2016/34 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/34)

1. 6. Çin Avrasya Expo Urumçi Fuarı Hakkında Bilgi;

2. KOBİGEL-Proje Teklif Çağrıları Hakkında Bilgi;

3. Horizon 2020 Bilgilendirme Günleri Hakkında Bilgi;

4. Angola Ödeme Sorunları Hakkında Bilgi;

5. SOLAS Yönergesi Hakkında Bilgi;

6. Tacikistan Referans Fiyat Uygulaması Hakkında Bilgi;

7. Türkiye Danimarka İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. Uganda ve Kenya Resmi Ziyareti Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

9. Sofralı Üzüm Hasat ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

10. World Food Moscow 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

11. Suudi Arabistan Su Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

12. Mısır Üretici Kayıt Sisteminde Sorun Yaşayan Firmalar Hakkında Bilgi;

13. İran/Tahran'a Yönelik Makine Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

6. ÇİN AVRASYA EXPO URUMÇİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (OAİB) alınan bir yazıda; 20-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Sincan-Urumçi'de bu yıl altıncı defa "6. Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın planlandığı fuarın Milli Katılım organizasyonunun bu yıl yeniden Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu fuara katılmak isteyen firmalarımızın başvuru formunu doldurmaları ve OAİB Genel Sekreterliği'ne 24 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar (oaib-pr@oaib.org.tr) iletmeleri beklenmektedir. Fuara ilişkin detaylı bilgi için OAİB ile (Tel: 03124482535; e-posta: kunbit@oaib.org.tr ) irtibata geçmeniz beklenmektedir.

2

KOBİGEL-PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomide sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulan KOBİGEL-Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Stratejisi Eylem Planı'nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak;

  • Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin, Geliştirilmesi
  • Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapasite Geliştirme
  • KOSGEB Destekli Girişimlere İvme

başlıklarında Proje Teklif çağrılarının hazırlanarak kurumsal internet sayfasında yayınlandığı bildirilmektedir. Proje başvurularının 30 Mayıs -1 Temmuz 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtilmekte olup başvuru şartları ve diğer hususlar aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

Proje teklif detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

3

HORİZON 2020 BİLGİLENDİRME GÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi'nden (TTO) gelen bir bilgide, daha önce Horizon 2020 programına başvurmuş ama olumlu sonuç alamamış KOBİ'ler ve İTÜ akademisyenleri için "Horizon 2020 Bilgilendirme Günleri" düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, İngiltere Cambridge'de bulunan "Next Level Innovation" Danışmanlık Firmasının Kurucusu Heidi Dyson tarafından İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI9 UMEM Binası Konferans Salonu'nda 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde saat 09:15-16:30 arası verilecek olan ücretsiz eğitime, araştırmaları için fon desteği almak isteyen ve/veya ürün/hizmetlerini piyasaya sürmek isteyen KOBİ'lerin https://www.biletino.com/event/eventdetail/2585 web adresinden kayıt yaptırarak katılabileceği belirtilmektedir.

4

ANGOLA ÖDEME SORUNLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Luanda Ticaret Müşavirliğimizden gelen bir yazıya atıfla, Angola'nın hâlihazırda yaşadığı döviz darboğazı nedeniyle adı geçen ülkeye ihracat yapan gerek Türk firmaları gerekse diğer ülke firmalarının alacaklarını tahsil etmekte bazı zorluklar yaşadıkları ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Luanda Ticaret Müşavirliğimizce Angola'ya yönelik iş yapan veya yapmayı planlayan Türk firmalarının ülkede yaşanan döviz darboğazı kaynaklı ödeme sıkıntılarını göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

5

SOLAS YÖNERGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın VI. Bölümü'nün A kısmının 2. kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilerek, bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği ifade edilmektedir.

Söz konusu SOLAS Kuralı'nın ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin 01.06.2016 tarihli Bakanlık Olur'u ile yayımlandığı belirtilerek, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabileceğiniz bahse konu Yönerge ve eklerinin, http://www.tmkt.gov.tr/ web sitesinde mevzuat (yönerge) bölümünde erişime sunulduğu bildirilmektedir.

