2016/04 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/04)

1. Highpoint Spring/Fall 2016 Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

2. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri Hakkında Bilgi;

3. Ekvator Dış Ticaret Bakanı ile Ekvator'daki Fırsatlar Hakkında Bilgi;

4. Brunei Sultanlığı, Lübnan, Malezya ve Sırbistan ile yaşanan Sorunlar Hakkında Bilgi;

5. Ekvator-Peru-Şili Cumhurbaşkanlığı Heyeti Hakkında Bilgi;

6. 528/2012/EU Sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

7. Dahilde İşleme Rejimi Mücbir Sebep -Ek Süre Onayı Hakkında Bilgi;

8. IMOB 2016 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Yatırım Konferansı Hakkında Bilgi;

10. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

HİGHPOİNT SPRİNG/FALL 2016 MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı onayı ile Amerika Birleşik Devletleri/Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 16-20 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan ”HIGHPONT SPRING 2016” ve 22-26 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek "HIGHPOINT FALL 2016” Mobilya fuarı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği'nden alınan 08/01/2016 tarih 222 sayılı yazı ve ekleri ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ek (14 sayfa)

2

AB'NİN KISITLAYICI TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/01/2016 tarih 143 sayılı yazı üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

EKVATOR DIŞ TİCARET BAKANI İLE EKVATOR'DAKİ FIRSATLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekvator Dış Ticaret Bakanı Diego AULESTIA ve beraberindeki Ekvator heyetinin 29 Ocak 2016 Cuma günü Ekvator'daki fırsatlara ilişkin gerçekleştireceği sunumla ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/01/2016 tarih 134 sayılı yazı ve eki üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program Akışı (2 sayfa)

4

BRUNEİ SULTANLIĞI, LÜBNAN, MALEZYA VE SIRBİSTAN İLE YAŞANAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/01/2016 tarih 133 sayılı yazıda, Brunei Sultanlığı, Lübnan, Malezya ve Sırbistan'ın Büyükelçileri ile görüşmeler yapılacağı ve bu görüşmelerde dile getirilmek üzere, anılan ülkelerde ihracatçıların yaşadıkları sorunlar ve ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilere ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu ziyaret kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 2 Şubat 2016 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

5

EKVATOR-PERU-ŞİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/01/2016 tarih 132 sayılı yazıda, 31 Ocak-5 Şubat 2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı heyeti kapsamında, Ekvator-Peru ve Şili ülke ziyaretleri gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, anılan ülkede ihracatçıların yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu ziyaret kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 26 Ocak 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

6

528/2012/EU SAYILI BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

528/2012/EU Sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/01/2016 tarih 138 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ MÜCBİR SEBEP -EK SÜRE ONAYI HAKKINDA BİLGİ;

15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine ilişkin mücbir sebep ek süre onayı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/01/2016 tarih 6890sayılı yazı üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

IMOB 2016 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, 26-31 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "IMOB 2016 Fuarı Alım Heyeti” ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/01/2016 tarih 512 sayılı yazı ve eki üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Alım Heyeti Firma Listesi ve İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Başvuru Formu (6 sayfa)

9

YATIRIM KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

24-25 Şubat 2016 tarihleri arasında Kinşaşa'da düzenlenmesi planlanan "Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı” ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/01/2016 tarih 117 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Konferans Gündemi ve Etkinlik Broşürü (6 sayfa)

10

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 348 bin ton mısırın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 15/01/2016 tarih 2031248 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.