2016/03 Özel Sirküler- Mısır'a İhracatta İhrcatçı Kayıt Sistemi Hk.

SİRKÜLER (2016/03)

 

 

Sayın Üyemiz;

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 18/01/2016 tarihli yazıya göre; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2015/992 sayılı karar hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu karara göre, Kararda zikredilen Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organizator for Export and Import Control – GOEIC) bünyesinde bir kayıt sisteminin oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği bildirilmektedir. Kayıt için gerekli belgeler Kararın 2'nci sayfasında yer almakta olup (gayri resmi tercümesi ekte tarafınıza iletilmektedir), söz konusu Kararın yayımını müteakip 2 ay içinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak ilgi ülke Dış Ticaret Müşavirliğimizce, Kararın uygulamasıyla ilgili belirsizlikler olduğu, Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlanmasının beklendiği ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerden Kararın uygulanmasına ilişkin bazı teknik detayların henüz hazır olmadığının öğrenildiği belirtilmektedir.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

Ekler:  1)- 992 Sayılı Hükümet Kararnamesi 

           2)- Kararın Gayrı Resmi Tercümesi

           3)- GTİP Tablosu