2016/38 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2016/38)
1. ISM 2017 Şekerleme ve Bisküvi Fuarı,
2. Türkiye Ticaret Merkezleri Hakkında,
3. ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Format Değişikliği Hakkında,
4. 20 Soruda BREXIT
5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Paydaş Memnuniyet Anketi,
6. Türkiye - Belarus İş Forumu
7. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
8. İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
9. Dış Ticaret Talepleri;
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
 
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

 

1

ISM 2017 Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Köln / ALMANYA'da, 29 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2017 (International Sweets and Biscuits Fair) Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecektir.

2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 72 farklı ülkeden 1.600'den fazla katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 38.500 kişi ziyaret etmiştir. Almanya ve bölgesinde 47. Kez düzenlenecek olan ve yaklaşık 110.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen ISM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, aşağıdaki hizmetler verilecektedir;

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen ihracatçılarımızın ve üyelerimizin, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 22.07.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar 0 212 4540501-02 numaralı faksa veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Birliği - Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe Ekinci

Tel: 0212 454 06 89

E-Mail: aekinci@iib.org.tr

http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7Bd692a000-f67c-4df7-a45f-9e9322f93bf6%7D/Files/ISM2017_BASVURUFORMU.doc

2

Türkiye Ticaret Merkezleri Hakkında,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.06.2016 tarihli yazıda; 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ” kapsamında Türkiye Ticaret Merkezleri'nin (TTM) desteklendiği; söz konusu TTM Proje başvuruları TİM tarafından, TİM'in Türkiye'de kurduğu şirket tarafından, TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulan şirket tarafından Ekonomi Bakanlığı'na yapıldığı hususu hatırlatılarak,

Bu defa; Tahran Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; Global Fuarcılık A.Ş. tarafından İran Türk Ticaret Merkezi kurulacağı ve TİM A.Ş. tarafından kurulacak olan Tahran/İran TTM ile adı geçen firma tarafından kurulacak olan ticaret merkezinin birbirine karıştırıldığı ifade edilerek,

Bu çerçevede, söz konusu karışıklığa meydan verilmemesini teminen TİM A.Ş. tarafından Ekonomi Bakanlığı'na proje başvurularında bulunan Tahran TMM ile GTTC Global Fuarcılık A.Ş. tarafından Tahran'da açılacak GTTC İran Türk Ticaret Merkezinin ilgisinin bulunmadığı bildirilmektedir.

3

ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Format Değişikliği

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.06.2016 tarihli yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi'nden iletilen Nota'ya atıfla, işletme yönetim bilgi sisteminin 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren AQSIQ tarafından güncellenmekte olduğu, güncellemenin ardından denetim ve karantina sertifikası formatında;

- Sertifikalarda seri numarasının 18 hane olacağı,

- Numaralandırmada ise ilk hanenin işletme tipini, ikinci ve üçüncü hanelerin yılı, kalan hanelerin (4-18) ise seri numarasını temsil edeceği,

- Sertifikalardan iki şekilde baskı alınabileceği,

- İlk yöntemde sertifika için özel bir boş kağıda sertifika içeriği ile formatının yazdırılacağı,

- İkinci yöntemde ise sertifika içeriğinin, sertifika formatına sahip özel bir kağıda yazdırılacağı,

şeklindeki değişikliklerin yapılacağı,

Söz konusu Nota'da ayrıca, sistem güncellemesinin bir müddet devam edeceği ve bu süre boyunca eski ve yeni biçimli sertifikaların birlikte dolaşımda olabilecekleri bildirilmektedir.

4

20 Soruda BREXIT

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.06.2016 tarihli bildirimde; TİM'in http://www.tim.org.tr/ adresli web sitesinde dün itibariyle "20 Soruda BREXIT” Bölümü'nün açıldığından bahisle, sürekli içeriği genişletilecek olan bu sayfa ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik referandumun olası sonuç ve yansımaları hakkında bilgi verilmesinin ve ihracatçılar tarafından brexit@tim.org.tr e-posta adresine gönderilecek sorulara cevap verilmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-timden-haberler-20-soruda-brexit.html

5

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Paydaş Memnuniyet Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24.06.2016 tarihli yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi'nin 9 Şubat 2016 tarihinde başladığından bahisle,

Söz konusu proje ile Bakanlık dış paydaşlarının gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının oluşturulmasına yönelik olarak bir anket hazırlandığı, bahse konu ankete (https://www.gtb.gov.tr/duyurular/bakanligimiz-dis-paydas-memnuniyeti-anketi) linkinden ulaşılabileceği,

Bahse konu anketin, gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli hizmet seviyesine ulaşmasında yol gösterici olacağı ifade edilmektedir.

6

Türkiye - Belarus İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 23.06.2016 tarihli yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 - 29 Temmuz 2016 tarihlerinde yapacağı Belarus resmi ziyareti kapsamında, 29 Temmuz 2016 tarihinde Minsk'te Türkiye - Belarus İş Forumu'nun gerçekleştirileceğinden bahisle,

Bu vesileyle düzenlenecek olan Minsk çalışma ziyareti ve İş Forumu'na; otomotiv sanayii, makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, bankacılık ve finans, turizm, ağaç işleme ve mobilya üretimi, tarım ve gıda sanayii öncelikli olmak üzere, birçok sektörden şirket ve kurumlarımızın katılımının önem taşıdığı,

Bahse konu ziyaret programına iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 19 Temmuz 2016, Salı günü saat 18:00'e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/220/7060 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları ve 1.400 Avro tutarında katılım bedelini başvuru formunda belirtilen hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunu, katılımcının pasaportunun resimli sayfa fotokopisi ve JPEG formatında yüksek çözünürlüklü bir fotograf ile birlikte DEİK'e (İlgili: Elnur Osmanov, E-posta: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 67) iletmeleri gerektiği,

Seyahatin özel uçakla gerçekleştirileceği ve İstanbul - Minsk - İstanbul uçuşu, konaklama, transferler, tercüme hizmetleri ve diğer toplantı giderlerinin katılım bedeline dahil olduğu,

Ziyaret programı ekte yer alan Türkiye - Belarus İş Forumu'nun ayrıntılı programının katılacak şirket ve kurum temsilcilerine ayrıca iletileceği bildirilmektedir.

7

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,

1 Temmuz 2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160701-19.htm

14

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

28 Haziran 2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-3.htm

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.