2016/06 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/06)

1. Irak - Erbil Ticaret Heyeti (8-9 Mart) Hakkında Bilgi;

2. Benin'deki Dolandırıcılık Girişimleri Hakkında Bilgi;

3. Anfaş Food Product 216 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya Ziyareti ve İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. İsviçre'de Yatırım, Ticaret ve Vergi İmkânları Semineri Hakkında Bilgi;

6. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri Hakkında Bilgi;

7. BAE Helal Belgesi Hakkında Bilgi;

8. IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Hakkında Bilgi;

9. Irak'ın Yeni Gümrük Tarifesi Hakkında Bilgi;

10. Irak Yatırım Duyurusu Hakkında Bilgi;

11. Irak Varka Bank- Ticari Alışveriş Yapılmaması Hakkında Bilgi;

12. Cidde Ekonomik Forumu Hakkında Bilgi;

13. Mısır-İhracat Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;

14. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

15. İran Food and Hospitality 2016 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

IRAK - ERBİL TİCARET HEYETİ (8-9 MART) HAKKINDA BİLGİ;

08-9 Mart 2016 tarihleri arasında Irak- Erbil'e yönelik olarak Ticaret Heyeti duyurusu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2016 tarih 291 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

2

BENİN'DEKİ DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Benin'deki dolandırıcılık girişimleri ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2016 tarih 289 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

ANFAŞ FOOD PRODUCT 216 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Anfaş Food Product - 23. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na yönelik ve eşzamanlı olarak 09-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde düzenlenecek olan Alım heyeti ile ilgili olarak Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 03/02/2016 tarih 354 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Başvuru Formu (4 sayfa)

4

FİLDİŞİ SAHİLİ, GANA VE NİJERYA ZİYARETİ VE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya'ya Resmi Ziyaretleri kapsamında, 28 Şubat- 3 Mart 2016 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK organizasyonunu ile düzenlenecek olan iş forumu ve üst düzey ziyaret programına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 03/02/2016 tarih 5303 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Koşulları (2 sayfa)

5

İSVİÇRE'DE YATIRIM, TİCARET VE VERGİ İMKÂNLARI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye - İsviçre İş Konseyi, İsviçre'den TİM International ve The Innova işbirliğiyle 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 14:00-16:00 arasında River Plaza'da düzenlenecek olan İsviçre'de Yatırım, Ticaret ve Vergi İmkanları Semineri (http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/141/6289) ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/02/2016 tarih 5291 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Formu (2 sayfa)

6

AB'NİN KISITLAYICI TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

AB'nin Libya ve İran'a yönelik Kısıtlayıcı Tedbirleri (aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilen) ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/02/2016 tarih 277 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

Link 1:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A012%3ATOC

Link 2:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A010%3AFULL

7

BAE HELAL BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü2nünn bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/02/2016 tarih 273 sayılı yazıda; Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) ‘de yapılan yeni düzenlemeye göre ithal gıda ürünleri için zorunlu tutulan Helal Sertifikasının geçerli olabilmesi için Helal Belgelendirme Kuruluşlarının belgelerini bundan böyle Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) adlı kuruluşa kayıt ettirmelerinin zorunlu olacağı belirtilmekte olup, kayıt işlemleri için başvuruların 1 Temmuz 2016 ile 30 Ocak 2017 tarihleri arasında kabul edileceği ifade edilmekte olup, kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda iletişim bilgileri yer alan yetkiliden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Kayıt işlemleri Yetkilisi:

Farah Ali Al Zarouni

Tel: +971 4208 4377

E-Posta: alzarouni@esma.gov.ae

8

IV. ULUSLARARASI GIDA AR-GE PROJE PAZARI HAKKINDA BİLGİ;

23- 24 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği ile ilgili olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/02/2016 tarih 1107 sayılı yazı, proje katılım koşulları ve proje posteri ilişik bulunmaktadır.

Ekler: Yazı, Proje Poster ve Proje Katılım Koşulları (6 Sayfa)

9

IRAK'IN YENİ GÜMRÜK TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;

Irak'ın Yeni Gümrük Tarifesi ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/02/2016 tarih 274 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

EKLER:

EK-I- Yazı, Karar Metinleri (Arapça ve Türkçe ( 3 Sayfa)

EK-II- Irak Yeni Tarife Tablosu (794 Sayfa)

10

IRAK YATIRIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Irak Ulusal Yatırım Komisyonu'nun resmi web sayfasında yayımlanan duyuru ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/02/2016 tarih 265 sayılı yazı ve ekleri ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Duyuru ve Yatırım Kanunu ( 29 Sayfa)

11

IRAK VARKA BANK- TİCARİ ALIŞVERİŞ YAPILMAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/02/2016 tarih 261 sayılı yazıda; Irak'ta ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak Varka Bank hakkında mevcut mahkeme kararı ve haciz nedeniyle, sözkonusu banka ile ticari alış veriş yapılmaması gerektiği hususu ifade edilmektedir.

12

CİDDE EKONOMİK FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

01-03 Mart 2016 tarihleri arasında Cidde'de kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Cidde Ekonomik Forumu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 02/02/2016 tarih 262 sayılı yazısı ekinde alınan davet mektubu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Davet Mektubu (1 sayfa)

13

MISIR-İHRACAT KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi aha önce kayıtlı kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/02/2016 tarih 258 sayılı yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16/01/2016 tarihinde yeni bir Karar (2016/143 sayılı) yayımlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu Karar ve yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Karar 6 sayfa

14

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/02/2016 tarih 2079928 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taahhütname (2 sayfa)

15

İRAN FOOD AND HOSPİTALİTY 2016 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

29 Mayıs -01 Haziran 2016 tarihleri arasında İran/Tahran'da düzenlenecek olan "23. İran Tahran Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 28/01/2016 tarih 901 sayılı yazı üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.