2016/29 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/29)

1. RF'ye Bitkisel Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Tayvan ile Gıda Ürünleri Ticareti Hakkında Bilgi;

3. Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi - Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu Hakkında Bilgi;

4. British Home Store Mağaza Zincirinin Kayyuma Devredilmesi Hakkında Bilgi;

5. Shuitou 2016 Fuarı Duyurusu Hakkında Bilgi;

6. Hingpoint Sonbahar 2016 Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. World Food Moscow 2016 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

8. Irak Agrofood Fuarı 2016/Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

10. DTÖ Kamu Forumu Hakkında Bilgi;

11. Tacikistan Hükümetinin ülkenin beş farklı bölgesinde Soğu Hava Deposu Tesisi İhalesi Hakkında Bilgi;

12. Hırvatistan -Türkiye İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

13. Uganda, Kenya İş Forumları Hakkında Bilgi;

14. Kabil Özel Sektör Heyeti Hakkında Bilgi;

15. Irak Agrofood Fuarı Hakkında Bilgi;

16. Tayvan ile Gıda Ürünleri Ticareti Hakkında Bilgi;

17. ABD "Odak Ülke” Anket Çalışması Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RF'YE BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; RF'ye yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de her 3 ayda bir güncellenmektedir. İhracatçı firmaların listede kalabilmeleri için uyulması gereken şartlar aşağıda belirtilmekte olup, Haziran 2016 ayında yapılacak güncelleme çalışmasında ayrıca geriye dönük ihracat kontrolü de gerçekleştirilecektir. Bahsekonu şartlar:

· Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Adres Bildirim Formu”, "Danışmanlık Sözleşmesi”, "Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

· İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki ke yapılan geçmişe yönelik ihracat kontrolleri ile Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği tespit edilen firmalar sözkonusu listeden çıkarılmaktadır.

Haziran Ayı İhracat Kontrolü: 30 Nisan 2015 - 31 Mayıs 2016 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü: 30 Ekim 2015 - 31 Kasım 2016 Tarihleri arasında

en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF'' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF'ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

Bu çerçevede, Haziran 2016 ayında güncellenecek olan Rusya Federasyonu'na yönelik Bitkisel ürün ihracatçılar listesinde yer almak isteyen firmalarımızın ve mevcut listede konumunu korumak isteyen firmaların ekteki linkte sunulan bilgi notu çerçevesinde hazırlayacakları belgeleri en kısa sürede tamamlayarak başvurularını en geç 27 Mayıs 2016, Cuma tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

GTHB tarafından 2016 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedürler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gıda-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabilmektedir.

EKİ : Bilgi Notu ve Güncel Listeler ve örnek evraklara web sitemizde yer alan http://goo.gl/6Pbjml linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

2

TAYVAN İLE GIDA ÜRÜNLERİ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından gelen bir yazıya istinaden; 15-18 Şubat 2016 tarihlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir heyetin istişarelerde bulunmak üzere Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edilmiş olup; bu kapsamda Tayvan'a tarım ürünleri ihracatına ilişkin muhtelif bilgilerin edinildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, kiraz ve diğer tarım ürünlerinde yapılacak risk analizleri ile ilgili olarak karşılıklı uzlaşıya varıldıktan sonra bu ürünlerin doğrudan ithalat-ihracatının mümkün hale getirilebileceği, Tayvan'ın sarımsak ithalatı için uyguladığı yıllık kotanın 3520 ton olduğu, bunun 1979 tonunu geçen yıl Arjantin'den tedarik ettikleri, kota içi sarımsak ithalatında %22,5 gümrük vergisi alındığı ve ülkemizden kiraz ihracatıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlanması müteakip ülkemizden sarımsak ihracatı konusunda çalışılabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Taipei Türk Ticaret Ofisince yapılan değerlendirmede, Tayvan'a taze meyve sebzenin yanı sıra, dondurulmuş sebzelerin de ihraç edilmesinin mümkün olduğu, bu durumda sağlık/bitki sağlığı (SPS) sertifikalarının aranmadığı, Tayvan'ın organik tarım ürünlerini ithal etmesi için ilgili laboratuvar analizleriyle ‘CoA approval' edinilmesi gerektiği, Tayvan'da kiraz ithalatı için %16 gümrük vergisi alındığı ve diğer ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi bilgilerine http://web.customs.gov.tw adresinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı mütalaasında 22-25 Haziran 2016 tarihinde Taipei'de gerçekleştirilecek gıda fuarına ülkemiz tarafından katılım sağlanmasının, gıda tarım ürünlerimizin Tayvan'da görünürlüğü açısından önem arz ettiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

3

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ - KAMU ALIMLARI GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen "Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakerelerin çerçevesini belirleyen Raporun 27 Nisan 2015 tarihinde bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede resmiyet kazandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; anılan raporda ülkemizin AB'ye üyelik hedefi, adaylık müzakerelerin ve üyeliğe yönelik teknik çalışmalarına halel getirmeksizin Gümrük Birliği Kararı'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) tarım, kamu alımları ve hizmetler gibi yeni alanlara genişletilerek derinleştirilmesi hususuna da yer verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ile 2017 yılının başında başlaması öngörülen Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin ‘‘Kamu Alımları'' başlığına ilişkin olarak Bakanlıkça yürütülen müzakere hazırlık çalışmaları kapsamında bir Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu hazırlandığı ve söz konusu forma www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bzl adresinden erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.”

