2016/23 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/23)

1. AB'nin Tarım Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

2. DİR Kapsamında Mısır İthalatı Hakkında Bilgi;

3. Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu Hakkında Bilgi;

4. FINE FOOD Australia 2016-Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

5. Türkiye-Tayvan İş Forumu ve Networking Toplantısı Hakkında Bilgi;

6. Madagaskar & Morityus Heyeti, Revize Katılım Bedeli Hakkında Bilgi;

7. Ontustik Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

8. Kırgızistan İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. ITC 16.Dünya İhracatı Geliştirme Forumu Hakkında Bilgi;

10. Türkiye Kanada İş Konseyi 13. Ortak Yıllık Konferansı Hakkında Bilgi;

11. Türkiye Arabistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

12. DENİB 5.Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

13. Karabağ İmza Kampanyası Hakkında Bilgi;

14. ALiMENTEC 2016-Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

AB'NİN TARIM MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nin tarım mevzuatındaki değişiklikler bildirilmekte olup, mevzuat değişikliklerine ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

Ek-1: Mevzuat değişiklikleri

2

DİR KAPSAMINDA MISIR İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/04/2016 tarih 45217 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, İhracat: 2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Genelgesi'nde "DİR kapsamında "15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.” hükmü çerçevesinde ülkemizde mısırın iç piyasadaki arz talep dengesini sağlayarak fiyat dalgalanmalarının önlenmesinin amaçlandığı, İhracat taahhüdünü tamamlayan firmalara ise ithalat dönem kısıtlaması uygulanmamakta, bu kapsamda, 15 Ağustos-30 Kasım tarihlerinde de ithalat hakkı verildiği, diğer taraftan, bahse konu genelgeye eklenen geçici 6'ncı maddenin "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatı yapılamaz." hükmü çerçevesinde, 10/04/2016 tarihinden itibaren düzenlenen ve mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracatın tamamı gerçekleşse dahi 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatına izin verilmeyeceği ifade edilmektedir.

 

 

3

HIRVATİSTAN YATIRIM FIRSATLARI KATALOĞU HAKKINDA BİLGİ;

Zagreb Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hırvatistan Yatırım ve Rekabetçilik Ajansı tarafından hazırlanan "Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu” iletilmiş olup, söz konusu kataloğa http://www.aik-invest.hr/wpcontent/uploads/2015/01/Investment-Opportunities-Catalogue-December-2015.pdf

adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

 

4

FINE FOOD Australia 2016-Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Melbourne / Avustralya'da 12-15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2016 Uluslararası Gıda Ürünleri Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

1984 senesinden beri düzenlenmekte olan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarı olarak nitelendirilmekte olup, 2014 yılında fuarda 47 ülkeden 1.000'e yakın katılımcı yer almış ve 28.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların, EK'te yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 22 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ek-9:Başvuru Formu

5

TÜRKİYE-TAYVAN İŞ FORUMU VE NETWORKİNG TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tayvan Ekonomi Bakan Yardımcısı Cho Shih-Chao ve ağırlıklı olarak Tayvan'ın önde gelen gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, yazılım ve ileri teknoloji firma yetkililerinden oluşan Tayvan heyeti'nin 21 Nisan 2016, Perşembe günü saat 16.00'da Meclislerini ziyaret edeceği ve bu kapsamda Türkiye ile Tayvan arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye-Tayvan İş Forumu ve Networking Toplantısı düzenleneceği belirtilmektedir.

Tayvan ile Türkiye arasındaki karşılıklı iş ve yatırım olanaklarının artırılması amacıyla düzenlenecek tanışma etkinliğine katılmayı düşünen firmaların en geç 18 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/uEKPiB linkinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları gerekmektedir.

Ek-10: Program

Ek-11: Katılımcı Listesi

6

MADAGASKAR & MORİTYUS HEYETİ, REVİZE KATILIM BEDELİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 31 Mayıs - 4 Haziran 2016'da Madagaskar ve Morityus ülkelerine yönelik işadamı heyeti düzenleneceği ve başkent Antananarivo ve Port Louis şehirlerini kapsayacak organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Bu defa; söz konusu heyetle ilgili olarak katılım ücretinin 1.950,00 USD olarak güncellendiği; TİM Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) Dolar hesabına yatırılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, azami 26 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/tz5F9i adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 5 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirilmektedir.

