2016/07- Mısır İhracatçı Kayıt Sisteminde Yapılan Son Düzenlemeler Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2015/992 sayılı Karara göre, kararda zikredilen ürünleri Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organization for Export and Import Control - GOEIC) bünyesinde bir kayıt sistemi oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği hususu daha önce kayıtlı sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa, konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir tarih yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından EK'te bir örneği sunulan 16.01.2016 tarihinde yeni bir Karar'ın (2016/43 sayılı) yayımlanmış olduğu, daha önce yayımlanmış olan 2015/992 sayılı Karar ile yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar arasındaki temel farklılıkların vurgulanmış olduğu ifade edilmektedir. Bu farklılıklar aşağıda sıralanmaktadır:

  • "Üretici olmayan, ancak ticari marka sahibi firmalar için de sisteme kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir (Madde 1 - Paragraf 1).
  • Karara tabi ürünlerden, sisteme kayıtlı üreticiler tarafından üretilmeyen veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan veya dağıtım merkezlerinden (distribution centers) ithal edilmeyen ürünlerin Mısır pazarına girişine izin verilmeyeceği belirtilmektedir (Madde 1 - Paragraf 2).
  • Üretim yapan fabrikalar ve ticari marka sahibi firmaların kayıt başvurusunda sunmaları gereken belgeler ayrı ayrı düzenlenmiştir (Madde 2). Her iki grup için de bir önceki kararda yer alan çevre standartlarına ve işgücü güvenliği standartlarına uygunluk şartı kaldırılmıştır. Kayıt yaptırmak isteyen üretici veya ticari marka sahibi firmaların Kalite Kontrol Sistemine sahip olduklarını gösteren bir sertifika ibraz etmeleri yeterlidir (Madde 2).
  • İbraz edilen belgelerin doğruluğu hakkında herhangi bir şüphe hasıl olduğu takdirde, söz konusu belgelerin doğruluğu teyit edilene kadar kayıt işleminin tamamlanmayacağı ve böyle bir durumda, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda belgelerin doğruluğunun kontrolü için fabrikanın veya firmanın denetlenebileceği hükmü getirilmiştir (Madde 2 - Son Paragraf).
  • Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar hükümleriyle çelişen diğer mevzuat hükümleri iptal edilmiştir (Madde 3). Bu maddede bir önceki 2015/992 sayılı Karara doğrudan atıf yapılmamış olmakla birlikte, iki kararın hükümlerinin çeliştiği noktalarda 2016/43 sayılı yeni Kararın geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
  • Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar yayımını müteakip iki ay içerisinde, yani 16 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir (Madde 4). Bu madde ve 3'üncü madde birlikte değerlendirildiğinde, kayıt sistemi kapsamındaki düzenlemelerin uygulanmaya başlanmasının 1 Mart 2016 yerine 16 Mart 2016 tarihine ertelendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kayıt için başvurular hâlihazırda başlamıştır.

Son olarak, yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar ile 2015/992 sayılı Karar ekinde yer alan GTİP listesinin değiştirildiği ve firmaların EK'te sunulan listeyi dikkate almalarının önem arz ettiğiifade edilmektedir.

Bilgikleri rica olunur. 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter 

 

 

 

 EK- 1: Mısır Kayıt Sistemi 2016-43 Sayılı Karar (5 Sayfa)

 EK-2: Mısır Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu- Son revizyolar