2016/19 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/19)

1. Türkiye Endonezya Arasında STA Hakkında Bilgi;

2. Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Mükelleflere Makine Teçhizat Finansmanında BSMV İstisnası Hakkında Bilgi;

3. Dolaşım Belgeleri Usulsüzlük Cezası Uygulaması Hakkında Bilgi;

4. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

5. Asia Fruit Logistica 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

6. ABD Pazarı İhracat Konferansı Hakkında Bilgi;

7. Türkiye Tayvan İş Konseyi Hakkında Bilgi;

8. Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine Resmi Ziyareti Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

9. Türkiye – Hollanda Gümrük İdaresi Niyet Mektubu Hakkında Bilgi;

10. Türkiye İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hakkında Bilgi;

11. Hırvatistan Özelleştirme Programı 2016 Hakkında Bilgi;

12. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

13. Endonezya, Angola, Çin Sorunlar Hakkında Bilgi;

14. PLMA's 2016 Private Label Trade Show Hakkında Bilgi;

15. 669/2009EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

16. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

17. Bakü-Türkmenbaşı-Bakü Deniz Yolu Taşıma Ücretleri Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE ENDONEZYA ARASINDA STA HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/03/2016 tarih 38963 sayılı yazıda, Türkiye ve Endonezya arasında "Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması" (Serbest Ticaret Anlaşması-STA) akdedilmesi imkânlarını araştırmak üzere 2010 yılında kurulan Ortak Çalışma Grubunun, bir dizi toplantının ardından 2011 yılı Nisan ayında nihai bir rapor yayımlandığı,

 

Ayrıca Endonezya ile STA müzakerelerinin başlatılabilmesi için ülkemizin yoğun girişimleri neticesinde ve G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar düzeyinde sağlanan mutabakat kapsamında, 21 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da teknik heyetler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Müzakere Çerçeve Belgesi üzerinde taraflarca mutabık kalındığı belirtilerek, yakın dönemde, iki ülke Bakanlarının bir araya gelerek STA müzakerelerinin başlatıldığının resmi olarak ilan edilmesi öngörülmekte olup, resmi açıklamayı takiben birinci tur müzakereler için teknik çalışmalar ivedilikle başlatılacağı bilgisinin verildiği, bahse konu müzakereler öncesinde, üye firmaların STA'ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmeleri için hazırlanan anket formları ilişik bulunmakta olup anketin doldurularak 25 Nisan 2016 tarihine kadar endonezyasta@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Anket Formu (6 sayfa)

2

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE MAKİNE TEÇHİZAT FİNANSMANINDA BSMV İSTİSNASI HAKKINDA BİLGİ;

Sözkonusu mevzuat aynen aşağıya çıkarılmıştır.

Ek: Sanayi Sicil Belge- BSMV

3

DOLAŞIM BELGELERİ USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Dolaşım Belgeleri Usulsüzlük Cezası Uygulamasına ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/03/2016 tarih 835 sayılı yazı, ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

4

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 5 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/03/2016 tarih 829 sayılı yazı, ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 4 sayfa)

 

 

5

ASİA FRUİT LOGİSTİCA 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

7-9 Eylül 2016 tarihleri arasında Hong Kong/ Cin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'na ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/03/2016 tarih 309198 sayılı yazı ve katılım şartları ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve katılım Şartları (2 sayfa)

 

6

ABD PAZARI İHRACAT KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

19 Nisan 2016 tarihinde düzenlenecek olan "Amerika Birleşik Devletleri Pazarı İhracat Konferansı”na ilişkin olarak Çelik İhracatçıları Birliği'nden alınan 30/03/2016 tarih 4898 sayılı yazı ve Program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Program ve Katılımcı Başvuru Formu (5 sayfa)

 

7

TÜRKİYE TAYVAN İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye – Tayvan İş Konseyi ve Chinese Internatıonal Economic Association (CIECA) işbirliğinde 22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye - Tayvan İş Konseyi Ortak Toplantısına ilişkin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/03/2016 tarih 7109 sayılı yazı program ve katılımcı listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Taslak Program ve Tayvan Heyet Listesi ( 12 sayfa)

 

8

FİLDİŞİ SAHİLİ, GANA, NİJERYA VE GİNE RESMİ ZİYARETİ SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/03/2016 tarih 7217 sayılı yazıda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 Şubat - 4 Mart 2016 tarihleri arasında Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK tarafından bir özel sektör ziyareti düzenlenmiş olup, ziyarete ilişkin sonuç raporu üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Sonuç Raporu, Gana ve Nijerya Katılımcı Listesi ( 41 sayfa)

 

 

9

TÜRKİYE – HOLLANDA GÜMRÜK İDARESİ NİYET MEKTUBU HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2016 tarih 799 sayılı yazıda, Mayıs ayı içerisinde Bakanlıkları ve Hollanda Gümrük İdaresi arasında ikinci niyet mektubunun imzalanmasının öngörüldüğü belirtilerek, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap AŞÇI başkanlığında Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmekte olup, anılan toplantı vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, İhracatçıların Hollanda pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu toplantı kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 06 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

