2015/72 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/72)

1. Rusya Federasyonu İnşaat Malzemeleri Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi
 
2. Meksika-Kolombiya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 
3. AER İş Topluluğu Hakkında Bilgi;
 
4. Cumhurbaşkanımızın Japonya Ziyareti Hakkında Bilgi;
 
5. Eko Atlantic Projesi tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;
 
6. THY COMIS Sistemi Hakkında Bilgi;
 
7. Tayvan'a Yönelik İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;
 
8. İhracat Alacakları İskonto Programı Hakkında Bilgi;
 
9. Teknik Mevzuat Hakkında Bilgi;
 
10. Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Fuar Yardımları Hakkında Bilgi;
 
11. Dış Ticaret Talepleri;
 
 
 
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
 
                     İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Bölgemizin hedef pazarı konumunda bulunan Rusya Federasyonu'nun Bölgemize yakın Kuzey Osetya Alania Bölgesi Vladikavkaz Şehrine ve Çeçenistan / Grozny şehirlerine yönelik 08-13 Kasım 2015 tarihlerinde "İnşaat, Yapı Malzemeleri ve Tüketim Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenecektir.

Bölgemize olan yakınlığı yanında, Gürcistan üzerinden bu bölgeye karayolu ile kısa sürede ulaşma imkanı olan Kuzey Osetya Cumhuriyeti başkenti Vladikavkaz ve Çeçenistan Cumhuriyeti Grozny şehirleri ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Rusya Federasyonunun Kuzey Kafkasya Bölgesinin önemli bir bölümü olan bahse konu şehirler Bölgede yapılmakta olan altyapı yatırımları nedeniyle inşaat ve yapı malzemeleri açısından sunmuş olduğu fırsatlar yanında, coğrafi yakınlık nedeniyle Bölgemiz ihracatçıları açısından değerlendirilmesi gereken ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gereken pazar konumunda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Firmalarımızın ihraç konusu ürünlerini tanıtmak ve pazar hakkında araştırmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilecek olan sektörel ticaret heyeti programı "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda heyete katılmak isteyen işadamlarımızın; ulaşım, konaklama ve diğer organizasyon giderlerinin %50'si destek kapsamına alınacak ve bu durumda katılımcılar sadece toplam katılım bedelinin % 50 'sini ödeyecektir.

Firma başına en fazla 2 temsilcinin destek kapsamına alınabileceği sözkonusu programa katılımcı şirketin ortakları veya SGK'lı çalışanları katılabilecektir.

 

Bu itibarla, Bölgemizden Karayolu ile gerçekleştirilecek olan söz konusu heyete katılmayı düşünen işadamlarımızın; toplam kişi başı maliyetin %50'si olarak belirlenen 700 USD Dolar katılım avansının ekte belirtilen hesap numarasına yatırıldığına dair banka dekontunu yine ekte yer alan başvuru formu ile birlikte en geç 15 Ekim 2015 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize göndermeleri gerekmektedir.

EKİ : Başvuru Formu ve Program

2

MEKSİKA -KOLOMBİYA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda TİM ve DEİK organizasyonu ile 02-06 Kasım 2015 Tarihleri arasında Meksika ve Kolombiya'ya yönelik düzenlenecek ticaret heyeti programı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/09/2015 tarih 2000 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ( 1 sayfa)

 

3

AER İŞ TOPLULUĞU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/09/2015 tarih 1979 sayılı yazıda,

 

Avrupa Bölgeler Asamblesi (The Assembly of European Regions-AER) hakkında bilgiler verildiği, anılan kuruluşun 230 bölge, 35 ülke ve 15 uluslararası kuruluştan oluşan, Avrupa'nın en büyük bağımsız yerel yönetimler ağı olduğu ve firmaların iş ağlarını geliştirebilmesi, ticari faaliyetlerini yaygınlaştırılabilmesi ve kurumsal görünürlüklerinin arttırılabilmesine imkan sağladığı belirtilerek, iş topluluğuna katılım sağlayacak ortaklar arandığı AER'e özel sektör temsilcilerinin katılımı ile ülkemizin etkinliğinin da ha arttırılabileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için konuyla ilgili broşür ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:AER İş Ortaklığı ( 1 sayfa)

 

4

CUMHURBAŞKANIMIZIN JAPONYA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Japonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 8 Ekim 2015 Perşembe günü Tokyo'da düzenlenecek olan üst düzey CEO Roundtable toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 17/09/2015 tarih 1346 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ( 1 sayfa)

 

5

EKO ATLANTİK PROJESİ TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ; 

DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi tarafından, Nijerya'nın en prestijli İnşaat ve Gayrimenkul Grubu Olan Chagoury Group'un "Eko Atlantic” projesini tanıtmak üzere, grup iştiraki olan South Energyx firması yetkililerinin katılımlarıyla 15 Ekim 2015 Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında, DEİK River Plaza'da düzenlenecek olan tanıtım toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 17/09/2015 tarih 1415 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ( 1 sayfa)

 

 

6

THY COMIS SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Hava Yolları A.O. Kargo Başkanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.09.2015 tarihli yazıda; Mart 2013'ten bu yana geliştirilme çalışmaları devam eden COMIS (Cargo Operations Management and Information Systems) projesinin 1 Ekim 2015 itibariyle tamamlanarak kullanıma gireceğinden bahisle, söz konusu COMIS Projesi ile birlikte Turkish Cargo'nun iş süreçlerinde değişikliğe gidileceği bildirilmektedir.

