2016/18 - Özel Sirküler- GENEL KURUL HK.!!!

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'mizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14:30'da DKİB, TTSO ve TTB Hizmet Binası Toplantı Salonunda, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantının 28 Nisan 2016 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, Birliğimiz üyelerinin belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri rica olunur.

 

 

İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

EKLERİ:

1- Gündem ve Genel Kurul Esasları

2- Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği ( 1 sayfa)

3- Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmeleri Şartıyla Toplantıya Katılabilecek  Üyeler