1. İnovaLİG 2016 Hakkında Bilgi;
 
2. Mısır İhracatı Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;
 
3. Çin'e Kiraz İhracat Hakkında Bilgi;
 
4. Arjantin İthalat Sistemi Revizyonu Hakkında Bilgi;
 
5. 11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı Hakkında Bilgi; 
 
6. Fas Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 
7. Kanada/İnşaat Demiri Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
 
8. Valencia Portakal Satış Duyurusu Hakkında Bilgi;
 
9. AB Kamu Alımları Mevzuatındaki Gelişmeler Hakkında Bilgi;
 
10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

1

İnovolig 2016 Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl Türkiye'de 3. Kez gerçekleştirileceği bilgisi verilmekte olup, İnovaLİG 2015'te ulaşılan 488 başvuru sayısı ile Türkiye, IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başardığı, 2015 yılının kazananlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Türkiye İnovasyon Haftası'nda ödüllerini aldığı ve kazananların bu yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceği bildirilmektedir.

 

İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta olduğu hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulduğu, inovasyon tamamlayan her firmaya, yaklaşık 100 sayfalık kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulduğu bilgisi verilmektedir. Bu anlamda İnovaLİG sayesinde firmalarımızın orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkân sağlandığı, özellikle ihracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ayna tutmakta ve 2023'e giden vizyonunu belirlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda ihracatçılarımız, hem inovasyon gelişimlerini görmeleri, hem de küresel şampiyona heyecanına ortak olmaları için, 31 Mayıs 2016 tarihine kadar http://www.inovalig.com/ adresinden İnovaLİG 2016'ya katılmaya davet edilmektedirler.

 

Ek: 5 Aşamada İnova-LiG

 

2

Mısır İhracatı Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan ve İlgi'de kayıtlı sirkülerlerimizde de bahsedilen yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Karar çerçevesinde, Kararda zikredilen ürünleri Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organization for Export and Import Control - GOEIC) bünyesinde bir kayıt sistemi oluşturulacağı ve bu sisteme kayıtlı olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Mısır tarafından uygulanmaya başlanacak olan Üretici Kayıt Sistemi hakkında Kahire Ticaret Müşavirliğimizce aktarılan güncel değerlendirme ve gelişmeler konusundaki güncel bilgilendirmeye aşağıda sunulan bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

 

Ek: Mısır Kayıt Sistemi Bilgi Notu

 

3

Çin'e Kiraz İhracat Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığımızdan almış olduğumu yazıda; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ÇHC Kalite Denetimi, Kontrol ve Genel İdaresi yetkilileri arasında müzakereleri tamamlanan "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolünün” 15-16 Kasım 2015 tarihleri arasında imzalandığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda ÇHC'ne kiraz ihraç etmek isteyen firmaların, ihraç edilecek kirazın üretim alanları ile paketleme tesisi bilgilerini ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bildirerek kaydettirmeleri gerekmektedir.

 

 

4

Arjantin İthalat Sistemi Revizyonu Hakkında Bilgi;

Arjantin İthalat Sisteminin Revizyonu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2016 tarih 332 sayılı yazı ve ek ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Arjantin

 

5

11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı Hakkında Bilgi;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2016 tarih 336 sayılı yazıda; 11-15 mayıs 2016 tarihlerinde Sfax şehrinde Uluslararası Fuarlar Derneği tarafından "11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmekte olup, sözkonusu fuara ilişkin bilgiler ve başvuru formu üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Fuar Bilgileri ve Katılım Formu

 

6

Fas Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından "İnşaat Demiri” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7214.99.91.00 ve 7214.20.90.00 pozisyonlarında yer alan) ve "Filmaşin” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7213.91.90.00 pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı uygulanan kota şeklindeki korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

 

Bu minvalde; Rabat Ticaret Müşavirliği aracılığıyla edinilen ve bir örneğinin ilişikte yer aldığı belirtilen 4 Şubat 2016 tarihli ve 6436 sayılı Fas Resmi Gazetesi'ne göre, detayları İlgi'de kayıtlı yazıda yer alan söz konusu önlemin, 5 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği dile getirilmektedir.

 

7

Kanada/İnşaat Demiri Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Kanada tarafından ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore menşeli "Demir ve Alaşımsız Çelikten Filmaşin ve Çubuklar” (İnşaat Demiri) ithalatına karşı 9 Ocak 2015 tarihinden bu yana anti-damping önleminin tatbik edildiği bildirilmektedir.

