2016/39 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/39)

1. Türkiye Uganda İş Forumu Hakkında Bilgi;

2. DTİK Balkanlar Girişimci Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. Tayland–Kenya Pazarlarındaki Sorunlar Hakkında Bilgi;

4. ABD/Makarna Hakkında Bilgi;

5. Moldova Cumhuriyeti İş Ve Yatırım Fırsatları Toplantısı Hakkında Bilgi;

6. Koep/Abd Tarafından Yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular Hakkında Bilgi;

7. Filipinler Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Hakkında Bilgi;

9. AB Üye Ülkelerinde Kobi'ler Arası Personel Değişimi Hakkında Bilgi;

10. ÇHC Gıda Ürünü İthalatında Yeni Uygulama Hakkında Bilgi;

11. Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm Hasat Ve İhraç İzni Hakkında Bilgi;

12. Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

13. İTO Sial Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Hakkında Bilgi;

14. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;

15. Kamusal Denetim Süreçlerinin İyileştirilmesi Hakkında Bilgi;

16. AB Komisyonunun Daha Şeffaf ve Rekabetçi Limanlar İsteği Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

TÜRKİYE UGANDA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaretleri kapsamında, 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü, Intercontinental İstanbul Oteli'nde, 13:30-17:30 saatleri arasında düzenlenecek olan Türkiye-Uganda İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/07/2016 tarih 10202 sayılı yazı ve Heyet Listesi ilişik bulunmaktadır.

EKLER

Ek1: Yazı (1 sayfa)

Ek2: Uganda Heyet Listesi

 

2

DTİK BALKANLAR GİRİŞİMCİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Bölge Komitesi ev sahipliğinde 23 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan "DTİK Balkanlar Girişimci Toplantısı”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/07/2016 tarih 10205 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve taslak Program (2 sayfa)

 

3

TAYLAND–KENYA PAZARLARINDAKİ SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/07/2016 tarih 1962 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Tayland arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'na dair müzakerelerin başladığını ilan etmek ve Sayın Bakanımız ile ikili temaslarda bulunmak üzere, Tayland Ticaret Bakanı Apiradi TANTRAPORN 19-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara'da bulunacağı, Eş başkanlığı Sayın Bakanımız tarafından deruhte edilen Türkiye Kenya 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın ise 1-2 Ağustos 2016 tarihleri arasında Nairobi'de gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarlarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 14 Temmuz 2016Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

ABD/MAKARNA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/07/2016 tarih 79041 sayılı yazıda, Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) isimli ürün grubu ithalatına anti-damping ve telafi edici vergi uygulandığı, bu kapsamda, 5 Temmuz 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Temmuz 2015 - 30 Haziran 2016 dönemi için; telafi edici vergi kapsamında ise 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Temmuz ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilerek, anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-05/pdf/2016-15726.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacağı avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı

 

Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü almasının gerektiği, ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar içim mezkûr Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamadığı ifade edilmektedir.

 

5

MOLDOVA CUMHURİYETİ İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/07/2016 tarih 10172 sayılı yazı ve programın ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Heyet Listesi ve Program (2 sayfa)

 

6

KOEP/ABD TARAFINDAN YAYIMLANAN SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/07/2016 tarih 1948 sayılı yazıda,

 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmaya başlaması dolayısıyla AB ve ABD makamlarınca, KOEP çerçevesinde İran'a yönelik hangi yaptırımların kaldırıldığına ilişkin rehberlerin yayımlandığı, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan bir açıklamada, KOEP çerçevesinde nükleer bağlantılı ikincil yatırımların kaldırılmasına ilişkin olarak hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular” belgesinin mali ve bankacılık önlemleri bölümüne iki, ABD gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları ya da kontrol ettikleri yabancı oluşumlar bölümüne ise dokuz yeni soru eklendiği belirtilmekte olup, söz konusu soru-cevap belgesinin güncellenen nüshasına ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Sıkça Sorulan Sorular Belgesinde Güncellenen Sorular (4 sayfa)

 

7

FİLİPİNLER TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 10-12 Ekim 2016 tarihleri arasında Filipinler'e yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/07/2016 tarih 1949 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 Sayfa)

 

8

RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/07/2016 tarih 79092 sayılı yazıda; Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden ilgili listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF tarafına iletildiği, GTHB tarafından 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletildiği belirtilerek, mevcut listelerde yer alan bazı firmalar tarafından listeye girmek için yeniden başvuru dosyası gönderildiğinin tespit edildiği, listede yer alan firmaların tekrardan başvuru dosyası göndermelerine gerek olmadığı ifade edilmekte olup, diğer taraftan, 2016 yılı Eylül ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalara ait başvuru evraklarının GTHB'ne iletilmek üzere 02 Eylül 2016 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmesinin gerektiği ifade edilmekte olup ve firmalar tarafından sözkonusu başvuruların doğrudan GTHB'ye yapılmamasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu listeye dâhil olmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan belgelerle birlikte, T.C. Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize müracaat etmeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK: Başvuru Belgesi ve Taahhütname (3 sayfa)

 

9

AB ÜYE ÜLKELERİNDE KOBİ'LER ARASI PERSONEL DEĞİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ;

AB Üye Ülkelerinde KOBİ'ler arası personel değişimine ilişkin olarak Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon Merkezi (İNOMER)'in bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/07/2016 tarih 1940 sayılı yazı üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

10

ÇHC GIDA ÜRÜNÜ İTHALATINDA YENİ UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ;

Çin Halk Cumhuriyeti Gıda Ürünü İthalatındaki Yeni Uygulamalara ilişkin olarak Pekin Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/07/2016 tarih 78721 sayılı yazı ve ekleri ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (7 sayfa)

 

11

SUPERİOR SEEDLESS ÇEŞİDİ SOFRALIK ÜZÜM HASAT VE İHRAÇ İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 01/07/2016 tarih 447 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüğünce oluşturulan Komisyon, Manisa iline bağlı Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli iline bağlı Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda yapmış olduğu incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümlerin 16/07/2016 tarihinden itibaren kesimine, 18/07/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

12

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi – Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik” taslak metninin http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

 

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 20 Temmuz 2016 tarihine kadar Birliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi rica olunur.

 

 

13

İTO SİAL MİDDLE EAST GIDA ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıya istinaden, İTO tarafından 5-7 Aralık 2016 tarihleri arasında BAE/Abu Dhabi'de organize edilecek SİAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı milli katılım organizasyonuna dair katılım bilgileri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

 

Ek-1: Katılım Bilgileri-Başvuru Formu

 

14

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alına yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ve 16 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016/43 sayılı Karar ile Mısır'a ithal edilen bazı ürünler için diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi'ne (GOEIC) kayıt yaptırmaları zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

 

Yazının devamında Mısır'ın söz konusu Kararının ülkemiz tarafından 14-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantısında, "Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında DTÖ platformuna taşındığı, bu çerçevede, TTE Komitesi toplantısı bağlamında kaydedilen son gelişmeleri değerlendirmek üzere 23 Haziran 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığında bir toplantı düzenlendiği belirtilmiştir.

 

Ek-2: Bilgi Notu

 

15

"KAMUSAL DENETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ" HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13.07.2016 tarihli yazıda; 22'nci Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kabul edilen eylem planında yer alan ve Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilen "Kamusal Denetim Süreçlerinin İyileştirilmesi" eylem maddesiyle farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilmekte olan denetimlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve objektif kriterler dâhilinde yapılması, denetimlere belirli standartlar getirilmesinin yanı sıra aynı amaca hizmet eden fakat farklı kurumlarca gerçekleştirilen denetimlerin özel sektöre yük getirmeyecek şekilde tutarlı ve kaliteli hale getirilmesinin hedeflendiğinden bahisle,

 

Bu kapsamda, "Kamusal Denetim Süreçlerinin İyileştirilmesi" eylem maddesi çerçevesinde, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya denetim yetkisi olan diğer kuruluşlar tarafından yürütülen denetim süreçlerinde yaşanan sorunların ve bunlara ilişkin taleplerin ele alınacağı alt komite toplantılarının yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, bahse konu kurumlar ve/veya diğer denetim yetkisi olan kurumlar tarafından yapılmakta olan tüm denetimler için belli standartların oluşturulması ile kamusal denetim süreçlerinin iyileştirilmesi hususlarına katkı sağlayacak görüş, öneri ve değerlendirmelerin TİM yoluyla Maliye Bakanlığı'na iletilmek üzere, 18 Temmuz 2016 Pazartesi mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

16

AB KOMİSYONUNUN DAHA ŞEFFAF VE REKABETÇİ LİMANLAR İSTEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.07.2016 tarihli yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından, 29 Haziran'da limanların finansal şeffaflığın artırılması ve AB çapında liman hizmetlerine ulaşımda adil koşullar oluşturulması için Avrupa Parlamentosunca yeni bir AB Regülasyonu yoluyla belirlenmesi konusunda hazırlanan teklifin onaylandığı hususu hatırlatılarak, aşağıdaki hususlara değinilmektedir.

 

- Gelen-giden ürünlerin %74'ü AB'ye deniz yoluyla ulaştırılmaktadır.

- Yeni kurallar yoluyla limanların daha verimli hale getirilmesi ve 3 milyon kişiye istihdam sağlayan bu önemli sektörde adil rekabetin sağlanması hedeflenmektedir

- AB dışı ülkelerdeki limanlara ve tıkalı yollara alternatif olarak kısa deniz taşımacılığının rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.

- Daha rekabetçi tesisler ve süreçler yoluyla da ulaşımdaki kullanıcıların maliyetlerinin azaltılması gereklidir.

- Şimdiye kadar AB limanları sadece yatay mevzuatlarla ve Anlaşma hükümleriyle

düzenlenmekteydi.

- Yeni kurallar Trans-Avrupa Taşıma Ağları'nda Çekirdek ağ olarak nitelendirilen listede yer alan 300'ün üzerinde limanda uygulanacaktır.

- AB'de nakliyenin %96'sı ile yolcuların %93'ü bu TEN-T limanları arasında taşınmaktadır.

 

Konuya ilişkin Bilgi Notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

EK:Bilgi Notu (2 sayfa)

 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.