Ek: THY COMIS Bilgi Notu

7

TAYVAN'A YÖNELİK İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve THY işbirliği ile 17 - 19 Kasım 2015 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik işadamları heyeti düzenlenecek olup, başkent Taipei şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

 

Pazar payımızın arttırılması ve Tayvan'a yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyete özellikle yaş meyve sebze (kiraz, kayısı, üzüm, incir, portakal, limon, meyve suları ve şarap), kuru meyve (fındık, ceviz), deniz ürünleri, tekstil ve konfeksiyon, deri, kimyevi maddeler, makine, otomotiv yan sanayi, halı, doğal taş ile orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

 

Bu çerçevede, azami 20 katılımcıdan oluşacak olan bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/Vre1zQ adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 16 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No : TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) Dolar hesabına 1.050.- ABD Doları avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödemesi yapmaları ve ilgili banka dekontunu isilkocabey@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

8

İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank'tan (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) alınan 29.09.2015 tarihli bildirimde; Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank'ın; bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklediğinden bahisle,

Bu çerçevede, Bankalarınca 2014 yılı içerisinde uluslararası ticaretin finansmanına yönelik olarak uygulamaya konulan sevk sonrası nitelikteki "Poliçe/Akreditif İskonto Programı” ile ihracatçılarımızın vadeli satış imkanlarının arttırılması ve ülke riskinden arındırılarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarının teşvik edilmesinin amaçlandığı; öte yandan, vadeli satış yapan ihracatçı firmalarımızın büyük bir kısmının alacağını bir ödeme aracına bağlatmadığı/bağlatamadığı hususu da dikkate alınarak, ilgili kredi programında, Bankaları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk poliçesi kapsamına alınmış ancak herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış mal mukabili olarak gerçekleştirilen vadeli ihracat alacaklarının da iskonto edilmesini sağlayacak şekilde revizyona gidildiği, program isminin "İhracat Alacakları İskonto Programı” olarak değiştirildiği,

Program kapsamında Bankaları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında satış sözleşmesi bazında sigortalanan ihracat işlemlerine ilişkin, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili mal/vesaik mukabili, kabul kredili akreditifli ve vadeli akreditifli ihracat alacaklarının iskonto edildiği; iskonto tarihi itibariyle tüketim malları için vadesine en fazla 24 ay kalan, yatırım malları için ise vadesine en fazla 120 ay kalan ihracat alacaklarının iskonto edildiği; kredi programı kapsamında özellikle orta-uzun vadeli finansman gerektiren katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve yatırım malları ihracatının finanse edilmesinin hedeflendiği, kredi programından orta ve uzun vadeli satış yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta sıkıntı yaşayan KOBİ'lerin faydalanmasının beklendiği,

Bu bağlamda; "İhracat Alacakları İskonto Programı”nın Türk Eximbank Uluslararası Krediler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütüldüğü bildirilmektedir.

9

TEKNİK MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/09/2015 tarih 113350 sayılı yazıda, bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına ilişkin 2015/1384/AB ve 2015/1385/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 13/08/2015 tarihli ve L 214 sayılı nüshasında yayımlandığı ve mezkur gazete ve nüshanın 26/ ve 27'nci sayfalarında muhtelif sebze ve meyvelerin muayyen ithal bedellerinin (EUR/100 kg) tespit olunduğunun anlaşıldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için 13-8-2015 tarihli ve l-214 sayılı nüshanın 26 ve 27'nci sayfaları ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:13-08-2015 tarihli ve L-214 sayılı nüshanın 26 ve 27'nci sayfaları (2 sayfa)

 

10

EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR YARDIMLARI HAKKINA BİLGİ;

 

 

2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'e ait Uygulama Usul ve Esaslarında 22/06/2015 tarihinde bazı değişiklikler yapılmış olup, değişiklikler tablosu Genel Sekreterliğimiz web sitesinde (www.dkib.org.tr) yer almaktadır. Ayrıca bu değişiklikler arasında yer alan ve aşağıda belirtilen mevzuat hükmü yurt dışı fuar yardımlarından yararlanmak isteyen firmalarımız açısından önem arz etmektedir. Buna göre yeni mevzuat ile;

2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmak için başvuruda bulunan firmalara elektronik yolla tebligat (destek dosyasında tespit edilen eksikliklerin bildirilmesi için) zorunluluğu getirilmiş, bu nedenle yurt dışı fuar katılımcılarının 31.12.2015 tarihinden sonra, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini ilgili Kurumdan (PTT) temin edip, destek başvurusu esnasında, bahse konu Uygulama Usul ve Esaslarının ekinde yer alan taahhütname (EK-7) ile destek başvurusu yapılacak İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir. 31.12.2015 tarihinden sonra, bu yükümlülüğü fuardan sonraki üç aylık müracaat süresi içinde yerine getirmeyen katılımcıların destek dosyası işlemden kaldırılacaktır. Konu hakkında tüm yurt dışı fuar katılımcısı firmalarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi hususunda gereğini önemle rica olunur.

11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.