2016/25 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/25)

1. RF'ye Bitkisel Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulamasının Yaygınlaştırılması Hakkında Bilgi;

3. B.A.E / Dubai Türkiye Ticaret Merkezi Hakkında Bilgi;

4. Türkiye Ticaret Merkezleri Firma Başvuruları Hakkında Bilgi;

5. Panama Guatemala Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

6. ABD Eylem Planı Hakkında Bilgi;

7. Meksika Eylem Planı Hakkında Bilgi;

8. Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

9. ABD'de İş Fırsatları Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

RF'YE BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; RF'ye yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de her 3 ayda bir güncellenmektedir. İhracatçı firmaların listede kalabilmeleri için uyulması gereken şartlar aşağıda belirtilmekte olup, Haziran 2016 ayında yapılacak güncelleme çalışmasında ayrıca geriye dönük ihracat kontrolü de gerçekleştirilecektir. Bahsekonu şartlar:

 

· Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Adres Bildirim Formu”, "Danışmanlık Sözleşmesi”, "Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

· İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki ke yapılan geçmişe yönelik ihracat kontrolleri ile Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği tespit edilen firmalar sözkonusu listeden çıkarılmaktadır.

Haziran Ayı İhracat Kontrolü: 30 Nisan 2015 – 31 Mayıs 2016 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü: 30 Ekim 2015 – 31 Kasım 2016 Tarihleri arasında

en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF'' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF'ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

Bu çerçevede, Haziran 2016 ayında güncellenecek olan Rusya Federasyonu'na yönelik Bitkisel ürün ihracatçılar listesinde yer almak isteyen firmalarımızın ve mevcut listede konumunu korumak isteyen firmaların ekteki linkte sunulan bilgi notu çerçevesinde hazırlayacakları belgeleri en kısa sürede tamamlayarak başvurularını en geç 27 Mayıs 2016, Cuma tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

GTHB tarafından 2016 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedürler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gıda-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabilmektedir.

EKİ : Bilgi Notu ve Güncel Listeler ve örnek evraklara web sitemizde yer alan http://goo.gl/6Pbjml linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

2

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 26/04/2016 tarihli yazıda, Bakanlık görev ve faaliyet alanına giren konular ile ilgili olarak komşu ve ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle sürdürülen ikili ilişkiler kapsamında veri değişiminin tesis edilmesine yönelik anlaşma önerilerinin sıkça gündeme geldiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Rusya ile imzalanan "Gümrük İşlemlerini Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ile Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan sistem, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) ihracatta Türkiye'nin rekabet gücünü artırmakta olup, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanmakta ve gönüllülük esası çerçevesinde güvenilir bilgi sunan ihracatçılar; gümrük noktalarında öncelik, gümrükleme zamanının kısaltacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri, gümrük muayenesinden muafiyet gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

Bu çerçevede, anılan yazıda, BGH'ye benzer bir uygulamanın geliştirilmesi yönünde Azerbaycan Belarus, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna ile temasların sürdürüldüğü söz konusu ülkeler ile ticareti teşvik edecek uygulamalar geliştirilmesi ve işlev kazanması halinde ülkemiz menfaati adına olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ülkemiz ve ihracatçılarımız açısından faydalı sonuçlar doğuracak çalışmaların yürütülebilmesi için bahse konu ülkeler ile kıymet verilerinin iletimini içeren ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem kurulmasına dair görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TİM'e iletilmesini teminen ekte yer alan görüş formu doldurularak en geç 10 Mayıs 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize dkib@dkib.org.tr e-posta adresi vasıtasıyla iletilmesini rica ederim.

EK: 1 Sayfa Görüş Taslak 

 

3

B.A.E / DUBAİ TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye 2023 ihracat stratejileri hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri Projesinin 2016 yılında hayata geçirileceği ve bu noktada Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi'nin ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edineceği iletilmiştir.

Bu bağlamda, Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılması planlanan Türkiye Ticaret Projesi'ne katılım sağlamak isteyen üyelerimizin proje taleplerini TİM'e iletebilmemizi teminen 2 Mayıs 2016 tarihi saat 13:30'a kadar dkib@dkib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir

4

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ FİRMA BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/04/2016 tarih 1140 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ve Tim Tanıtım ve Organizasyon İç ve Dış A.Ş organizasyonunda işbirliği kuruluşları ile birlikte Türkiye Ticaret Merkezlerinin kurulmasının planlandığı, sözkonusu merkezlerde bulunmak isteyen firmaların başvuruları ile ilgili olarak, gerekli belgelerin iş birliği kuruluşlar tarafından toplanması ve diğer başvuru evrakları ile birlikte toplu halde TİM A.Ş'ye gönderilmesi hususlarının karışıklığa mahal vermemek adına büyük önem arz ettiği, ayrıca başvuruda bulunan İhracatçı Birliklerinin talep edecekleri noktalardaki Türkiye Ticaret Merkezinde yer alabilmesi için resmi yazı ile birlikte firma başvuru taleplerini de iletmesinin gerektiği belirtilmekte olup, firmaların mağdur olmaması ve zaman kaybını önleyebilmek adına başvuruların ilgili iş birliği kuruluşlara yapılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

5

PANAMA GUATEMALA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

17-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Panama & Guatemala Ticaret Heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2016 tarih 1123 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Taslak Program ( 4 sayfa)

 

6

ABD EYLEM PLANI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2016 tarih 1120 sayılı yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek ekonomik gücü gerek ticaret hacmi ile dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden birisi olduğu, ABD ile uzun yıllardır iki stratejik ortak olunmasına rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerin potansiyelin altında bulunduğu ve ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere çıkartılması amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılımının sağlandığı yeni bir çalışmanın başlatıldığı, bu çalışmanın sonucunda ABD Eylem Planı hazırlanmasının amaçlandığı belirtilmekte olup, eylem planında firmalar tarafından yer alması uygun görülen eylem önerileri talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ABD ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesini teminen firmalar tarafından yer alması uygun görülen eylem önerilerinin ekte yer alan formda belirtilerek en geç 10 Mayıs 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Eylem Planı Tablosu (1 sayfa)

7

MEKSİKA EYLEM PLANI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2016 tarih 1112 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile ülkemizin 2015 yılında bölgeye ihracatında 2. sırada ve bölgeden ithalatında ise 3. sırada yer alan Meksika'nın Bakanlığımızca "Hedef Ülkeler”den biri olarak belirlendiği ve Bakanlık bünyesinde "Meksika Eylem Planı” hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmekte olup, eylem planında firmalar tarafından yer alması uygun görülen eylem önerileri talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, firmalar tarafından yer alması uygun görülen eylem önerilerinin ekte yer alan formda belirtilerek en geç 05 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Eylem Önerisi Formu (1 sayfa)

8

YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/04/2016 tarih 1095 sayılı yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca hazırlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimim Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”ne ait taslak metin http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/187/Tgk-Pestisitlerin-Maksimum-Kalintilari-Yonetmeligi-Taslagi internet adresinde görüşe açıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, sözkonusu "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimim Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Taslağı” hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

9

ABD'DE İŞ FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 05 Mayıs 2016 Perşembe günü 12:00-15:00 saatleri arasında MÜSİAD Genel Merkezinde "ABD'de İş Fırsatları” adlı panelin düzenleneceği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/04/2016 tarihli yazıda; sözkonusu yazının LCV bilgilerinin revize edildiği ifade edilmektedir.

 

 

LCV: Sevda GÜZEL

Telefon:0212 395 3341

E-posta: disiliskiler@musiad.org.tr

Ek: Program (1 sayfa)

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.