2016/09 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2016/09)

1. Çin'e Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Tunus-Sudan-Güney Sudan- Hollanda Hakkında Bilgi;

3. Arjantin Gümrük Vergisi Oranları Değişikliği Hakkında Bilgi;

4. Ekvator Yatırım Kataloğu Hakkında Bilgi;

5. Türkiye Ukrayna İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. İran'da Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Türkiye Somali İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

8. Bosna Hersek'te Yatırım İmkânları Hakkında Bilgi;

9. Tayvan Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

10. Endonezya, Cakarta Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

11. Kanada'ya Makarna İhracatımız Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ÇİN'E KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Denetimi, Kontrol ve Genel İdaresi (AQSIQ) yetkilileri arasında müzakereleri tamamlanan "Türk Kirazının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü”nün 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılan G20 Liderler Zirvesinde imzalanmış olup ÇHC'ye kiraz ihracatının önü açılmıştır.

ÇHC'ye kiraz ihracatı öncesinde AQSIQ yetkilerinden oluşan bir heyet, ihraç edilecek kirazın üretim alanlarının seçimi ile paketleme tesislerini yerinde incelemek ve bunların listelerini oluşturmak üzere ülkemize teknik bir ziyaret gerçekleştirecektir.

GTHB web sayfasında yayınlanan "Çin Halk Cumhuriyeti'ne Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmaların Uygulayacakları Prosedürler” ile "Firmalar için Ek Bilgi” dokümanları ekte tarafınıza iletilmektedir. Çin'e kiraz ihraç etmeyen isteyen firmalarda aranacak şartlar detaylı bir şekilde bilahare duyurulacak olup Birliğimiz web sayfasında da yayınlanacaktır.

Ancak, Akdeniz İhracatçı Birliklerinden almış olduğumuz ve Ekonomi Bakanlığından atıfla 11/02/2016 tarihli yazıda her hal ve karda Çin'e ihracat yapmak isteyen firmalarımızın, ihraç edilecek kirazın üretim alanları ile paketleme tesisi bilgilerini ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bildirerek firmalarını kaydettirmeleri gerektiğinin belirtildiği bildirilmektedir.

EK 1:ÇHC'ye Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmaların Uygulayacakları Prosedürler

EK 2:Firmalar için Ek Bilgi

2

TUNUS-SUDAN-GÜNEY SUDAN- HOLLANDA HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/02/2016 tarih 316 sayılı yazıda, Ülkemizde yerleşik yabancı Misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Tunus, Sudan, Güney Sudan ve Hollanda arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilere ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu görüşmeler kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 23 Şubat 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

3

ARJANTİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Arjantin Gümrük Vergisi Oranlarının değişikliğine ilişkin olarak Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/02/2016 tarih 305 sayılı yazı ve ürün listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ürün Listesi (7 sayfa)

4

EKVATOR YATIRIM KATALOĞU HAKKINDA BİLGİ;

Kito Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/02/2016 tarih 303 sayılı yazıda;

Ekvator Stratejik Sektörler Koordinasyon Bakanlığı'nca hazırlanan "Stratejik Sekterlerde Yatırım Kataloğu 2015-2017” dokümanına ulaşmak isteyen üyelerimiz için web bağlantıları aşağıda yer almaktadır.

1.Bölüm:

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Part-01-

Investment-catalogue-in-strategic-sectors-2015-2017.pdf

2.Bölüm:

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Part-02-

Investment-catalogue-in-strategic-sectors-2015-2017.pdf

5

TÜRKİYE UKRAYNA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'nun 15-16 Şubat 2016 tarihleri arasında yapacağı Ukrayna ziyareti kapsamında düzenlenecek olan Türkiye - Ukrayna İş Forumu ve çalışma yemeği ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/02/2016 tarih 5549 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

6

İRAN'DA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

16 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan İran'da Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/02/2016 tarih 5441 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

TÜRKİYE SOMALİ İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Somali Başbakanı Omar Abdirashid Ali Sharmark'ın ülkemize gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ve Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'nun himayelerinde 22 Şubat 2016 Pazartesi günü Intercontinental İstanbul Otel'inde 15:00-20:30 saatleri arasında düzenlenecek olan Türkiye-Somali İş ve Yatırım Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/02/2016 tarih 5447 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

8

BOSNA HERSEK'TE YATIRIM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/02/2016 tarih 313 sayılı yazıda;

Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti tarafından 2016 yılı Ocak ayı itibariyle ulaşım, enerji ve turizm alanında öncelik verilen projelere ilişkin bir listenin hazırlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu projelerin İngilizce listesi üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bosna Hersek Yatırım İmkanları (36 sayfa)

9

TAYVAN TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisleri ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyeti programına ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/02/2016 tarih 1192 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

10

ENDONEZYA, CAKARTA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 28-30 Mart 2016 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyeti ve İş Forumu'na ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/02/2016 tarih 302 sayılı yazı ve eki ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Heyet Taslak Programı (2 sayfa)

11

KANADA'YA MAKARNA İHRACATIMIZ HAKKINDA BİLGİ;

Kanada'ya Makarna İhracatımız ile ilgili olarak Ottava Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/02/2016 tarih 15195 sayılı yazı ve ek ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Haber Nüshası (3 sayfa)

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.