2016/26 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/26)

1. RF'ye Bitkisel Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Furniture China 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

3. Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları Hakkında Bilgi;

4. Büyükelçilik Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Ulusal Bilim Teknik ve Yenilik Stratejisi Hakkında Bilgi;

6. Sudan'a Yükleme Öncesi Gözetimi Hakkında Bilgi;

7. Tacikistan Duşanbe Ticaret Heyeti 18-20 Mayıs 2016 Hakkında Bilgi;

8. Etiyopya - Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

9. Türkiye- Cezayir İş Forumu Hakkında Bilgi;

10. Almanya'daki Satılık Şirketler Web Sitesi Hakkında Bilgi;

11. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

12. VIII. Uluslararası Rusya ve İİT Ülkeleri Ekonomi Zirvesi'ne Türkiye Heyetinin Katılımı Hakkında Bilgi;

13. Türkiye Moğolistan İş Konseyi Hakkında Bilgi;

14. Irak Sevk Öncesi İnceleme Yetkili Şirketleri Hakkında Bilgi;

15. Türkiye Belarus İş Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgi;

16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RF'YE BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; RF'ye yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de her 3 ayda bir güncellenmektedir. İhracatçı firmaların listede kalabilmeleri için uyulması gereken şartlar aşağıda belirtilmekte olup, Haziran 2016 ayında yapılacak güncelleme çalışmasında ayrıca geriye dönük ihracat kontrolü de gerçekleştirilecektir. Bahsekonu şartlar:

· Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Adres Bildirim Formu”, "Danışmanlık Sözleşmesi”, "Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

· İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki ke yapılan geçmişe yönelik ihracat kontrolleri ile Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği tespit edilen firmalar sözkonusu listeden çıkarılmaktadır.

Haziran Ayı İhracat Kontrolü: 30 Nisan 2015 - 31 Mayıs 2016 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü: 30 Ekim 2015 - 31 Kasım 2016 Tarihleri arasında

en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF'' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF'ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir. Bu çerçevede, Haziran 2016 ayında güncellenecek olan Rusya Federasyonu'na yönelik Bitkisel ürün ihracatçılar listesinde yer almak isteyen firmalarımızın ve mevcut listede konumunu korumak isteyen firmaların ekteki linkte sunulan bilgi notu çerçevesinde hazırlayacakları belgeleri en kısa sürede tamamlayarak başvurularını en geç 27 Mayıs 2016, Cuma tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

GTHB tarafından 2016 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedürler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gıda-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabilmektedir.

EKİ : Bilgi Notu ve Güncel Listeler ve örnek evraklara web sitemizde yer alan http://goo.gl/6Pbjml linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

2

FURNITURE CHINA 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 08-11 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Furniture China 2016 Uluslararası Mobilya Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/04/2016 tarih 4114 sayılı yazı, katılım sözleşmesi ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı Katılım Sözleşmesi ve Başvuru Formu (8 sayfa)

3

GÜNEY KORE'NİN YENİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Güney Kore'nin Tarımsal Ürünler İthalatında uygulanacak kuralları düzenleyen ve 4 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren İthal Edilecek Ürünlerin Güvenliğinin İdaresi yasasıyla sözkonusu bitkisel ürünlerle ilgili kılavuzda yer almayan kalıntılara ilişkin başvuruların 31 Mart 2016 tarihine kadar yapılmasının gerektiği ve 1998 yılından bu yana Güney Kore'ye Dondurma Laktoz, Peynir altı suyu ve peynir ihraç eden firmaların formu doldurarak Ekonomi Bakanlığına iletmesinin gerektiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, Konuya ilişkin olarak Seul Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/05/2016 tarih 53937 sayılı yazıda, Güney Kore'ye ilk defa ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalarca ilişik bulunan Yabancı Tesis Kayıt Formunu doldurularak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına onaylatılması ve Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığına gönderilmek üzere Seul Ticaret Müşavirliğine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Kayıt Formu (2 sayfa)

4

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/05/2016 tarih 1184 sayılı yazıda, Ülkemizde yerleşik yabancı Misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, Ülkemiz ile Güney Kore, Afganistan ve Kosova arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren kapsamlı bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu görüşmede gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 12 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