Denilmektedir.

Konuya ilişkin görüş ve katkılarınızın Bakanlığa iletilmek üzere 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü 16.00'ya kadar sanayi@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.

Ek : Kamu Alımları Görüş Bildirim Formu

4

BRİTİSH HOME STORE MAĞAZA ZİNCİRİNİN KAYYUMA DEVREDİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden ulaşan bir yazıya atıfla, İngiliz mağaza zinciri British Home Stores (BHS) firmasının 25.04.2016 tarihi itibari ile kayyuma devredildiği, bu kapsamda, İngiltere merkezli bir hukuk bürosuyla yapılan görüşmede, BHS'e ihracat yapan firmalarımızın bedelini alamadıkları mallarının teslimatını mümkünse engellemeleri gerektiği, teslim edilen malı olup da bedelini tahsil edemeyen firmalarımızın ise hukuki süreç başlatmalarının uygun olacağı ve BHS ile çalışan firmalarımızın konuya ilişkin olarak bundan sonraki süreç hakkında Londra Ticaret Müşavirliğinden daha detaylı bilgi almalarının mümkün olduğu belirtilmektedir.

5

SHUİTOU 2016 FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 8-11 Kasım 2016 tarihleri arasında Çin'in Shuitou kentinde, Shuitou Stone Fair Exhibition Hall'da 17. Kez düzenlenecek "The 17th China (Nan'an) Shuitou International Stone Exhibition gerçekleştirileceği, Fuarın milli katılım organizasyonun 2016 yılında 3.kez Birliklerince yapılmakta olduğu, 17 yıldır düzenlenmekte olan Shuitou Fuarı'nda, mermer, granit, traverten ve diğer doğal taşlar plaka ve bordürler, mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları sergilendiği bildirilmektedir. Bu sene 17.si düzenlenecek olan sözkonusu fuara, geçtiğimiz sene 500 den fazla firmanın katıldığı ve yaklaşık 120.000 kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu fuarın yer kirası, stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (Türkiye-Fuar alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedelinin 510 $/m2 olacağı öngörülmekte olup, Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliği uyarınca ve İhracat Stratejisi çerçevesinde Çin'in 2016 yılı için hedef ülke kapsamına almasından dolayı söz konusu fuar için mevzuatta belirtilen %50 destek oranına 20 ilave puan eklenecek olup, destek oranı %70 olacağı, ayrıca bu fuar için özel olarak katılımcı her firma için ücretsiz yararlanabilecekleri 2 adet oda tahsis edileceği ve Firmaların alacağı azami destek tutarı ise 15.000 $'ı geçemeyeceği bildirilmiştir.

Anılan fuara katılmak isteyen firmaların www.tinyurl.com/SHUITOU2016 linkindeki anketi doldurarak taleplerini en geç 3 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'ne iletmeleri gerekmektedir.

6

HİNGPOİNT SONBAHAR 2016 MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 22-26 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Hıghpoint Sonbahar 2016 Mobilya fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesi planlandığı,

Yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak düzenlenen bu fuar Tüm Amerika Kıtasında gerçekleşen yıllık mobilya satış sözleşmelerinin yapıldığı yer konumunda olup, Altı ayda bir 75.000 ziyaretçinin ve 2000 katılımcının ürünlerini sergilediği 280.000 m2 alanda kurulan Dünyanın en büyük mobilya sanayisi fuarı niteliğinde olduğu,

Amerika Birleşik Devletlerine ihracat yapmayı hedefleyen firmalarımız için kesinlikle katılım gerçekleştirilmesi gereken bir fuar olarak düşünüldüğü bildirilmektedir.

2016 Fuarının milli katılımcılarına, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince;

-Stand alanı kiralanması

-Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

-Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

-Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak olan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin, 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan sözleşmeyi doldurarak, 0(212)4540501-02 numaralı fakslara veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir.

Bilgi için irtibat:

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Bülent BAHADIR.

