2016/02 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2016/02)

1. Türkmenistan Ziyareti Hakkında Bilgi;

2. 2016/1 Sayılı İthalat Tebliğ Hakkında Bilgi;

3. Yurtdışı Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

4. Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi Hakkında Bilgi;

5. Ukrayna Hakkında Bilgi;

6. Sahte E-Posta İle Dolandırıcılık Hakkında Bilgi;

7. Kırgızistan Korunma Önlemleri Hakkında Bilgi;

8. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazar Zirvesi Hakkında Bilgi;

9. Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika 50 Yatırım Fonu Projeleri ve İş Fırsatları Semineri Hakkında Bilgi;

10. Ticarette Yaşanan Sorunlar Hakkında Bilgi;

11. Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

9-10 Şubat 2016 tarihleri arasında Türkmenistan'da düzenlenecek olan Türkiye-Türkmenistan İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/01/2016 tarih 4595 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, program, Davetiye için Form, Davetiye Başvurusu için Dilekçe (4 sayfa)

 

2

2016/1 SAYILI İTHALAT TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/01/2016 tarih 92 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı (1 sayfa)

 

3

YURTDIŞI YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi koordinasyonu Allen&Overy ve IFC ortaklığı ile 21 Ocak 2016 Perşembe günü İstanbul Ceylan Intercantinental Otel'de yapılacak olan "Yurtdışı Yatırım Forumu” ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazı ve ek ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı ve Program (4 sayfa)

 

4

CEZAYİR İTHALAT LİSANSI KARARNAMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/01/2016 tarih 281 sayılı yazıda; sözkonusu lisans mekanizmasına dair Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olan "İthalat Lisans Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi (3 sayfa)

 

5

UKRAYNA HAKKINDA BİLGİ;

Ukrayna Gümrük Tarifeleri Ticaret Anlaşması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/01/2016 tarih 74 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

SAHTE E-POSTA İLE DOLANDIRICILIK HAKKINDA BİLGİ;

TİM ( Türkiye İhracatçılar Meclisi ) ' den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen, son dönemde online dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde artış yaşandığı bildirilmektedir. Söz konusu dolandırıcılığın dış ticaret yapan firmaların e-posta yazışmalarının takip edilmesi sonrasında yurtdışına ödeme yapacak olan firmalara müşteri e-posta adresine benzer adreslerden mesaj atılarak farklı hesap numarasına ödeme yapılmasının talep edildiği belirtilmektedir.

 

Bu bilgiler çerçevesinde, ihracatçıların mağduriyetinin önlenebilmesi amacıyla firmaların dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerinin tatbik edilmesi, dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması, hesap numarası değişikliği bildirilen e-posta mesajlarında gönderen kısmının dikkatle incelenmesi ve bu tür konuların müşteriler ile ayrıca teyit edilmesi önem arz etmektedir.

 

7

KIRGIZİSTAN KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/01/2016 tarih 2479 sayılı yazıda; Kırgızistan tarafından 4 Mart 2014 tarihinden bu yana "Buğday Unu” (1101.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan ) ithalatına karşı korunma önlemi (safeguard measure) tatbik edildiği, ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın amir hükümleri yarınca önlemden muaf tutulduğu belirtilerek, anılan ülke tarafından DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi'ne (Komite) yapılan ve Komite tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ekli bildirime göre mezkur önlem alınan ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katıldığı 12 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

EK : DTÖ Bildirimi (2 sayfa)

 

8

UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE PAZAR ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi ile ilgili olarak, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı (1 sayfa)

 

 

9

AFRİKA KALKINMA BANKASI VE AFRİKA 50 YATIRIM FONU PROJELERİ VE İŞ FIRSATLARI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

28 Ocak 2016 tarihinde düzenlenecek olan Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika 50 Yatırım Fonu Projeleri ve İş Fırsatları Semineri ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı ve Program (2 sayfa)

 

10

TİCARETTE YAŞANAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/01/2015 tarih 52 sayılı yazıda; Hindistan menşeli "Arbab Trading Co” adlı şirketin ülkemizde yerleşik olduğu düşünülen "Glex Agro Exporters” şirketiyle ticarette yaşadığı sorunlar, yaptığı başvuru ve belgelerin bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

EK : Müşavirlik Yazısı, Firma E-Posta Adresi ve Konşimento (6 sayfa)

 

11

GÜNEY KORE'NİN PESTİSİT KALINTI LİMİTLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİ;

Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler ile ilgili olarak, Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı ve Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenleme (39 sayfa)

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.