2016/27 Karpuz ve Üzüm'de Kesim ve İhraç İzin Tarihleri Hk.

SİRKÜLER (2016/27)

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 05/05/2016 tarih ve 4343 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen, sera ve plastik örtü altında yetişen karpuz için 05/05/2016 tarihinde kesim ve ihracına karar verildiği,

Aynı Genel Sekreterlikten alınan 10/05/2016 tarih ve 4429 sayılı yazıda ise Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınan 09/05/2016 tarihli yazıya atfen, bölgelerinde çeşitli seralarda yapılan incelemeler solcunda serada yetiştirilen sofralık üzümlerden Yalova incisi, Trakya ilkeren, Kardinal ve benzeri çeşitlerin gerekli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden, 10/05/2016 tarihinde kesimine ve 12/05/2016 tarihinde ihracatına karar verildiğinin bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter