2016/49 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/49)

1. RF Bitkisel Ürün Listeleri Eylül Ayı Güncelleme Çalışması Hakkında Bilgi;

2. Mayer Limon Kesim İhraç Tarihi Hakkında Bilgi;

3. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu Hakkında Bilgi;

4. Dolandırıcı Firma Bilgisi Hakkında Bilgi;

5. Worldfood İstanbul ile Eş Zamanlı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

6. IPACK 2016 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Mayer Limon Kesim İhraç Tarihi Hakkında Bilgi;

8. Tekerlekli Fuar Çantası Hakkında Bilgi;

9. Novorossisk Ticaret Ataşeliği/Ro/Ro Terminali Projesi Hakkında Bilgi;

10. Türkiye-Etiyopya İş Forumu Hakkında Bilgi;

11. Fas - Türkiye PPP (Kamu Özel İşbirliği) Deneyimleri Ülke Semineri Hakkında Bilgi;

12. İhracat Beyannamelerinin Kapanması Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

RF BİTKİSEL ÜRÜN LİSTELERİ EYLÜL 2016 AYI GÜNCELLEME ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; Rusya Federasyonu'na yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de yılda 4 kez olmak üzere her 3 ayda bir güncellenmektedir.

Bu kapsamda, Eylül 2016 yılı ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak firmaların, goo.gl/6Pbjml adresli linkte açıklamaları ile birlikte yer alan başvuru evraklarını Bakanlığa iletilmek üzereen geç 2 Eylül 2016 tarihine kadar Birliğimize teslim etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, yeni başvuru yapacak firmaların yanısıra mevcut güncel listede yer alan ihracatçılarımızın liste uygulaması kapsamında uyulması zorunlu olan usul ve esaslar açısından;

- Kanuni adres değişikliği,

- Unvan değişikliği,

- Süresi biten veya yenilenen sözleşmeler,

- Süresi biten kapasite veya ekspertiz raporları,

- Tarımsal danışman atanması, sözleşme revizyonu veya sözleşme fesih işlemleri,

- Firma temsil ve ilzam yetkililerinde yapılan değişiklikler,

vb. konularda yaşanan gelişmeler hakkında durumu tevsik eden gerekli evrakları düzenleyip ilgili tarihe kadar Birliğimize iletmeleri hususunda;

EKİ : RF İhracatçı Firma Listeleri Uygulaması Bilgi Notu (2 Sayfa)

2

MAYER LİMON KESİM İHRAÇ TARİHİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/08/2016 tarih 7845 sayılı yazıda; Adana, Mersin bölgeleri muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Limon Mayer çeşidi için 28/08/2016 kesim, 02/09/2016 ihraç tarihi olarak tespit edildiği ifade edilmektedir.

 

3

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

Mısır Üretici Kayıt Sistemi ile ilgili olarak hazırlanan bilgi notu ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/08/2016 tarih 2453 sayılı yazıda; yeni bilgi notunda Müşavirlik tarafından İngilizceye tercüme ettirilen "White List için gerekli belgeler listesi” nin eklendiği, öte yandan, White List için gerekli belgeler listesinin Arapça orijinalinin, ithalatçılar tarafından doldurulacak formlar, firmalar tarafından doldurulacak olan "Model of the letter from producing company” başlıklı formun Arapça orijinali yeni bilgi notunda yer aldığı ifade edilmektedir.

 

Ek: Bilgi Notu (37Sayfa)

 

4

DOLANDIRICI FİRMA BİLGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Merkezi İskoçya'da bulunan bir firmanın ismini kullanan dolandırıcıların ülkemizdeki bir firmaya yüklü miktarda sipariş vermesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayına ilişkin olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bir yazısına atfen, Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 25/08/2016 tarih 874 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Firma Listesi ve Başvuru Formu (3 Sayfa)

5

WORLDFOOD İSTANBUL İLE EŞ ZAMANLI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Genel Sekreterlikleri organizasyonunda CRN Expo İstanbul Fuar Merkezinde 01-04 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Worldfood İstanbul 2016- 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı” ile eş zamanlı olarak 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Alım Heyeti programına ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/08/2016 tarih 7560 sayılı yazı, başvuru formu ve firma listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Firma Listesi ve Başvuru Formu (3 Sayfa)