10

TÜRKİYE İNGİLTERE GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2016 tarih 800 sayılı yazıda, Haziran ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap AŞÇI başkanlığında Türkiye İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştirileceği ve anılan toplantı vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, İhracatçıların İngiltere pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 07 Nisan 2016 Perşembe mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

11

HIRVATİSTAN ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI 2016 HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2016 tarih 798 sayılı yazıda;

 

Hırvatistan Devlet Mülk Yönetim Ofisi (DUUDI) tarafından açıklanan ve 2016 yılında satışı öngörülen kamu ortaklı şirketlerin listesinin yer aldığı "Kamu Şirketleri Portföyü”nün gönderildiği belirtilmekte olup, kamu ortaklı şirketlerin listesi üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Hırvatistan Kamu Şirketleri Portföyü (1 sayfa)

 

12

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/03/2016 tarih 809 sayılı yazı, ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 3 sayfa)

 

13

ENDONEZYA, ANGOLA, ÇİN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/03/2016 tarih 681 sayılı yazıda, Ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Endonezya, Angola, Çin arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine önerilerine ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 07 Nisan 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Bildirim Formu

 

 

14

PLMA'S 2016 PRİVATE LABEL TRADE SHOW HAKKINDA BİLGİ;

13-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Chicago/A.B.D.'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2016 Private Label Trade Show” fuarına ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 28/03/2016 tarih 3056 sayılı yazı ve eki ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Duyuru ( 4 sayfa)

 

15

669/2009EC SAYILI KOMİSYON YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/03/2016 tarih 737489 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) resmi gazetesinin 24 Mart 2016 tarihli ve L 78 sayılı nüshasında yayımlanan 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği tadil eden 20016/443/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli limonların AB'ye giriş gümrük kapılarında sistematik olarak doküman kontrolleri ile % 10 sıklıkla zirai ilaç kalıntısı ve kimlik kontrollerine tabi tutulacağı belirtilmekte olup, 16 Mart tarih 50 sayılı tarım mevzuatı değişikliklerine ilişkin yazı örneği ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı Örneği ve 2016/332/EU Sayılı Yönetmelik (9 sayfa)

 

16

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

1 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29671

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Haklı sebebe istinaden ek süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 28 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önceden ihraç edilen eşyanın, ithal eşyasının işlenmesi suretiyle elde edilecek ihraç eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikler itibariyle aynı veya daha ileri nitelikleri taşıması kaydıyla, ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılmayan ancak belge sahibi firmanın stoklarında bulunan ve bu durumu yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilen ithal eşyasının ihraç eşyası bünyesinde kullanılıp ihraç edilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat edilmesi halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.

(2) Bu kapsamda verilen ek süre içerisinde, yeminli mali müşavir raporuyla stoklarında bulunduğu tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden işlem görmüş ürünün ihracatı dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesabına sayılır.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

 

20/12/2006 26382

 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

 

1- 25/7/2007 26593

2- 30/5/2008 26891

3- 14/8/2008 26967

4- 24/12/2008 27090

5- 1/7/2009 27275

6- 6/8/2009 27311

7- 18/9/2009 27353

8- 2/4/2010 27540

9- 25/6/2010 27622

10- 15/10/2010 27730

11- 10/11/2010 27755

12- 12/3/2011 27872

13- 17/5/2011 27937

14- 10/12/2011 28138

15- 29/12/2011 28157

16- 7/1/2013 28521

17- 9/10/2013 28790

18- 1/10/2014 29136

19- 16/12/2014 29207

20- 20/6/2015 29392

 

 

17

BAKÜ-TÜRKMENBAŞI-BAKÜ DENİZ YOLU TAŞIMA ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Bakü-Türkmenbaşı-Bakü deniz yolu taşıma ücretlerinde indirim uygulaması başlatılmıştır. "Azerbaycan Hazar Deniz Gemiciliği QSC" tarafından 31 Mart tarihinden itibaren Bakü-Türkmenbaşı-Bakü hattı ile yapılan çift yönlü taşımalara %20 indirim uygulaması başlatıldı. Buna göre, standart römorklu yük aracının (16,5 metre uzunluktaki TIR) tek yön (Bakü-Türkmenbaşı veya Türkmenbaşı-Bakü) taşıma ücreti 1.072 ABD Doları civarındadır. Ancak şoför çift yönlü bileti aldığı taktirde 2.144 ABD Doları yerine 1.716 ABD Doları ödeyecektir. Söz konusu ücrete şoförün gidiş ücreti de dahildir. Aracın uzunluğu 16,5 metreden çok veya az olması halinde, ücretler aracın uzunluğuna orantılı olarak hesaplanacaktır.

 

18

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.