7

ONTUSTİK YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Kazakistan'ın Çimkent şehrinde Ontustik Yatırım Forumunun gerçekleştirileceğinden bahisle, söz konusu forumun yabancı yatırımcılara Kazakistan yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan reformlarını ve Güney Kazakistan bölgesindeki yeni yatırım fırsatlarını tanıtması, ayrıca anılan etkinlik kapsamında, bölgedeki tarım, gıda işleme ve tekstil sanayi, ilaç, turizm, makina, inşaat ve lojistik sektörü gibi bölgesel ekonominin öncelikli alanlarıyla ilgili önemli konularının görüşülmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Anlan foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ontustikinvest.kz/en/ adresinden ulaşılabileceğinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

8

KIRGIZİSTAN İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Kırgızistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Ajansından iletilen bir yazıya atfen,Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kırgızistan'ın Kurmenty bölgesinde bulunan kalker ve toprak yataklarının geliştirilmesini teminen yeraltı kaynaklarının kullanım hakkına yönelik bir ihale düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ihalenin 16 Mayıs 2016 tarihinde Tyup Devlet İdare Bürosu'nda (Issyk Kul Bölgesi) gerçekleştirileceği ve katılımcıların 11:30 ila 11:50 arasında kayıtlarının yapılacağı bildirilerek, ihale hakkında www.geology.kg internet adresinden ya da

+996 312 300246 ve +996 312 909869 (İngilizce) telefon numaralarından bilgi alınabileceği

ifade edilmektedir.

9

ITC 16.DÜNYA İHRACATI GELİŞTİRME FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DTÖ Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (Internotional Trade Center-ITC) en önemli etkinliği olan Dünya İhracatı Geliştirme Forumu'nun (World Export Development Forum-WEDF) 16.'sının, 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sri Lanka'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ITC, Sri Lanka Kalkınma Stratejileri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve Sri Lanka İhracatı Geliştirme Kurulu ortaklığında düzenlenecek Forum'un kamu, iş dünyası ve uluslararası kuruluşlardan 600'den fazla kişiyi bir araya getireceği ve Forum çerçevesinde "ticari rekabet” ile "olası ortaklıklar” temalarının ele alınacağı ifade edilmektedir.

Ek-12: ITC-Sri Lanka 16.Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

10

TÜRKİYE KANADA İŞ KONSEYİ 13. ORTAK YILLIK KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Kanada İş Konseyi 13. Ortak Yıllık Konferansına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/04/2016 tarih 946 sayılı yazı ve ekinden bir suret ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Duyuru ve Program Detayları ( 3 sayfa)

 

11

TÜRKİYE ARABİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan, 11/04/2016 tarih 7727 sayılı Yazıda; DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi tarafından Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Toufiq Bin Fawzan Al Rabiah'ın katılımlarıyla 14 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Otel'de 09:00-17:00 saatleri arasında (kayıt:08:00-09:00) "Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu”nun düzenleneceği, sözkonusu forum kapsamında konut, sağlık, Turizm, sanayi ve madencilik sektöründe işbirliği imkanlarını değerlendiren paneller düzenleneceği belirtilmekte olup, Suudi Arabistan'ın önde gelen işadamlarının katılacağı forumu katılmak isteyen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/katilimFormu/179/6640 linkinden 13 Nisan 2016 saat 12:00'a kadar kayıt ve ödeme yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

12

DENİB 5.EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Birlikleri tarafından, Ekonomi Bakanlığı Desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını sektör ile buluşturmak için düzenlenecek olan Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'na ilişkin Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 01/04/2016 tarih 666 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

 

 

 

13

KARABAĞ İMZA KAMPANYASI HAKKINDA BİLGİ;

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerindeki Ermeni işgaline dikkat çekmek için başlatılan imza kampanyasına ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/04/2016 tarih 926 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

14

ALiMENTEC 2016-Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas Hakkında Bilgi;

Bogota-Kolombiya'da 08-11 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALiMENTEC 2016 - Uluslararası Gıda İçecek Sanayi İhtisas Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 07/04/2016 tarih 3279 sayılı yazı, başvuru formu ve katılım sözleşmesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: ALiMENTEC 2016 Başvuru Formu ve Katılım Sözleşme ( 7 sayfa)

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.