 

Bu minvalde; Ottava Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi'nden (CBSA) alındığı belirtilen bir yazıda, 9 Şubat 2016 tarihinde aralarında ülkemizin de bulunduğu mezkûr önleme tabi ülkelere yönelik olarak normal değer ve ihraç fiyatlarının güncellenmesini teminen, bir gözden geçirme soruşturması (re-investigation) başlatıldığı belirtilmektedir. Söz konusu yazıda devamla, anılan soruşturmanın 29 Haziran 2016 tarihinde sona ermesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, açılış bildirimine ve ilgili soruşturma takvimine ilişkin malumata www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/menu-eng.html internet adresinden ulaşılabileceği dile getirilmektedir.

 

Ayrıca; bahse konu yazıda ve internet sitesinde yer alan malumatta, anılan gözden geçirme soruşturmasında yer almak isteyen firmaların 17 Mart 2016 tarihine kadar normal değer ve ihraç fiyatlarına ilişkin verileri CBSA'ya sunması gerektiği belirtilmekte ve gerekli görülmesi halinde tevdi edilecek bilgiler çerçevesinde ihracatçı firmalarımız nezdinde yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir. Buna ilaveten, soruşturma boyunca ihracatçı firmalarımızın işbirliğine gitmekten ve ilgili verileri sunmaktan imtina etmeleri durumunda %41 oranındaki anti-damping vergisine maruz kalacakları ifade edilmektedir.

 

Bu itibarla; söz konusu gözden geçirme sürecine dahil olmak ve soru formu doldurmak isteyen firmalarımızın belirtilen internet adresindeki Kanada soruşturma otoritesi yetkilileri ile ivedilikle temasa geçmeleri gerektiği dile getirilmektedir.

 

 

8

Valencia Portakal Satış Duyurusu Hakkında Bilgi;

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden almış olduğumuz 12/02/2016 tarihli yazıda; işletmelerinin 2016 yılı istihsali tahmini 2.740 Ton Valencia portakal satış ihalesinin 01/03/2016 Salı günü saat 14:00'da işletmelerinde yapılacağı bildirilmekte olup ilgilenen firmalarımız için satış şartnamesi ekte sunulmuştur.

 

EK : Satış Şartnamesi

 

9

AB Kamu Alımları Mevzuatındaki Gelişmeler Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2016 tarih ve 67-329 sayılı yazı aşağı çıkarılmıştır;

 

Avrupa Komisyonu, üçüncü ülkelerin AB kamu alımları pazarına kolaylıkla erişim sağladığı ancak kendi pazarlarını AB'ye kapattığı iddiasından hareketle, AB ve kamu alımları piyasasını açmak istemeyen ülkelerin AB kamu alımları piyasasına erişiminin mütekabiliyet ilkesi temelinde engellenebilmesi amacıyla Mart 2012'de bir Yönetmelik taslağı hazırlamış; ancak Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB içerisinde görüş ayrılıklarına sebebiyet veren taslağın orijinal hali ile onaylanması mümkün olmamıştır.

 

Bu defa, Avrupa Komisyonu tarafından 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan basın açıklamasına göre, AB'nin üçüncü ülkelerin kamu alımları pazarına erişiminin arttırılması amacıyla revize bir taslak hazırlanmıştır. Bahse konu revize taslakta, AB menşeli mal/hizmet tedarikçilerinin üçüncü ülkelerde ayrımcılığa uğraması halinde bir soruşturma başlatılması ve Komisyonun ayrımcılık yapıldığını tespit etmesi halinde, pazara erişim konusunda bir uzlaşıya varılabilmesini teminen ilgili üçüncü ülkenin istişareye çağrılması öngörülmektedir. İlgili üçüncü ülkenin müzakerelere yanaşmaması ya da müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda, AB üye ülkeleri ile istişare halinde olunarak ilgili üçüncü ülke aleyhine fiyat avantajı uygulanması; başka bir deyişle, ilgili ülke menşeli mal ve hizmet tekliflerinin daha yüksek bir fiyat üzerinden değerlendirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, ilk taslakta yer alan ilgili ülkenin kategorik olarak AB'deki ihalelerin dışarıda bırakılmasını öngören öneri esnetilmiştir.

 

Buna ilaveten, yeni taslakta az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin alınacak önlemlerden olumsuz etkilenmemesi amacıyla orantılılık ilkesinin gözetileceği ve bahse konu önlemlerin belirli bir eşiğin üzerindeki ihalelerde uygulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, taslakta yer alan önlemlerin her bir AB üye ülkesinde belirli kurumlar tarafından sadece gerekli görülen hallerde uygulanması ve ilgili üye ülkedeki belirli tedarikçiler ile sınırlı kalmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

 

Basın Açıklaması: http://goo.gl/PyJ4Qf

( http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1448 )

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.