2016/12 Genel Sirküler Hk.

 SİRKÜLER (2016/12 )

1. Kosova Gümrük İdaresi İle İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

2. Türkiye - Yunanistan 4. Dönem YDİK Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. Türkiye -Macaristan işbirliğinde Afrika Yatırım Fırsatları Semineri Hakkında Bilgi;

4. Bankalarla İşbirliği Protokolleri Hakkında Bilgi;

5. Panama Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Çin Halk Cumhuriyeti Türk İşadamları İçin Anket Formu Hakkında Bilgi;

7. Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatı Hakkında Bilgi;

8. Tayland STA Müzakereleri Hakkında Bilgi;

9. Aktau Limanı'ndaki Yeni Uygulamalar Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

KOSOVA GÜMRÜK İDARESİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/02/2016 tarih 483 sayılı yazıda; 7 Mart 2016 tarihinde Priştine'de Bakanlıkları ile Kosova Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısının gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Türkiye-Kosova ilişkileri hakkında gündem önerileri ve bilgi notu talep edilmektedir.

Bu bağlamda konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 01 Mart 2016 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Görüş Bildirim Formu: (1 sayfa)

2

TÜRKİYE - YUNANİSTAN 4. DÖNEM YDİK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/02/2016 tarih 478 sayılı yazıda; Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ile Yunanistan başbakanı Aleksis ÇİPRAS'ın eş başkanlıklarında 8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Dördüncü Dönem Toplantısının gerçekleştirilmesi ve anılan toplantı vesilesiyle, yine 8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Sayın Bakanımız ve iki ülke işadamlarının geniş katılımlarıyla "Türkiye-Yunanistan İş Forumu”nun düzenleneceği belirtilmekte olup, toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Yunanistan ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere yönelik ihracatçılarının sözkonusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususlarına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu bağlamda konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 15:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu: (1 sayfa)

3

TÜRKİYE - MACARİSTAN İŞBİRLİĞİNDE AFRİKAYATIRIM FIRSATLARI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye Macaristan İş Konseyi ve Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde 17 Mart 2016 tarihinde Budapeşte President Hotel'de düzenlenecek olan Türkiye - Macaristan işbirliğinde Afrika Yatırım Fırsatları Semineri”ne ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu'ndan alınan 23/02/2016 tarih 5984 sayılı yazı ve seminer programı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program(3 sayfa)

4

BANKALARLA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçılara avantaj sağlaması amacıyla Bankalarla imzalanan işbirliği protokollerine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/02/2016 tarih 460 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracata daha fazla destek vermek amacıyla Akbank, Fibabanka, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankası olarak Kuveyt Türk ile var olan işbirliklerinin kapsamını imzaladığı protokoller ile genişletti. Bu sayede ihracatçılar, özel avantajlara sahip banka kredileri desteğinin yanında, sigorta ve faktoring gibi finansal ve operasyonel risklere karşı koruyacak finansal ürünlere ve ilave çözüm önerilerine de kolaylıkla ulaşabilecekler. İhracatçılar konvansiyonel bankacılık ürünlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak hizmetleri alabilecek.

HANGİ BANKALAR HANGİ ÜRÜNÜ SUNUYOR?

Akbank: Türkiye İhracatçılar Meclisi ile bu yıl imzaladığı "İhracat Tam Destek Protokolü” çerçevesinde sağladığı finansal kaynakları, kredi çeşitliliğini, sigorta ve türev enstrümanları dahil ihracatçıların ihtiyaç duyduğu diğer bankacılık ürün ve hizmetlerini cazip fırsatlarla sunarak ihracatçılara katkıda bulunmaya devam edecek.

TİM - AKBANK PROTOKOLÜ( Lütfen Tıklayınız)

Fibabanka: 5. yılına özel olarak Fibabanka ile yapılan protokol çerçevesinde, TİM üyelerine avantajlı faiz/komisyon oranları ile ihracatın finansmanı amacıyla TL/Döviz kredileri, spot ve rotatif krediler ile gayri nakdi krediler de dahil olmak üzere geniş bir kredi çeşitliliği ile sunulacak. Ayrıca, nakit yönetimi ürünleri, mevduat ve yatırım ürünleri, hazine ürünleri/opsiyon-swap-forward-vob işlemleri ve sigorta ürünlerinin yanı sıra diğer bankacılık ürün ve hizmetleri de verilecek.