Tel: 0212 454 07 70

Faks: 0212 454 05 01-02

E-mail: agac@iib.org.tr

Ek : Highpoint Sonbahar 2016 Fuarı Sözleşmesi

7

WORLD FOOD MOSCOW 2016 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 12-15 Eylül 2016 tarihleri arasında Moskova/Rusya'da düzenlenecek olan "World Food Moscow” Fuarı'nın Türkiye milli katılımı yaş meyve sebze sektörüne yönelik olarak Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilecek olup,

Söz konusu fuara ilişkin duyuru ek'te sunulmaktadır.

Ek : Fuar Duyurusu

8

IRAK AGROFOOD FUARI 2016/MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan ‘‘Irak Agrofood 2016 Gıda Fuarı'' Türkiye milli organizasyonunun, Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 5. Kez gerçekleştirilecek olup, söz konusu fuara ilişkin duyuru ek'te sunulmaktadır.

Ek : Irak AgroFood 2016 Fuarı

9

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan ekmeklik buğday ve arpaların, mamul madde ihracatı sonrası satışına ilişkin Bölge Müdürlüklerine 18/05/2016 tarihine kadar gönderilecek hak edişlerin değerlendirmeye alınacağı ilgide kayıtlı sirküleriniz ile duyurulmuştu.

Bu defa konuya ilişkin olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 20/05/2016 tarih 2422899 sayılı yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda, bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday ve arpa satışları için Bölge Müdürlüklerinden 27/05/2016 (dahil) tarihine kadar kuruluşlarına gelen hak edişlerin değerlendirmeye alınacağı ifade edilmektedir.

10

DTÖ KAMU FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/05/2016 tarih 860236 sayılı yazıda; Bilindiği üzere ilki 2001 yılında düzenlenen DTÖ Kamu Forumu (WTO Public Forum) DTÖ'nün yıllık etkinlikleri arasında en geniş dış erişimli etkinliğin olduğu, anılan Forumun katılımcılarının dünya ticaretindeki son gelişmeleri ele almaları ve çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilebilmesi amacıyla öneriler sunmaları için uygun bir ortamın hazırlandığını ve bahse konu Forumun bu yıl, 27-29 Eylül 2016 tarihlerinde, "kapsayıcı ticaret" (inclusi ve trade) temasıyla Cenevre'de düzenlenecek olup, foruma ilişkin ayrıntılı www.wto.org/pf16 adresinden ulaşılabileceği, DTÖ Kamu Forumu 2016'nın kamu yetkililerinin yanı sıra, özel sektör temsilcileri ve hükümet dışı örgütlerin (NGO) katılımına da açık olacağı, anılan Foruma katılım ve/veya Forum kapsamında özel oturum düzenlenmek istenmesi halinde, bir örneği ekte ilişik bulunan formların doldurularak en geç 25 Mayıs Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız

EK : DTÖ Kamu Forumu ( 3 sayfa )

11

TACİKİSTAN HÜKÜMETİNİN ÜLKENİN BEŞ FARKLI BÖLGESİNDE SOĞU HAVA DEPOSU TESİSİ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/05/2016 tarihli yazıda; Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün güçlenmesine yönelik projelere finansal kaynak ve teknik destek sağlayan bir kuruluş olduğu, Tacikistan Hükümetinin ülkenin beş farklı bölgesinde toplam 17,000 ton kapasiteli beş adet soğuk hava deposu inşa edilmesine yönelik bir proje yürüttü ve projeyle ilgilenebilecek yatırımcılardan "ön talep"lerin temin edilmesi aşamasında olunduğu belirtilerek, şeffaf bir ihale sürecinin sağlanması amacıyla Tacikistan Hükümetinin ihale duyurusu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve ihale davetiyesi almak isteyen firmaların; (i) firma ismini, irtibat bilgilerini ve faaliyet alanlarını, (ii) kısa bir firma profilini, projeyle ilgilenme nedenlerini ve soğuk hava deposu alanındaki tecrübelerini ve (iii) önemli ortaklarının, idari personelinin ve finansal kapasitesinin tanımını sshukla3@ifc.org,tclamp@ifc.org ve mnurmatova@ifc.org e-posta adreslerine iletilmesinin gerektiği belirtilerek, IFC'den temin edilen bilgiye göre söz konusu projeyle ilgilenen firmaların 15 Haziran 2016 tarihine kadar ön taleplerini belirtilen e-posta adreslerine iletmeleri ayrıca, anılan projeye başvuracak olan firmaların Müşavirliğin e-posta adresi olan dusanbe@ekonomi.gov.tr adresine de bilgi vermesinin sürecin takibi açısından önemli olduğu mütalaa edilmektedir.