 

6

IPACK 2016 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Genel Sekreterlikleri organizasyonunda 01-04 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "IPACk 2016 İstanbul 31. Uluslararası Ambalaj Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı” ile eş zamanlı 30 Ağustos 02 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Alım Heyeti programına ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/08/2016 tarih 7599 sayılı yazı, başvuru formu ve firma listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Firma Listesi ve Başvuru Formu (3 Sayfa)

7

TEKERLEKLİ FUAR ÇANTASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/08/2016 tarih 2449 sayılı yazıda; Fuar organizasyonlarında ziyaretçi sayısını arttırmada etkili promosyon araçlarından biri olan tekerlekli fuar çantası Expobox'un katalog ve numuneler için taşıma kolaylığı sağladığı, fuarlarda marka bilinirliğini arttırdığı ve bir çok kurum tarafından kullanıldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin sözkonusu çanta ile ilgili görsellere http://www.ikikereiki.com.tr/mail/tr/tr.htm linkinden erişim sağlayabilecekleri ifade edilmektedir.

 

8

NOVOROSSİSK TİCARET ATAŞELİĞİ/RO/RO TERMİNALİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

Port Kavraz Deniz Limanı Bölgesinde Ro-Ro Terminali Kompleksi Kurulmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/08/2016 tarih 2443 sayılı yazı ilişikte bulunmaktadır.

Ek: Yazı (4 Sayfa)

 

9

TÜRKİYE-ETİYOPYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Eşbaşkanlığı T.C.Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde, 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye-Etiyopya İş Forumunun düzenleneceği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/08/2016 tarih 2445 sayılı yazıda; ziyarete katılmak için belirlenen paket program katılım bedelinin 2.250 Avro olduğu, ziyarete katılacak olan firma temsilcilerinin Etiyopya vizelerinin geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması gerektiğinin hatırlatılmakta olduğu, vize başvurularının ise Ankara'daki Etiyopya Büyükelçiliği'nden (http://www.ethiopianembassyankara.org/visa/) yapılabileceği, Etiyopya için sarıhumma aşısının gerekmekte olduğu ve aşı kartlarının taşınmasının zaruri olduğu, sarıhumma aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne (www.seyahatsagligi.gov.tr) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapıldığı belirtilmekte olup, söz konusu foruma katılmak isteyen üyelerimizin 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/229/7235 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve ödeme gerçekleştirmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Katılım Koşulları ve Taslak Program (2 Sayfa)

 

 

 

10

FAS - TÜRKİYE PPP (KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ) DENEYİMLERİ ÜLKE SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, Fas'ın Marakeş şehrinde 25 Eylül 2016 tarihinde düzenlenecek olan "Country Seminar on Turkish PPP Experiences” toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 22/08/2016 tarih 21267 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

 

11

İHRACAT BEYANNAMELERİNİN KAPANMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 19/08/2016 tarih ve 73421605 sayılı bir yazısına atfen İhracat Beyannamelerinin Kapatılmasına yönelik yazı muhteviyatı hususlara göre;

 

"İhracat Beyannameleri ile bu beyannameler kapsamı eşyanın fiili ihracatına ilişkin tescil edilen beyanlar arasında kap ve kilo bilgilerinin bir şekilde beyan edilebilmesini teminen; TIR İhracat Özet Beyan ile çıkış bildiriminde ihracat için açma bölümlerinde "kap ve "kilo” bilgisinin girilmesi zorunlu hale getirilmiş olduğu,

 

Bu kapsamda bir taşıma senedinin birden fazla ihracat beyannamesi kapsamı eşyayı içeriyor olması durumunda her bir ihracat beyannamesin ilişkin parçalı durumu da beyan edilmek suretiyle kap ve kilo bilgisi de girilecek olup sözkonusu düzenleme 19/09/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olduğu hususları vurgulanmaktadır.

Ek: İlgi yazı örneği

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.