TİM - FİBABANKA PROTOKOLÜ (Lütfen Tıklayınız)

Halkbank: "Kobi İhracat Seferberliği Protokolü” ile araştırma geliştirme ve yenilikçi yaklaşımları ile fark yaratan TİM üyesi ihracatçı firmalara Avrupa Yatırım Bankası Yenilikçi Kredisi başta olmak üzere, uygun işletme ve yatırım kredileri ve ilgili enstrümanlar ile rekabet avantajı sağlayacak.

TİM - HALK BANK PROTOKOLÜ (Lütfen Tıklayınız)

Kuveyt Türk Katılım Bankası:İhracatçılara avantajlı işletme kredisi, ihracat finansman kredisi, Eximbank sevk öncesi ihracat kredisi sağlamanın yanında forward, yatırım finansmanı ve finansal kiralama işlemlerinde indirim uygulayacak. Ayrıca TİM üyeleri, Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'den Yönetim Gideri Kesintisi, Giriş ve Çıkış Aidatı alınmadan yararlanabilecek.

TİM- KUVEYT-TÜRK PROTOKOLÜ(Lütfen Tıklayınız)

Vakıfbank: TİM üyelerine avantajlı faiz/komisyon oranları ile geniş bir kredi çeşitliliği ve indirimli dış ticaret destek paketi ile birçok avantaj sağlayacak. Bunun yanında, TİM üyelerine "Halden Anlayan Tarifeler” adı altında 7 farklı Bankacılık hizmet paketi sunacak.

TİM - VAKIFBANK PROTOKOLÜ(Lütfen Tıklayınız)”

5

PANAMA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Panamada düzenlenecek olan EXPOLOGISTICA Fuarına ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/02/2016 tarih 457 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

ÇİN HALK CUMHURİYETİ TÜRK İŞADAMLARI İÇİN ANKET FORMU HAKKINDA BİLGİ;

Çin Halk Cumhuriyeti Türk İşadamları İçin Anket Formunun 5 Şubat 2016 tarihine kadar yayında kalacağı ve bahse konu Anket Formunun doldurulmasının önem arz ettiği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Firmalarımızın Çin pazarına girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek ve Ekonomi Bakanlığımızdan beklentilerini öğrenmek amacı ile Türk firmalarına yönelik bir Anket Formu hazırlanmış bulunmakta ve Türk Firmaları İçin Çin Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi'ne Ekonomi Bakanlığı web sayfasının yanı sıra http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?eylem=test&ID=20 adresinden de erişim sağlanmasının mümkün olduğu ve 5 Şubat 2016 tarihine kadar yayında kalacak olan bahse konu Anket Formunun tüm firmalarımız tarafından doldurulmasının önem arz ettiği daha önce tarafınıza bildirilmişti.

Bu defa konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, anket formunun yayından kaldırılma süresinin 1 Mart 2016 Salı gününe kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

7

AVUSTRALYA GIDA STANDARTLARINA AYKIRI ÜRÜNLERİN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatına ilişkin olarak Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/02/2016 tarih 21240 sayılı yazı ve bildirim ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Bildirim (3 sayfa)

8

TAYLAND STA MÜZAKERELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/02/2016 tarih 21147 sayılı yazıda; Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulduğu, son olarak 2015 yılında taraflar arasında anlaşılan Çerçeve Müzakere Metni'ne istinaden 2016 yılı içerisinde müzakerelere başlanmasının hedeflendiği, Tayland ile AB arasındaki STA müzakerelerine 2013 yılı itibariyle başlanmış olduğu ve müzakerelerin henüz tamamlanmadığı belirtilerek, Tayland ile ülkemiz arasında STA müzakereleri öncesinde üyelerimizin STA'ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmeleri maksadıyla hazırlanan anket çalışmalarına http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bhV adresinden ulaşılabilmekte olup, doldurulan sözkonusu görüş bildirme formlarının 4 Mart 2016 tarihine kadar taylandsta@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

9

AKTAU LİMANI'NDAKİ YENİ UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Aktau Limanına gitmekte olan TIR'lar ile ilgili yeni başlatılan uygulamaya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/02/2016 tarih 434 sayılı yazı ve ek ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Yazı Örneği (5 sayfa)

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.