moskova Rusya'da 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan PRODEXPO 2017 Uluslararası Gıda İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/08/2016 tarih 7653 sayılı yazı ve başvuru formu program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 Sayfa)

20

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.