2016/36 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/36)

1. Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu;

2. Kiev Uluslararası Ekonomi Fuarı;

3. Moğolistan İşbirliği Hk.

4. 2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi hk.

5. 2008/2 sayılı Tasarım Desteği hakkında Tebliğ

6. 2006/4 Sayılı Tebliğ Genelgesi Hk.

7. 2014/8 Sayılı Karar Mevzuat Değişikliği Hk.

8. 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

9. Özbekistan ile Yatırım İşbirliği Hk.

10. Bauma China 2016 Fuarı Hk.

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu;

TAGES A.Ş.'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.06.2016 tarihli yazıda; Anılan firmanın; Avrupa Birliği tarafından fonlanan OPENISME (Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu - www.openisme.eu) Projesi kapsamında; Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak isteyen KOBİ'lerle dünyanın önde gelen üniversiteleri ve uzmanlarıyla işbirliği yapma ve KOBİ'lerin spesifik uzmanlık gerektiren sorunlarına, Ar-Ge ve proje ihtiyaçlarına yönelik olarak uluslararası alanda patent/yayın sahibi ve seçkin uzmanlarla ortak bir çalışma ortamı sağladıkları,

TAGES A.Ş. firmasınca, bahse konu platform kapsamında KOBİ'lere ücretsiz olarak sağlayacağı hizmetlerin;

-KOBİ'lerin kendi alanlarında yayınlanan en son yayın ve patentlere hızlı bir şekilde ulaşma

-Sorun ya da proje fikirlerine yönelik en doğru uzmanı bulma

-Uzmanlarla iletişimi sağlama ve işbirliklerini başlatma

-Uzmanlarla ortak proje olması durumunda, uygun fon programını (TÜBİTAK/Horizon2020/EUREKA/EUROSTARS) belirleme ve yönlendirme

olduğunun ve bu hizmetlerin sonunda, KOBİ'lerin yeni Ar-Ge projelerine başlayabileceklerinin ve mevcut süreçlerindeki sorunları çözebilecek duruma gelmiş olacaklarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi ;

Aslıhan Kağnıcı - Proje Danışmanı

Telefon: +90 212 223 21 01

E-posta: aslihan.kagnici@tages.biz

Web Sitesi: http://www.tages.biz/

2

Kiev Uluslararası Ekonomi Fuarı;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 20.06.2016 tarihli yazıda; 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev Uluslararası Ekonomi Forumu'nun düzenleneceğinden bahisle; Ukrayna Sanayici ve Girişimciler Birliği, Ukrayna İnovatif Kalkınma Derneği ve K-Fund V. Hmelnitski Vakfı ortak organizasyonunda yapılacak olan forumun kapsam, katılımcı profili ve içerik olarak Ukrayna'da gerçekleştirilen en önemli iş etkinliği olduğu,

Birçok ülkeden çokuluslu şirketler ve bankacılık - finans kurumlarının üst düzey yöneticileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve iş insanlarından oluşan yüzlerce seçkin katılımcıyı bir araya getiren Kiev Ekonomi Forumu'nun, yeni iş bağlantıları kurmak ve mevcut iletişim ağını genişletmek, üçüncü ülke şirketleri ile Ukrayna pazarına yönelik projeler geliştirmek açısından katılımcılarına önemli imkanlar sunduğu; forumun Türkiye iş ortaklığını DEİK'in üstlendiği,

Kiev Ekonomi Forumu'na katılım koşulları, kayıt formu ve diğer bilgiler http://www.forumkyiv.org/ adresinde yer aldığı ve ulaşım ve konaklama işlemlerinin katılımcılar tarafından gerçekleştirileceği,

Türkiye'den yeterli sayıda katılım olması halinde, şirketlerimizin ikili görüşme ve tanıtım çalışmalarını yapabilecekleri özel bir salonun ayrılması konusunda organizasyon komitesi ile anlaşma sağlandığı, bu çerçevede, katılmak isteyen firmalarımızın DEİK'e (İlgili: Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 67, E-mail: eosmanov@deik.org.tr) bilgi vermelerinin önem taşıdığı bildirilmektedir.