Ek: Proje Bilgileri (3 sayfa)

12

HIRVATİSTAN -TÜRKİYE İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Hırvatistan'a resmi ziyareti kapsamında düzenlenen Hırvatistan -Türkiye İş Forumu Sonuç Raporuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 16/05/2016 tarih 8804 sayılı yazı ve ekinden bir suretin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Katılım Koşulları (29 sayfa)

13

UGANDA, KENYA İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 31 Mayıs - 02 Haziran 2016 tarihleri arasında Uganda ve Kenya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında düzenlenecek olan Uganda ve Kenya İş Forumlarına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 16/05/2016 tarih 8819 sayılı yazı ve ekinden bir suretin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Katılım Koşulları (2 sayfa)

14

KABİL ÖZEL SEKTÖR HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Afganistan İş Konseyi organizasyonunda 31- Mayıs 02 Haziran 2016 tarihleri arasında Kabil'e düzenlenecek olan özel sektör heyetine ilişkin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/05/2016 tarih 1337 sayılı yazı ve ekinden bir suretin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

15

IRAK AGROFOOD FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/05/2016 tarih 4615 sayılı yazıda, 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan "Irak Agrofood 2016 Gıda Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonun 5. kez birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Fuar Duyurusu (2 Sayfa)

16

TAYVAN İLE GIDA ÜRÜNLERİ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/05/2016 tarih 58712 sayılı yazıda; 15-18 Şubat 2016 tarihlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir heyetin istişarelerde bulunmak üzere Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği, bu kapsamda Tayvan'a tarım ürünleri ihracatına ilişkin muhtelif bilgilerin edinildiği belirtilerek, bu çerçevede, kiraz ve diğer tarım ürünlerinde yapılacak risk analizleri ile ilgili olarak karşılıklı uzlaşıya varıldıktan sonra bu ürünlerin doğrudan ithalat-ihracatının mümkün hale getirilebileceği, Tayvan'ın sarımsak ithalatı için uyguladığı yıllık kotanın 3520 ton olduğu, bunun 1979 tonunu geçen yıl Arjantin'den tedarik ettikleri,

Kota içi sarımsak ithalatında %22,5 gümrük vergisi uygulandığı, kota dışı tarifelerde ise kg başına 2 Tayvan Doları (0,81 ABD Doları) gümrük vergisi alındığı ve ülkemizden kiraz ihracatıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlanması müteakip ülkemizden sarımsak ihracatı konusunda çalışılabilecekleri ayrıca, Taipei Türk Ticaret Ofisince yapılan değerlendirmede, Tayvan'a taze meyve sebzenin yanı sıra, dondurulmuş sebzelerin de ihraç edilmesinin mümkün olduğu, bu durumda sağlık/bitki sağlığı (SPS) sertifikalarının aranmadığı, Tayvan'ın organik tarım ürünlerini ithal etmesi için ilgili laboratuvar analizleriyle ‘CoA approval' edinilmesi gerektiği, Tayvan'da kiraz ithalatı için %16 gümrük vergisi alındığı ve diğer ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi bilgilerine http://web.customs.gov.tw adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığı mütalaasında 22-25 Haziran 2016 tarihinde Taipei'de gerçekleştirilecek gıda fuarına ülkemiz tarafından katılım sağlanmasının, gıda tarım ürünlerimizin Tayvan'da görünürlüğü açısından önem arz ettiği belirtilmektedir.

17

ABD "ODAK ÜLKE” ANKET ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı tarafından, "Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” toplantıları neticesinde ABD'nin, hedef ülkeler arasında en önceliklisi olarak, önümüzdeki iki yıllık dönemde "Odak Ülke” olarak nitelendirilmesi kararlaştırıldığı, bu kapsamda ihracat politikası araçlarının ABD özelinde yoğunlaştırılarak, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik etkileşimin artırılması hedeflendiği, gerek ekonomik gücü gerekse ticaret hacmi ile dünya ekonomisine yön veren ülkelerden birisi olan ABD ile ülkemiz arasında, uzun yıllardır müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine rağmen, ekonomik ilişkilerimiz potansiyelinin altında kaldığı ve bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılım sağladığı yeni bir çalışmanın başlatıldığı bu çalışma sonucunda ortak bir "ABD Eylem Planı” hazırlanması amaçlandığı ve bu kapsamda bir anket çalışması yapılarak, ABD ile iş ilişkisi bulunan firmaların görüş ve değerlendirmelerinin toparlanması planlanmakta olup, ilgilenecek üyelerimizin Web adresleri aşağıda yer alan anketleri 27 Mayıs 2016 tarihine kadar doldurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Anket1: (sadece ABD ile iş yapan Türk firmalar için)

Türk Firmaları için ABD Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi

Anket2: (sadece Türkiye ile iş yapan Amerikan firmalar için)

Questionnaire for U.S. Companies' Perceptions Towards Turkish Market

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/05/2016 tarih 8687 sayılı yazıda,

18

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.