2016/01 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2016/01)

1. Ticarette Yaşanan Sorunlar Hakkında Bilgi;

2. TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi;

3. Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında Bilgi;

4. KKDF- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Bilgi;

5. Anfaş Hotel Equipment 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Vietnam Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Rusya Federasyonu'na Seyahatte Vize İşlemleri Hakkında Bilgi;

8. İran'da Yatırım ve İşbirliği Fırsatlar Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. ASEAN 2025 Forging Ahead Together Hakkında Bilgi;

10. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Yatırım Anlaşmazlık Hakkında Bilgi;

11. Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;

12. 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği'nde Değişiklik Hakkında Bilgi;

13. Dolaşım Belgeleri Hakkında Bilgi;

14. Yurtdışına Sermaye İhracı Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TİCARETTE YAŞANAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/01/2015 tarih 52 sayılı yazıda; Hindistan menşeli "Arbab Trading Co” adlı şirketin ülkemizde yerleşik olduğu düşünülen "Glex Agro Exporters” şirketiyle ticarette yaşadığı sorunlar, yaptığı başvuru ve belgelerin bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Müşavirlik Yazısı, Firma E-Posta Adresi ve Konşimento (6 sayfa)

 

2

TGK GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/01/2016 tarih 1875 sayılı yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan " Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı” ilişik bulunmakta olup, sözkonusu Taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, sözkonusu "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı” "Taslağı hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER :

EK1: TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı ( 21 sayfa)

EKII: Görüş Formu (1sayfa)

 

3

GÜNEY KORE'NİN PESTİSİT KALINTI LİMİTLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİ;

Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler ile ilgili olarak, Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı ve Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenleme (39 sayfa)

 

4

KKDF- KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/01/2016 tarih 43 sayılı yazıda; 10/04/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/04/2015 tarihli ve 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranının % 0 (sıfır) olarak belirlendiği ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile 10 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantıda, konu gündeme gelmiş ve KKDF Uygulamalarına ilişkin taleplerin önümüzdeki dönemde Ekonomi Bakanlığı ile birlikte değerlendirebilecekleri belirtilmekte olup, sözkonusu KKDF mevzuatında değiştirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, sözkonusu Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK1: Mevzuat ve Liste (5 sayfa)

 

5

ANFAŞ HOTEL EQUİPMENT 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

"Anfaş Hotel Equipment – 27. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı” ile ilgili olarak, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 06/01/2016 tarih 26 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı, İkili Görüşme Başvuru Formu ve Alım Heyeti Listesi (3 sayfa)

 

6

VİETNAM TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 29 Şubat – 3 Mart 2016 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyeti ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/01/2016 tarih 37 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı (1 sayfa)

 

7

RUSYA FEDERASYONU'NA SEYAHATTE VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Rus Makamlarının açıkladığı vize muafiyetinin kaldırılması ile ilgili olarak, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm Türk vatandaşları için Vize alınması uygulaması getirilmiştir. Bilindiği üzere daha önce Rusya Federasyonu Büyükelçililik ve Başkonsolosluklarına yapılan vize başvuruları 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle farklı prosedürlerle değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren Rusya Vizeleri için Ülkemizde tek yetkili kurum olarak Rus makamları tarafından VHS-Turkey firması yetkilendirilmiş olup, Vize başvuruları bu firmaya yapılacaktır. Aracı kurumun iletişim bilgileri aşağıda olup, gerekli dokümanların 1 orijinal davetiye, 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf ve VHS-Turkey internet sayfasında doldurulması gereken anket formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Firmanın Trabzon adresi ve iletişim bilgileri

Cumhuriyet Mh., Şehir Sokak, 3 /С, Trabzon, Türkiye

Теlefon: +9 (0312) 988 0254
Faks:+9 (0462) 322 2176
E-mail:
trabzon@vhs-turkey.com

Vize başvuruları randevu sistemine göre yapılmaktadır.

Rus Vize Merkezinin çalışma zamanı:
Pazartesi - Cuma saat 09:00'dan 12:30 kadar, saat 13:30'dan 17:00 kadar
Cumartesi, Pazar -tatil günleridir

Bireysel başvuru sahiplerinden evrak kabulü 09:00-12:30 ve 12:30-16:30 saatlerinde yapılmaktadır. Eğer, Siz Trabzon'daki Vize Merkezine başvuru yapmak istiyorsanız, o zaman evrak teslim yeri seçerken VHS (Trabzon) Vize merkezini belirtmelisiniz.

Dikkatinize!

Vize merkezlerinde evrak kabulü e-randevu sistemi ile kabul edilmektedir. Eğer Siz önceden e-randevu kaydı yaptırmadıysanız veya randevunuza geç kaldıysanız, bu durumda işlem sırası için beklemek durumunda kalabilirsiniz.

http://www.vhs-turkey.com/main.php?id=contact3&lang=tr

http://www.vhs-turkey.com/index.php?id=index&lang=tr#logo

http://www.vhs-turkey.com/main.php?id=contact2&lang=tr

8

İRAN'DA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLAR TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

İran'da Yatırım ve İşbirliği Fırsatlar Toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/01/2016 tarih 4316 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı (1 sayfa)

 

9

ASEAN 2025 FORGİNG AHEAD TOGETHER HAKKINDA BİLGİ;

ASEAN 2025 Forging Ahead Together ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/01/2016 tarih 12 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı (1 sayfa)

 

10

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI (UNCTAD) YATIRIM ANLAŞMAZLIK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/01/2016 tarih 19 sayılı yazıda; Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Yatırım Anlaşmazlık Uzlaşı Kılavuzu'nun faaliyete geçmekte olduğu belirtilerek, sözkonusu kılavuza http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS adresinden erişilebildiği ve sitenin herkese açık olduğu ifade edilmektedir.

 

11

TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/01/2016 tarih 74 sayılı yazıda; Şeker hammaddesi kullanılan mamuller için şeker temininde 16/03/2015 tarihinden itibaren değişikliğe gidildiği, yapılan değişiklikle şekerli mamul ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda kristal şeker ithalatı öngören DİİB başvurularının değerlendirmeye alınmaya başlandığı, bununla birlikte AB ve ülkemizin STA gerçekleştirdiği diğer ülkelere yapılan şekerli mamul ihracatının DİR kapsamında TEV'e (Telafi Edici Vergi) sebebiyet verdiği, bu çerçevede sıfır gümrük vergisi ile tarife kontenjanı kapsamında şeker ithalatı yapılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili makamlara iletilmek üzere ihracatçı firmaların DİR kapsamında TEV'e konu olan şeker miktarı bilgisinin en geç 10/01/2016 tarihine kadar verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere Genel Sekreterlimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

12

2014/1 SAYILI İHRACAT TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

2014/1 Sayılı İhracat Tebliği'nde Yapılan Değişiklik ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/01/2016 tarih 2 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı ve Tebliği(4 sayfa)

 

13

DOLAŞIM BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Dolaşım Belgeleri ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/01/2016 tarih 1 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı, İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu (7 sayfa)

 

14

YURTDIŞINA SERMAYE İHRACI HAKKINDA BİLGİ;

Yurtdışına Sermaye İhracı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/01/2016 tarih 5 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK : Yazı (1 sayfa)

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.