5

ULUSAL BİLİM TEKNİK VE YENİLİK STRATEJİSİ HAKKINDA BİLGİ;

TÜBİTAK'ın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/05/2016 tarih 1318 sayılı yazıda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 22. Toplantısı'nda alınan 2010/201 no.lu kararla Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi'nin (UBTYS) 2011-2016 onaylanarak, belgede yer alan eylemlerin TÜBİTAK tarafından izlenmesine ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, UBTYS 2012-2016'nın 2016 yılı Eylem Planı'na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

6

SUDAN'A YÜKLEME ÖNCESİ GÖZETİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Suudi Arabistan Standart Kuruluşu (SASO), Yemen Standart Kuruluşu (YSMO) ve Sudan Standartlar ve Ürün Metroloji Standart Kuruluşu (SSMO) ile yapılan anlaşmalar ve bu ülkelere gidecek ürünlerin yükleme öncesi gözetim faaliyetlerinin TES tarafından yürütüldüğüne ilişkin olarak Türk Standartlar Enstitüsü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/05/2016 tarih 1220 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Sudan Yükleme Öncesi Gözetim Kapsamındaki Ürün Grupları (2 sayfa)

7

TACİKİSTAN DUŞANBE TİCARET HEYETİ 18-20 MAYIS 2016 HAKKINDA BİLGİ;

18-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tacikistan Duşanbe'ye yönelik olarak düzenlenecek olan Ticaret Heyeti duyusu ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa Tacikistan Heyeti Başvuru Linki Güncellemesine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/05/2016 tarih 1183 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

8

ETİYOPYA - TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Etiyopya 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde, 19-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye-Etiyopya İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 03/05/2016 tarih 8432 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Katılım Koşulları (3 sayfa)

9

TÜRKİYE- CEZAYİR İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK ve MÜSİAD işbirliği ile 8-09 Mayıs 2016 tarihleri arasında Türkiye Cezayir İş Formu düzenlemesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 02/05/2016 tarih 8408 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (2 sayfa)

10

ALMANYA'DAKİ SATILIK ŞİRKETLER WEB SİTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/04/2016 tarih 8315 sayılı yazıda; Almanya'da bulunan satılık devredilme ve devralma konularında istekli olan firmaları buluşturan internet adresine (www.nexxt-change.org ve https://www.dub.de/) ilgili web sitelerinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

11

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 29/04/2016 tarih 2361503 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taahhütname (2 sayfa)

12

VIII. ULUSLARARASI RUSYA VE İİT ÜLKELERİ EKONOMİ ZİRVESİ'NE TÜRKİYE HEYETİNİN KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

VIII. Uluslararası Rusya ve İİT Ülkeleri Ekonomi Zirvesi'ne Türkiye Heyetinin Katılımına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 29/04/2016 tarih 8315 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Tanıtım Notu (4 sayfa)

13

TÜRKİYE MOĞOLİSTAN İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş'in Eş başkanlığında Türkiye - Moğolistan Ekonomik ve Ticaret Karma Komisyonu (KEK) VIII. Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak 9 - 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Türkiye Moğolistan İş konseyi tarafından toplantı ve çeşitli ziyaretlerin düzenleneceğine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/04/2016 tarih 1156 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program (2 sayfa)

14

IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME YETKİLİ ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliği ve Erbil Ticaret Ataşeliği'nden verilen bilgiye göre 2016 yılı itibariyle TÜV Rheiland ve Bureau Veritas firmalarının hem Merkezi Irak, hem de IKBY; SGS, Cotecna ve Baltic Control firmalarının ise sadece IKBY adına sevk öncesi inceleme yapmak üzere görevlendirildiği, ayrıca Cotecna ve Baltic Control firmalarının 2015 yılında Merkezi Irak adına yapmakta olduğu sevk öncesi inceleme görevine son verildiği ifade edilmekte olup, Irak Sevk Öncesi İnceleme Yetkili Şirketlerine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/04/2016 tarih 1160 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Ekleri (2 sayfa)

15

TÜRKİYE BELARUS İŞ KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Türkiye - Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 27/04/2016 tarih 8297 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program, Belarus Bilgi Notu (5 sayfa)

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.