2016/24 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/24)

1. ‘Türkiye İnovasyon Haftası' Coşkusu 4-5 Mayıs'ta Ankara'ya Taşınacak..

2. Sağlık Bakanlığı İhalesi Hakkında Bilgi;

3. Washington'da Düzenlenecek Forum Hakkında Bilgi;

4. ABD'de İş Fırsatları Hakkında Bilgi;

5. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

6. İhracatın Önünde Marka ve Tasarım Hukuku Kaynaklı Engeller Konulu Sempozyum Hakkında Bilgi;

7. İngiltere'ye Özel Sektör Heyeti Hakkında Bilgi;

8. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesine Davet Hakkında Bilgi;

9. Rusya Federasyonu'na İhracatta Yeni Kısıtlama Kararı Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

‘TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI' COŞKUSU 4-5 MAYIS'TA ANKARA'YA TAŞINACAK..

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Anadolu'ya yaydığı 'Türkiye İnovasyon Haftası' etkinlikleri 4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde Başkent Ankara'ya taşınacak. Ekonomi Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde TİM ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonu ile düzenlenecek etkinlikler Arçelik, TEB, THY, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşecek.

Congresium Ankara'da düzenlenecek 'Türkiye İnovasyon Haftası'nın lansman toplantısında bir araya gelen organizasyonun tüm paydaşları, herkesi bu etkinliklere davet etti.

On-line kayıt için:

https://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/tr/online-davetiye.html

2

SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/04/2016 tarih 1071 sayılı yazıda; Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı iki ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayri resmi tercüme örneği, ilişik bulunmaktadır.

Ek: Gayriresmi Tercüme (2 sayfa)

3

WASHİNGTON'DA DÜZENLENECEK FORUM HAKKINDA BİLGİ;

Washington'da 28-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan Büyükelçilikleriyle ortaklaşa düzenlenecek olan "Trans-Caspian East-West Trade and Transit” başlıklı entegre ulaştırma koridorları konulu foruma ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/04/2016 tarih 1053 sayılı yazı, taslak program ve katılımcı listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Katılımcı Listesi ( 5 sayfa)

4

ABD'DE İŞ FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'tın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/04/2016 tarih 1052 sayılı yazıda,

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 05 Mayıs 2016 Perşembe günü 12:00-15:00 saatleri arasında MÜSİAD Genel Merkezinde "ABD'de İş Fırsatları” adlı panelin düzenleneceği belirtilmekte olup, sözkonusu panele ilişkin program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Program (1 sayfa)

5

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 1 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/04/2016 tarih 1046 sayılı yazı, ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 3 sayfa)

6

İHRACATIN ÖNÜNDE MARKA VE TASARIM HUKUKU KAYNAKLI ENGELLER KONULU SEMPOZYUM HAKKINDA BİLGİ;

İhracatın Önünde Marka ve Tasarım Hukuku Kaynaklı Engeller Konulu Sempozyum'a ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15/04/2016 tarih 3629 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

7

İNGİLTERE'YE ÖZEL SEKTÖR HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş'ın Türkiye-İngiltere Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 10 Mayıs 2016 tarihinde her iki ülke bakanlarının katılımıyla İngiltere-Türkiye İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, İngiltere'nin ülkemizin hâlihazırda önemli ve güçlü bir ekonomik partneri konumunda olmasına atıfla, anılan ziyarete öncelikli olarak inşaat, enerji, altyapı ile inovatif ve yaratıcı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımında fayda görüldüğüne dikkat çekilmektedir.

Bu kapsamda, sınırlı sayıda katılımın mümkün olduğu İş Forumuna katılmak isteyen firmalarımızın 26 Nisan Salı gününe kadar aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve katılım ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Başvuruya dair ayrıntılı bilgiler başvuru formunda bulunmakta olup, detaylı bilgi için DEİK Avrupa Bölge Koordinatörlüğü ile (İrem Develioğlu; T: 0212 339 5079, idevelioglu@deik. org.tr) irtibata geçilmesi rica olunur.

Başvuru formuna erişim için: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/185/6674

8

UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİNE DAVET HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin sekizincisinin uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde "AR-GE Proje Pazarı Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

Projelerin tanıtımının Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirileceği ve bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerilerin ödüllendirileceği belirtilmektedir.

Bu vesileyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliği için kayıtlar http://www.utibargeprojepazari.com/, internet sitesi üzerinden alınmaktadır.

Ek-7: Etkinlik Programı

9

RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACATTA YENİ KISITLAMA KARARI HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu'na İhracatta birçok üründe ambargo yaşayan Türk firmalarına, son olarak patlıcan yasağı geldi. Artık Türkiye'den Rusya'ya patlıcan ihracatı yapılamayacak. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi tarafından yapılan açıklamada;

‘Patlıcana ithalatınayasak konmasıTürktarafının sistematik olarakRusya karantina taleplerine uymaması neden olmuştur. Defalarca yaptığımız uyarılara rağmen durumda düzelme gözlenmemiş ve haşere ihtiva eden patlıcan sevkiyatı devam etmiştir. Türk tarafının durumu düzeltmesi için herhangi adım atmadığı için geçici patlıcan yasağı 25 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.' denildi.

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.