2016/11 Özel Sirküler - "Stratejik İnovasyon Eğitim Semineri" Hk.

SİRKÜLER (2016/11)

Birliğimizin 2016 yılı faaliyet programı çerçevesinde Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü işbirliğinde 4 Mart 2016 (Cuma günü) tarihinde Trabzon'da "Stratejik İnovasyon” konusu altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak yarım günlük bir semineri düzenlenecektir.

 

Günümüzde teknolojik gelişmeler, buna bağlı olarak tüketici davranışlarının ve ihtiyaçlarının değişmesi nedeniyle yerel ve global ortamda ülkeler ve şirketler yoğun bir rekabet ortamına girmiş bulunmaktadırlar. İş dünyası giderek daha kompleks ve daha belirsiz bir şekil almaktadır. Firmalar ticari değer elde etmek için yeni teknolojileri takip etmek, edinmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarını rakiplerden önce belirleyip yeni ürünler ve hizmetler sunmak zorundadırlar.

 

Bu bilinç doğrultusunda RÖNESANS Enstitüsü tarafından, 2016 yılı sosyal sorumluluk etkinliği olarak tasarlanan ve anılan kurumun değerli eğitmenleri tarafından sunulan "Değişimin Gerçekleşeceği Geleceğe Bir UFUK Turu Seyahati” programı altındaki eğitim seminerlerinden biri olan İnovasyon Stratejileri eğitiminde, firmalarımızın yönetim, fabrika, üretim, finans, pazarlama, satış, tedarik zinciri, İnovasyon, Ar-Ge, lojistik ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışan personelleri ve üst düzey yöneticileri hedef kitleyi oluşturmaktadır.

 

Bahsekonu seminere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmekte olup firmanızca katılım sağlanması hususunda;

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.