2016/44 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/44)

1. Hong Kong İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

2. AIX 2017 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

3. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;

4. AB Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

5. Sultani ve Mevlana (Razaki) Çeşidi Sofralık Üzüm Hasat ve İhraç İzni Hakkında Bilgi;

6. Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Nijerya'da Düzenlenecek Fuarlar Hakkında Bilgi;

8. Belgrano Projesi - Arjantin Hakkında Bilgi;

9. Suudi Arabistan Elektronik Hizmet Uygulaması Hakkında Bilgi;

10. İngiltere ve Almanya ile Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Bilgi;

11. Seafood Expo Global 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

HONG KONG İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/08/2016 tarih 2210 sayılı yazı ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve İhale Duyurusu Tercümesi (6 sayfa)

2

AIX 2017 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

04-06 Nisan 2017 tarihleri arasında Hamburg-Almanya'da gerçekleştirilecek olan AIX 2017 Fuarına ilişkin olarak Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 03/08/2016 tarih 15307 sayılı yazı ve eki ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

3

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 02/08/2016 tarih 87427 sayılı yazısı ekinde alınan duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Duyuru (2 sayfa)

4

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/08/2016 tarih 2175 sayılı yazıda, Bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2016 tarihli ve LI55 sayılı dizininde yayımlandığı daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/08/2016 tarih 2175 sayılı yazıda, ilgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan değişiklik tablosu yerine ilişikte yer alan revize edilmiş tablonun dikkate alınmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: AB Mevzuatı Değişikliği (3 sayfa)

5

SULTANİ VE MEVLANA (RAZAKİ) ÇEŞİDİ SOFRALIK ÜZÜM HASAT VE İHRAÇ İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 01/08/2016 tarih 509 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüğünce oluşturulan Komisyon, Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçeleri ile Denizli iline bağlı Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda yapmış olduğu incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, Sultani çeşidi Sofralık Üzümlerin 01/08/2016 tarihinden itibaren kesimine, 03/08/2016 tarihinden itibaren ihracına Mevlana (Rezaki Tipi) çeşidi Sofralık Üzümlerin 03/08/2016 tarihinden itibaren kesimine, 05/08/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

6

CEZAYİR YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

26 Ekim 2016 tarihinde Cezayir'de düzenlenecek olan Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/07/2016 tarih 2158 sayılı yazı ve fuar duyurusunun ilişik bulunduğunu önemle bilgilerine sunarız.

Ek: Yazı ve Fuar Duyurusu (6 sayfa)

7

NİJERYA'DA DÜZENLENECEK FUARLAR HAKKINDA BİLGİ;

12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Nijerya'da düzenlenecek Fuarlara ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/07/2016 tarih 2157 sayılı yazının ilişik bulunduğunu önemle bilgilerine sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

BELGRANO PROJESİ - ARJANTİN HAKKINDA BİLGİ;

Arjantin Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 28/07/2016 tarih 2137 sayılı yazısı ekinde alınan; on altı milyar doları aşan evrensel bir yatırımla Arjantin'in kuzeyinde sosyal ve ekonomik altyapıyı geliştirmeye yönelik "Belgrano Projesi (Plan Belgrano)” sunumu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Sunum Yazı (40 sayfa)


Bilindiği üzere, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından adı geçen ülkeye gıda ürünleri ithalatına ilişkin gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını teminen Elektronik Hizmet Uygulamasına (http://www.sfda.gov.sa/en/food/eservices/Pages/default.aspx) başlandığı hususu daha önce kayıtlı sirküler ile duyurulmuştu. Bu defa, Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 04.08.2016 tarihli yazıda; yukarıda kayıtlı internet adresinin http://www.sfda.gov.sa/en/food/eservices/Pages/default.aspx olarak güncellendiği ifade edilmektedir.

10

İNGİLTERE VE ALMANYA İLE TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.08.2016 tarihli yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin 30 veya 31 Ağustos 2016 tarihinde Almanya'ya ve 5 Eylül 2016 tarihinde İngiltere'ye birer resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ülkelerin, ticaret, ekonomi ve sanayiden sorumlu muhatap bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağından bahisle,

Anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde, ihracatçılarımızın İngiltere ve Almanya pazarlarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ülkemiz ile anılan ülkeler arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, EK'li forma vasıtasıyla en geç 09 Ağustos 2016 Salı mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Ek: Form_Ingiltere-Almanya Sorun F.

11

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Brüksel/Belçika'da 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo Global 2017 - Global Su Ürünleri 2017 Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 13. kez organize edilmesi planlanmaktadır.

2017 yılında 25.si düzenlenecek olan Global Su Ürünleri Fuarı, Su Ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edilmekte ve her yıl 1.700'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmaktadır. 2016 yılında, muhtelif deniz ürünleri üreticisi ve ihracatçısı 15 Türk firması, yaklaşık 600 m2'lik alanda, Türkiye milli katılımı adı altında, "Turkey: The Dreamland of Seafood” ve "Turkey: Discover the Potential” konseptiyle Türkiye adına yakışır bir ortamda ürünlerini ziyaretçilere sunma imkânı bulmuştur. Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan üye firmalarımızın, 17 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususunda bilgileri rica olunur.

Bilgi için irtibat:
Su Ürünleri Sektör Şubesi
Celal Özcan
Tel: 0212 454 05 88
Faks: 0212 454 05 01 - 02
E-Mail: suurunleri@iib.org.tr

EK: Seafood Expo Global 2017 Fuarı Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.