2015/79 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/79)

1. Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri Hakkında Bilgi;

2. Çin Halk Cumhuriyeti'ne Zararlı Risk Analizi Raporları Hakkında Bilgi;

3. Teknik Mevzuat Hakkında Bilgi;

4. Hindistan'da Düzenlenecek ‘Progressive Punjab Invertors Summit' Hakkında Bilgi;

5. Astana Yatırım Forumu 2015 Hakkında Bilgi;

6. Emballage 2015 Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Engineering Forum Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. 2. Asya İş Zirvesi Hakkında Bilgi;

9. Kurutulmuş Patlıcan Standart Tasarısı Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/10/2015 tarih 122673 sayılı yazıda; Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, sözkonusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF makamlarına iletildiği, GTHB tarafından 2015 yılı Eylül ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonu listelerin RF makamlarınca onaylanmasını müteakip kesinleşeceği belirtilmekte olup, RF listesinde yer almak isteyen firmalardan alınan taahhütnamelerin GTHB tarafından revize edildiği, bu kapsamda, 2015 yılı Aralık ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalara ait başvuru evraklarının ve revize taahhütnamelerin GTHB'ne iletilmek üzere 04 Aralık 2015 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu listeye dahil olmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan linkte belirtilen belgelerle birlikte, T.C. Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 30 Kasım 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize müracaat etmeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: http://goo.gl/6Pbjml

2

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE ZARARLI RİSK ANALİZİ RAPORLARI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/10/2015 tarih 122449 sayılı yazıda; bakanlıklarına intikal eden ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne biber, hıyar, kabak, karpuz ve patlıcan tohumlarının ihraç edilebilmesi için Türk Şirketlerinin birlikte çalışabilecekleri muteber ÇHC firmalarının bilgilerini içeren yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

EK : Yazı sureti ve Ek (3 Sayfa)

3

TEKNİK MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/10/2015 tarih 121929 sayılı yazıda; bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına ilişkin 2015/1121, 2015/1722 ve 2015/1723 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 29 Eylül 2015 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayımlandığı ve mezkur gazete ve nüshanın 37,38 ve 39'uncu sayfalarında muhtelif sebze ve meyvelerin muayyen ithal bedellerinin (EUR/100kg) tespit olunduğu ifade edilmektedir.

EK : 29 Eylül 2015 Tarihli ve L252 sayılı nüshanın 37,38 ve 39 sayfaları (3 sayfa)

4

HİNDİSTAN'DA DÜZENLENECEK ‘PROGRESSİVE PUNJAB INVERTORS SUMMİT' HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/10/2015 tarih 2206 sayılı yazıda; Hindistan Punjab Eyaleti Hükümeti tarafından düzenlenen "Progressive Punjab Invertors Summit” isimli yatırımcı zirvesinin ikincisinin 28-29 Ekim 2015 tarihlerinde SAS Nagar (Mohali) şehrinde gerçekleştirileceği belirtilerek, zirvede odaklanılacak yatırım alanlarının tarım ve gıda işleme, sağlık, üretim sanayi, eğitim, bilişim teknolojileri yenilenebilir enerji, turizm, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri olduğu belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için zirve hakkında detaylı bilgiye www.progressivepunjab.gov.in adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

5

ASTANA YATIRIM FORUMU 2015 HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/10/2015 tarih 2149 sayılı yazıda; Astana Belediye Başkanı Adilbek Zhaksybekov'un 29 Ekim 2015 tarihinde Astana'da düzenlenecek 6. Uluslararası Yatırım Forumu "Astan Yatırım 2015” ilişkin davet mektubunun Bakanlığa iletildiği belirtilmekte olup, ilişik bulunan davet mektubunda, katılım teyidi ve ek bilgi için www.astanainvest.kz ve astanainvest2015@mail.com adresleri veya+7-7172703275- 7-771-101-60-64 telefon numaraları ile iletişim kurulabileceği ifade edilmektedir

6

EMBALLAGE 2015 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Paris/Fransa'da 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "EMBALLAGE 2016” Uluslararası Ambalaj ve Makine fuarı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/10/2015 tarih 8648 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Ön Başvuru Formu (2 sayfa)

7

ENGİNEERİNG FORUM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, 27-28 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan "FCIC International Engineering Forum” toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 15/10/2015 tarih 2102 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır. Ek:Yazı (1 sayfa)

8

2. ASYA İŞ ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası tarafından 29-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Astana'da düzenlenecek olan 2. Asya İş Zirvesi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/10/2015 tarih 2178 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

9

KURUTULMUŞ PATLICAN STANDART TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 14/10/2015 tarih 120232 sayılı yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3883 Kurutulmuş Patlıcan” Standart Tasarısı'nın görüşe açıldığı belirtilmekte olup, ilişik bulunan sözkonusu standart tasarısı hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu bağlamda, sözkonusu standart tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 26 Ekim 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER :

EK1: Kurutulmuş Patlıcan Standart Tasarısı (12 sayfa)

EK2: Görüş Formu (1sayfa)

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.