2016/14 Genel Sirküler

 

1. Geçiş belgeleri dağıtım esasları yönergesi hk.
 
2. Ab tarım mevzuatı değişikliği hk.
 
3. Türkiye-filistin iş forumu (17 mart 2016)
 
4. 9.astana ekonomik forumu hk.
 
5. Endonezya bitkisel ürünler ihracatı hk.
 
6. Doğrudan kefalet protokolü hk.
 
7. Çine kiraz ihracatı hk.
 
8. Kırgızistan cumhuriyeti/ithalat ve etkinlik listesi hk.
 
9. Dış ticaret talepleri;
 
 
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       İdris ÇEVİK
 
                                       Genel Sekreter
 
 

1

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 9.3.2016 tarihli yazıda; Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri) geçiş belgelerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre dağıtımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan "Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi”nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda bir toplantı yapılacağı bildirilmektedir.

 

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen yürürlükteki (http://www.kugm.gov.tr/) adresinde yer alan) Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'ne ilişkin öneri ve görüşlerin, söz konusu toplantıda dile getirilmek üzere, en geç 1 Nisan 2016 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

2

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

AB Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nin EK'li yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 8.3.2016 tarihli yazıda; AB resmi gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatında birtakım değişikler yapıldığı bildirilmektedir. İlgili Temsilcilik yazısı ilgilenen firmalarımız için ekte sunulmuştur.

 

EK : Temsilcilik Yazısı

 

3

TÜRKİYE-FİLİSTİN İŞ FORUMU

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 8.3.2016 tarihli yazıda; Filistin eski Ekonomi Bakanı Mazen SİNOKROT ve beraberindeki Filistin heyetinin 17 Mart 2016, Perşembe günü saat 10.00'da Meclislerini ziyaret edeceğinden bahisle, Türkiye ve Filistin arasındaki mevcut ticari ilişkileri geliştirmenin yanında Filistin'deki iş ve yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla Türkiye-Filistin Forumu düzenleneceği, Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı, Filistin katılımcı listesi ve program akışının Ek'te yer aldığı ilgili etkinliğe katılmayı düşünen firmaların en geç 14 Mart 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/Hw88Re linkinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

 

 

 

 

 

4

9.ASTANA EKONOMİK FORUMU HK.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 7.3.2016 tarihli yazıda; 9. Astana Ekonomik Forumu'nun Kazakistan'ın Astana şehrinde 2016 Mayıs ayında gerçekleştirileceği ve anılan forumla ilgili bilgilere http://forum-astana.org/en/ internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

5

ENDONEZYA BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/4 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda ihracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği" 17 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bahisle, Endonezya'ya bitkisel gıda ürünleri ihracatında muhtelif kuralların geçerli olacağı bildirilerek; bu kapsamda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Bakanlıklarına intikal eden ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatları ile laboratuvar müdürlüklerini muhatap Ek'li yazı iletilmektedir.

 

EK : Yazı Sureti

 

6

DOĞRUDAN KEFALET PROTOKOLÜ HK.

KOSGEB yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.03.2016 tarihli yazıda; Teminat yetersizliği nedeniyle KOSGEB Destek Programlarındaki Geri Ödemeli Desteklere erişmekte zorlanan KOBİ'lere çözüm olabilmek amacıyla KOSGEB ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında 27 Haziran 2014 tarihinde "KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü”nün imzalandığından bahisle,

Söz konusu protokolün, sürekliliği sağlamak ve KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla, 09.02.2016 tarihi itibariyle "KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefalet Protokolü” adı altında yenilendiği,

Protokolün yenilenmesi bağlamında, KGF tarafından KOBİ'lerden istenen ve 1.300 TL'ye kadar olan başvuru ücretinin 500 TL'ye, %1,5 olan yıllık komisyon oranının ise %0,75'e (en az) indirildiği, Protokolün yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan iş ve işlemlerin, 27.06.2014 tarihli protokol hükümlerine göre yürütüleceği; yenilenen ve 09.02.2016 tarihinde imzalanan söz konusu protokolün ise EK'te iletildiği bildirilmektedir.

 

EK : Kosgeb

 

7

ÇİNE KİRAZ İHRACATI HK.

Ekonomi Bakanlığı yazısında GTHB' den alınan yazıya atıfta bulunulmuş ve özetle; Çinli teknik heyetin Mayıs ayında ülkemizde gerçekleştireceği ziyaret öncesinde ihracatçı firma bilgilerinin ÇHC resmi makamlarına gönderileceğinden bahisle, kiraz ihracat etmek isteyen firmaların 01 Nisan 2016 tarihine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği ve söz konusu firmaların ihraç edilecek kirazın üretim alanları ile paketleme tesislerine ait bilgilerini, anılan tarihe kadar kaydettirmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

8

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ/İTHALAT VE ETKİNLİK LİSTESİ HK.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği' nden alınan taze meyve, sebze ve deniz ürünlerinin ithalat listesi ve Kırgızistan' da 2016 yılında yapılacak etkinlik listesini ekte bulabilirsiniz.

 

EK: Kırgızistan

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.