6

TACİKİSTAN REFERANS FİYAT UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/06/2016 tarih 1600 sayılı yazıda; Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının Tacikistan'ın uyguladığı referans fiyatlar konusunda sıkıntı yaşadığı ve konuya ilişkin olarak Müşavirlikleri ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde Gümrük Komitesi heyeti arasında bir toplantının gerçekleştirildiği, Tacik tarafının, referans fiyat uygulamasının yalnızca Tacikistan'a ithal edilirken transit geçiş yapılan ülkelerde bedelinin değiştirildiğinden şüphelenilen mallara uygulandığını, Tacikistan ve Afganistan arasında yürütülmekte olan pilot proje ile her iki ülke gümrük idarelerinin elektronik sistem üzerinden anında mal bilgilerini paylaştıklarını ve bu kapsamda referans fiyat uygulamasına başvurulmadığının bildirildiği, ayrıca Tacik tarafının, Afganistan ile yürütülen pilot projenin Türk Gümrük İdaresi ile de hayata geçirilebileceği belirtilmekte olup, bilgileri ve anılan referans fiyat uygulanmasıyla ilgili ihracatçıların söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile yukarıda bahse konu önerinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede sözkonusu referans fiyat uygulanması ve gündeme getirilmesinden görülen hususların en geç 15 Haziran 2016 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

7

TÜRKİYE DANİMARKA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin Türkiye-Danimarka Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı vesilesiyle 23 Haziran 2016 tarihinde Danimarka'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK tarafından Türk özel sektör heyeti ziyareti ve Danimarka Sanayiciler Konfederasyonu (DI) işbirliğiyle düzenlenecek olan "Türkiye-Danimarka İş Forumu ilişkin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/06/2016 tarih 9440 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

8

UGANDA VE KENYA RESMİ ZİYARETİ SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/06/2016 tarih 9428 sayılı yazıda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 31 Mayıs - 2 Haziran 2016 tarihleri arasında Uganda ve Kenya resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK tarafından bir özel sektör ziyareti düzenlenmiş olup, ziyarete ilişkin sonuç raporu üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Sonuç Raporu, Uganda ve Kenya Katılımcı Listesi ( 25 sayfa)

9

SOFRALI ÜZÜM HASAT VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 07/06/2016 tarih 377 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüklerince oluşturulan "Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun, çeşitli bağlarda (Tarsus İlçesine bağlı muhtelif köylerde) yaptıkları incelemeler neticesinde açıkta yetiştirilen Sofralık Üzümlerden Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Kardinal vb. çeşitlerin gerekli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden 10/06/2016 tarihinde kesimine ve 11/06/2016 tarihinde ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

10

WORLD FOOD MOSCOW 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Moskova /Rusya Federasyonu'nda 12-15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2016 (WFM) Uluslararası Gıda Fuarına ilişkin olarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (8 sayfa)

11

SUUDİ ARABİSTAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/06/2016 tarih 67447 sayılı yazıda; Suudi Arabistan'a ihracat yapmak isteyen kesimhaneler ile et, kanatlı eti ve ürünleri, su ürünleri ve her çeşit gıda üreten tesislerin tescil işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen "Yurtdışı Tesislerin Tescili Hizmeti” konusunda Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Müdürlüğünce yeni bir uygulama başlatıldığı belirtilerek, bu kapsamda, sözkonusu ülkeye su ürünleri ihraç etmek isteyen Türk firmalarının ve fabrikalarının http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx adresinden kayıt yaptırmalarını gerektiği ifade edilmektedir.

12

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİNDE SORUN YAŞAYAN FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Kahire Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/06/2016 tarih 1573 sayılı yazıda; Mısır'da 2016/43 sayılı Karar gereğince uygulanmaya başlayan Üretici Kayıt Sistemi nedeniyle firmaların GOEIC'e kayıt yaptırmalarının gerektiği belirtilmekte olup, kayıt sürecinde problem yaşayan firmaların ilişik bulunan sorun bildirim formunu doldurarak Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, 13 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

13

İRAN/TAHRAN'A YÖNELİK MAKİNE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 05 - 09 Ekim 2016 tarihleri arasında Tahran / İRAN'a yönelik "Makine ve Aksamları Sektörel Ticaret Heyeti” programı yeterli sayıda katılımcı olması durumunda organize edilmesine ilişkin olarak, Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (7 sayfa)

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.