2016/35 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/35)

1. Arjantin'deki Yenilenebilir Enerji Projesi Hakkında Bilgi;

2. Üçüncü Ülke Taşımalarına İlişkin Kontroller Hakkında Bilgi;

3. Kolombiya'daki İş/Yatırım Fırsatları Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. FIHAV 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Güney Afrika /Durban İşadamları ve İşkadınları Heyeti Hakkında Bilgi;

6. İşbirliği Talebi Hakkında Bilgi;

7. Karayipler'de Balık Yetiştiriciliği Hakkında Bilgi;

8. Amerikan Türk Konseyi Özel Raporu Hakkında Bilgi;

9. Odesa Kimya Fabrikası Özelleştirmesi Hakkında Bilgi;

10. Güney Afrika / Durban İşadamları ve İşkadınları Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

11. Yurtdışına çıkışta ve Yurda Girişlerde Yolcu beraberinde bulunan nakit Kontrolleri Hakkında 2016/1 sayılı Genelge Hakkında Bilgi;

12.    Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları; 

 

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

ARJANTİN'DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

Arjantin Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/06/2016 tarih 1667 sayılı yazıda; "Yenilenebilir Enerji RENOVAR Projesi” sunumu ilişik bulunmakta olup, sözkonusu projeye dair daha fazla bilgiye ulaşmak için http://portalweb.cammesa.com/Pages/RenovAr.aspx adresinin ziyaret edilebildiği ifade edilmektedir.

Ek: Renovar Projesi Sunumu (18 Sayfa)

 

2

ÜÇÜNCÜ ÜLKE TAŞIMALARINA İLİŞKİN KONTROLLER HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/06/2016 tarih 1661 sayılı yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde üçüncü ülke taşımasının "Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları” şeklinde tanımlanmış olduğu, yabancı bir taşıyıcının ülkemizden aldığı yükü kendi ülkesi dışında bir ülkeye taşımasının üçüncü ülke taşıması olarak değerlendirildiği ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından üçüncü ülke geçiş belgesi arandığından bahisle, yabancı taşıyıcıların üçüncü ülke geçiş belgesi kotasının sınırlı sayıda olduğu ve gümrük idarelerine yanlış beyanda bulunarak üçüncü ülke taşımalarını ikili taşıma gibi göstermeleri nedeniyle bir tedbir alınması ihtiyacının doğduğu; bu kapsamda, usulsüz üçüncü ülke taşımalarının önlenmesi için anılan Bakanlığın talebi üzerine gümrük idareleri tarafından yabancı plakalı taşıtların ülkemizden yaptıkları taşımalarında taşınan yüklere ait belgeler (TIR Karnesi, CMR) ile fatura bilgilerinin uyumlu olduğunun mutlak suretle kontrol edildiği, bu üç temel belgeden birinde belirtilen ülkenin farklı olması durumunda taşımanın üçüncü ülke taşıması olarak değerlendirildiği ve mutlaka üçüncü ülke geçiş belgesi talep edildiği, hem "alıcı adresi”, hem de "gideceği ülke” bilgilerinin yer aldığı faturalar dikkate alınarak ihracat beyannamesi düzenlenmiş olması halinde alıcı adresinin bulunduğu ülkenin esas alınarak işlem yapıldığı belirtilmektedir.,

 

Bu defa, gelinen aşamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ihracat beyannamelerine ilişkin bilgilerle (alıcı adresi, gideceği ülke, geldiği ülke, ticaret yapılan ülke vb.) gümrük memurunca veri girişi yapılan bilgilerin eşleştirilerek ihracat beyannamelerinde farklı bir üçüncü ülke bilgisinin yer alması halinde bilgisayar sisteminde tescil işleminin tamamlanmasına izin verilmeksizin "Bu bir 3. ülke taşımasıdır” uyarısının getirilmesi ile ihracat beyannamelerinde farklı üçüncü ülke bilgisinin yer almaması halinde ise "taşımaya ait fatura bilgilerini kontrol et” uyarısının getirilmesini talep ettiği, bu çerçevede, anılan yazıda mevcut uygulamanın uluslararası ticaretin doğasına ve global ticareti düzenleyen anlaşmalara aykırılık oluşturduğu ifade edilerek uluslararası ticarette bazen firmaların merkezi ile firmaya ait üretim tesisinin farklı ülkede olabildiği bazen de ticaret yapılan ülke ile eşyanın teslim ülkesinin farklı olabileceği; mevcut uygulamada ikili taşıma olarak değerlendirilmesi gereken taşımaların üçüncü ülke taşıması olarak kabul edildiği belirtilerek, konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün, hem usulsüz üçüncü ülke taşımalarının önlenmesi hem de uluslararası taşıma yapan nakliyecilerin korunmasını teminen memur eliyle yürütülen mevcut uygulamanın bilgisayar sistemi aracılığıyla yapılarak ihracat beyannamesinin sadece 17 No'lu "Gideceği ülke” alanının sistemde girilen bilgi ile çakıştırılması ve farklılık tespit edilmesi durumunda üçüncü ülke taşıması olduğuna dair sistem üzerinde uyarı verilmesi şeklinde bir düzenlemeye gidilmesi şeklinde olduğu ifade edilmekte olup, TİM'e iletilmesini teminen üçüncü ülke taşımalarının tespitine ilişkin yukarıda belirtilen hususlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin EK'li form vasıtasıyla en geç 29 Haziran 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin iletilmesini hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Form (1 Sayfa)