3

Moğolistan İşbirliği Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.06.2016 tarihli yazıda; Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden; Arkhangai Valisi Bat-Erdene'nin Moğolistan Hükümeti'nin biri Arkhangai vilayeti olan 5 vilayete su arıtma tesisi kurulmasına yönelik Dünya Bankası ile kredi anlaşması yapıldığını ve Türk işadamlarının bahse konu projeye ilgi duyması halinde her türlü desteğin sağlanabileceğini ilettiği; buna ilaveten anılan vilayette mukim işadamlarının ülkemizi ziyaret etme arzusunda olduğu ve adı geçen vilayette bir termik santral kurulmasının planlandığı, konu ile ilgilenebilecek Türk firmalarına destek olunabileceği; diğer taraftan, Uvurkhangai Valisi Togtokhsuren'in ülkemiz ile tarım alanında işbirliği yapmak istediği iletilerek,

İş çevrelerimizin özellikle et ve süt üretimi, yem üretimi, seracılık, altyapı, yün işleme, gıda ve turizm işletmeciliği alanlarında adı geçen vilayetlerle işbirliği tesis edilmesi hususunda yönlendirilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

4

2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 15.06.2016 tarih ve E.71251 sayılı yazılarında 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yapılan değişikliklerin 14/06/2016 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilmektedir. Yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine http://www.ekonomi.gov.tr/web sitesinden ulaşılabilmektedir.

5

2008/2 sayılı Tasarım Desteği hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 15.06.2016 tarih ve E.71251 sayılı yazılarında 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'e İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelgede yapılan değişikliklerin 14/06/2016 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilmektedir. Yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine http://www.ekonomi.gov.tr/web sitesinden ulaşılabilmektedir.

6

2006/4 Sayılı Tebliğ Genelgesi Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 16.06.2016 tarih ve E.71919 sayılı yazılarında Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgenin yeniden düzenlenmiş olduğu, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin http://www.ekonomi.gov.tr/web sitesinde yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.

7

2014/8 Sayılı Karar Mevzuat Değişikliği Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; "Bakanlık Makamının 14/06/2016 tarihli Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerinin yeniden düzenlendiği, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde yayınlandığı”, ifade edilmiştir.

Bu itibarla; 14/06/2016 tarihi itibariyle yapılacak destek başvurularınızın mezkur Karar'a ait güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine göre yapılması, destek müracaatlarınızın hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

14/06/2016 tarihi itibariyle güncellenen 2014/8 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7) Ekonomi Bakanlığı (http://www.ekonomi.gov.tr/) internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

8

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 16.06.2016 tarih ve E.71919 sayılı yazılarında Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin yeniden düzenlenmiş olduğu, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin www.ekonomi.gov.tr web sitesinde yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.

10

Özbekistan ile Yatırım İşbirliği Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 23/06/2016 tarih ve 1772 sayılı yazıda; Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan notaya istinaden, Özbekistan'un "Uzulgurcusavdoinvest” isimli derneği tarafından yabancı yatırımcılarla işbirliği halinde kuru meyve-sebze ürünlerinin yeniden işlenmesi ile mamül ve yarı mamül ürünlerin üretimine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bu kapsamda Türk yatırımcılarının katılımının arzu edildiği ifade edilmektedir.

11

Bauma China 2016 Fuarı Hk.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde her iki yılda bir düzenlenen İnşaat Malzemeleri konulu Bauma China 2016 Sanayi Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İTO tarafından düzenleneceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda, 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Bauma China 2016 Sanayi Fuarı'nda, milli katılım alanının N3 nolu salon belirlendiği ifade edilmekte olup fuar için katılım bedelinin 650 Euro/m2 olarak belirlendiği belirtilmiştir. Minimum 12 m2 ile katılım sağlanabilen söz konusu fuara ilişkin detay bilgiler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://www.ito.org.tr/wps/portal/etkinlikler?etkinlikID=cb01d3804d27d6bea597ef0e94ae5ec0

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.