2016/41 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/41)

1. Büyükelçilik Ziyaretleri Hakkında Bilgi;

2. Yurtdışı Alıcılarına Mektup Hakkında Bilgi;

3. 16. Dünya İhracat Geliştirme Forumu Hakkında Bilgi;

4. Romanya'da Yeni Uygulamalar Hakkında Bilgi;

5. Bayankhongor, Arkhangai ve Uvurkhangai Vilayetleri ziyareti Hakkında Bilgi;

6. AB Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

7. 2015 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi Hakkında Bilgi;

8. ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Hakkında Bilgi;

9. Hong Kong İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

10. Taze ve Sarı lop Çeşidi Taze İncir Hasat ve İhraç İzni Hakkında Bilgi;

11. Süt ve Süt Ürünleri Hakkında Bilgi;

12. İsrail Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/07/2016 tarih 2047 sayılı yazıda, Ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, KKTC ve Libya arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 01 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

2

YURTDIŞI ALICILARINA MEKTUP HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/07/2016 tarihli yazıda, firmalarımızın yurtdışındaki alıcılarına göndermeleri için bir mektup örneği hazırlandığı ifade edilmekte olup, hazırlanan örnek mektup metninden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Mektup Metni (1 sayfa)

3

16. DÜNYA İHRACAT GELİŞTİRME FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/07/2016 tarih 2044 sayılı yazıda, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza Pakeer Mohideen'in Bakanlıklarında bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmede 11-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 16. Dünya İhracat Geliştirme Forumu toplantısının düzenleneceği belirtilmekte olup, Büyükelçi tarafından, CEO düzeyinde 600'den fazla katılımcının geleceği toplantıya ilişkin belgelerin tevdi edildiği kaydedilmektedir.

Ek: Firma Listesinin Bir kısmı, Bilgi Notu (7 sayfa)

4

ROMANYA'DA YENİ UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Bükreş Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/07/2016 tarih 81911 sayılı yazıda, Romanya'da son düzenlemeler kapsamında et, yumurta, meyve, sebze, bal, süt, ürünleri ve ekmek mamulleri gibi ürünlerde süpermarket raflarının %51'lik kısmının yerli ürünlere ayrılmasının zorunlu kılındığı, bu sebeple Romanya pazarındaki yabancı ürünler arasındaki rekabetin artacağı, yasa kapsamında yer alan ürünlerin ülkemizden Romanya'ya ihracatında düşüşler yaşanabileceği belirtilerek, anılan ülkeye ihracatımızın düşmesini önlemek amacıyla yapılan girişimlere ve alınabilecek önlemlere ilişkin yazı örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı Örneği(1 sayfa)

5

BAYANKHONGOR, ARKHANGAİ VE UVURKHANGAİ VİLAYETLERİ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/07/2016 tarih 3737 sayılı yazıda, Bayankhongor, Arkhangai ve Uvurkhangai Vilayetlerine Moğolistan'daki Türk Büyükelçiliğince ziyaret gerçekleştirildiği, sözkonusu vilayetlerde et-süt üretimi, yem üretimi, seracılık, gıda, yün işleme, altyapı ve turizm gibi alanlarda yatırım yapılabileceği, sözkonusu ülkeye anılan alanlarda yatırım yapmak isteyecek yatırımcıların yönlendirilmesinin talep edildiği, Moğolistan'da yatırım yapmaya yönelik olarak girişimler olması halinde bu ülkeye ticari ziyaret gerçekleştirmeye yönelik Bakanlıkları tarafından girişimlerde bulunulacağı ifade edilmektedir.

Moğolistan'ın bahse konu vilayetlerinde et-süt üretimi, yem üretimi, seracılık, gıda, yün işleme, altyapı ve turizm gibi alanlarında işbirliği yapmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerin 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

6

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/07/2016 tarih 2031 sayılı yazıda, Bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2016 tarihli ve LI55sayılı dizininde yayımlandığı belirtilmekte olup, bazı ürünlerin GTİP numaralarına ilişkin olarak 2016/933/AB, 2016/934/AB VE 2016/936/AB sayılı tüzüklerde yapılan değişiklikle aşağıdaki linklerden erişildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu değişiklik ilişik bulunmaktadır.

Ek: AB Mevzuatı Değişikliği (1 sayfa)

İlgili Linkler:

http:bit.ly/29Qzm7y

http:bit.ly/2acI9Ez

http:bit.ly/29QyEeR

http:bit.ly/29wyB3u

7

2015 ÜRÜNÜ KURU İNCİR STOK BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/07/2016 tarih 7654 sayılı yazıda, her kuru incir ihraç sezonu öncesinde ihracatçı firmaların bir önceki sezona ait kuru incir stok miktarlarını Birliklerine bildirmelerinin talep edildiği, kuru incir ihracatı yapan firmalarca bildirimi yapılan ve Birlikleri tarafından oluşturulan bir heyet tarafından yerinde tespit edilen kuru incir partilerinin ilk yükleme tarihi öncesinde ihracına onay verildiği belirtilmekte olup, kuru incir ihracatı yapan firmaların ekte yer alan 2015 ürünü kuru incir stok bildirim formunu doldurarak en geç 25 Temmuz 2016 günü Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar 0 232 488 61 00 no'lu fakslarına veya o.asciogul@eib.org.tr adresine e-posta göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

8

ÇHC DENETİM VE KARANTİNA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Çin Halk Cumhuriyeti Gıda Ürünü İthalatındaki Yeni Uygulamalar daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuşu. Bu defa Çin Halk Cumhuriyeti Denetim ve Karantina Sertifikasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/07/2016 tarih 81559 sayılı yazı ve ekleri ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

9

HONG KONG İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/07/2016 tarih 2025 sayılı yazı ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve İhale Duyurusu Tercümesi (3 sayfa)

10

TAZE VE SARILOP ÇEŞİDİ TAZE İNCİR HASAT VE İHRAÇ İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 19/07/2016 tarih 481 sayılı yazıda, Taze İncir Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun, Aydın ili ve ilçelerinde üretimi yapılan taze incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde 15/07/2016 tarihinde yaptığı duyusal ve fiziksel incelemeler sonucunda Siyah Çeşidi Taze İncirler ile Sarılop Çeşidi Taze İncirlerin dış kabuk rengi ve şekil yönünden oluşumunu tamamladığı, meyve içinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespitiyle;

Sarılıp Çeşidi Taze İncirin, 16/07/2016 tarihinden itibaren kesimine, 18/07/2016 tarihinden itibaren ihracına, Siyah Çeşidi Taze İncirin, 19/07/2016 tarihinden itibaren kesimine, 20/07/2016 tarihinden itibaren ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

11

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Abidjan Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/07/2016 tarih 81123 sayılı yazıda, 2016 yılında süt ve süt ürünleri ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahıslara ilişkin Fildişi Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan sirküler ile listenin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sirküler ve Firma Listesi (2 sayfa)

12

İSRAİL TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Birlikleri organizasyonunda 2016 yılı Kasım ayı içerisinde, İsrail'e yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyeti programına ilişkin İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18/07/2016 tarih 1057 sayılı yazı ve Katılımcı Talep Formu ilişik bulunmaktadır.

EK: Yazı ve Katılımcı Talep Formu (2 sayfa)

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.