 

3

KOLOMBİYA'DAKİ İŞ/YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Kolombiya Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/06/2016 tarih 1666 sayılı yazıda; 20 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 09:30 – 14:00 aralığında The St.Regis Istanbul Hotel'de Kolombiya'daki iş ve yatırım fırsatlarıyla ilgili bir etkinlik düzenleneceği belirtilmekte olup, ekte detaylı bilgisi yer alan ve sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu ilgili etkinliğe katılmak isteyen üyelerinizin pturquia1@procolombia.co (Marcela Monroy Hernandez)e-posta adresine katılım teyitlerini iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Etkinlik Daveti (1 Sayfa)

 

4

FIHAV 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

31 Ekim- 04 Kasım 2016 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 34. Uluslararası Havana "FIHAV 2016” fuarına ilişkin olarak, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13/06/2016 tarih 8440 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

5

GÜNEY AFRİKA /DURBAN İŞADAMLARI VE İŞKADINLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 10-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek Güney Afrika /Durban İşadamları ve İşkadınları Heyetine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/06/2016 tarih 1624 sayılı yazı ve eki ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

 

6

İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/06/2016 tarih 1593 sayılı yazıda; Falcon Group adlı Kırgız şirketinin biyolojik pestisit üreten Türk şirketleri ile işbirliği yapmak istediği belirtilmekte olup, üyelerimizin şirkete ilişkin detaylı bilgilere http://falcon.kg/en web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Falcon Group Yazısı Tercümesi (3 sayfa)

 

7

KARAYİPLER'DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Karayipler'de balık çiftliklerine ihtiyaç duyulduğu ve Türk firmalarıyla işbirliği yapılabileceğine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/06/2016 tarih 69401 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

8

AMERİKAN TÜRK KONSEYİ ÖZEL RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Amerikan Türk Konseyi Özel Raporuna ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/06/2016 tarih 1597 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

9

ODESA KİMYA FABRİKASI ÖZELLEŞTİRMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ukrayna Kimya Sanayinin en büyük fabrikalarından biri olan Oseda Limanı Kimya Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/06/2016 tarih 1591 sayılı yazı ve eki ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Web Link Adresleri ve İrtibat Bilgileri ( 2 sayfa)

 

10

GÜNEY AFRİKA / DURBAN İŞADAMLARI VE İŞKADINLARI HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13.06.2016 tarihli yazıda; Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 10-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik işadamı heyetinin düzenleneceğinden bahisle, Durban şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Petrol ve Petrokimya Ürünleri, Makine ve Aksamları, Tarım Makineleri, Paketleme ve Kesme Makineleri, Madencilik Makineleri, Matbaacılık Makineleri, Otomotiv ve Yan Sanayi Ürünleri, Elektrik Motorları, Jeneratör ve Diğer Güç Sistemleri, İnşaat Malzemeleri ve Makinaları, Tıbbi Cihazlar, Tıbbi İlaçlar, Telefon Cihazları ve Ekipmanları, Gıda Ürünleri ve Ev Tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji sektörlerinde her iki ülkeye de yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede; azami 34 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/Atnljg adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 19 Temmuz 2016 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile (tüm pasaport hamilleri T.C. vatandaşlarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaf olduğu) ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar Hesabına 1.100 USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği, nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

Ek: Taslak Program ve Başvuru Formu

11

YURTDIŞINA ÇIKIŞTA VE YURDA GİRİŞLERDE YOLCU BERABERİNDE BULUNAN NAKİT KONTROLLERİ HAKKINDA 2016/1 SAYILI GENELGE HAKKINDA BİLGİ;

Yurtdışına çıkışta ve Yurda Girişlerde Yolcu beraberinde bulunan nakit paralara ilişkin esasları düzenleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi aşağıda linkte yer almaktadır.

 

Ek: Nakit Kontrolleri Genelge

 

 

12

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.
Bu kapsamda, 2011/1 sayılı Genelge'de 14/06/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile;

• Mezkûr Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'nci maddesinin "Şeker" matlaplı bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in Ek–2'sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatı yapılır."

• Mezkûr Genelge'ye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
"GEÇİCİ MADDE 7 - İşbu Genelge'nin 7'nci maddesinin "14) Şeker” matlaplı bölümündeki hükümler, firma talebine istinaden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) şeker ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri için de uygulanır."

Öte yandan, tarım ürünlerinde DİR uygulamalarına dair 14/06/2016 tarihli değişiklik uyarınca; 2006/12 sayılı DİR Tebliği'nin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, statülerine bakılmaksızın tüm ihracatçı firmalar için şeker ithalatında asgari %50 oranında teminat uygulanacak olup, 14/06/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB'ler kapsamında ise, firma talebine istinaden önceden ihracata ilişkin özel şartın kaldırılması halinde, söz konusu teminat uygulamasına gidilecektir.

 

 

 

 

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.