2015/66 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/66)

1. Türkiye Malta İş Forumu Hakkında Bilgi;

2. Tarım Ürünleri Alanında İşbirliği Hakkında Bilgi;

3. Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu Hakkında Bilgi;

4. Özbekistan Girişimcilik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;

5. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Bosna Hersek- Sırbistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

7. Brezilya'nın Et İthalatına İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgi;

8. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

9. AB Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri İşletme Listesi Hakkında Bilgi;

10. FRUIT LOGISCA Fuarı Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

TÜRKİYE MALTA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, MÜSİAD işbirliğiyle ve Malta Ticaret Girişimcilik ve Sanayi Odası katkılarıyla 30 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek olan "Türkiye Malta İş Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 15/09/2015 tarih 1343 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:(Yazı, Maltalı Firma Katılım Profilleri( 28 sayfa)

2

TARIM ÜRÜNLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/09/2015 tarih 1967 sayılı yazıda; Ukrayna ve ülkemiz arasında tarım ürünleri alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Ukrayna Süt Ürünleri Birliği Başkanı Andry Dykin'in ülkemizdeki süt ve süt ürünleri üreticisi tesislerini ziyaret etmek ve ilgili birliklerle iletişime geçerek ortak projeler gerçekleştirmek istediği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için Ukrayna Süt Ürünleri Birliği faaliyetlerine ilişkin bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek:Bilgi Notu ( 31 sayfa)

3

DUŞANBE ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

14 Ekim 2015 tarihinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek olan "Duşanbe 2015 Uluslararası Girişimcilik Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 15/09/2015 tarih 1343 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, seyahat Programı ve Taslak Program ( 4 sayfa)

4

ÖZBEKİSTAN GİRİŞİMCİLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 16/09/2015 tarih 1963 sayılı yazısı ekinde; Özbekistan'da özel mülk, küçük ölçekli girişimcilik ve özel girişimciliğin teşvik edilmesi hem de girişimcilin önündeki her türlü engelin kaldırılması amacıyla yapılan yatırım mevzuatındaki bazı değişikliklerle ilgili alınan bilgi notu ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bilgi Notu (1 sayfa)

5

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/09/2015 tarih 62320 sayılı yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdayların "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde verileceği,

Satışa açılan yerli ekmeklik buğdayların tamamı;

· Üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanana un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatı yapanlara,

· Üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ile Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapanlara,

· Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar (1661-1671) ise bisküvi fabrikaları, yem fabrikaları ile yumurta beyaz et sektörüne yönelik satışa verileceği,

Bu kapsamda 15 Eylül-20 Ekim 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler Şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince gönderilecek ekmeklik buğday hak edişlerinin en son 19.10.2015 itibariyle kuruluşlarına gelmesi gerektiği belirtilmekte olup, kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası

hak etmiş oldukları hububat miktarlarının (Uygulama Esaslarında belirtilen) ilişikte bulunan formata göre gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ek: Mamul Madde İhracatı Sonrası Firma Hakediş Tablosu (1 sayfa)

6

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK- SIRBİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve Sırbistan Ticaret, Telekom ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası organizasyonunda ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ve DEİK işbirliğinde 9 Ekim 2015 Cuma günü Saraybosna'da düzenlenecek olan Türkiye-Bosna Hersek- Sırbistan iş forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/09/2015 tarih 1340 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

7

BREZİLYA'NIN ET İTHALATINA İLİŞKİN DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 14/09/2015 tarih 110175 sayılı yazısı ekinde; Brezilya'nın ithal edeceği hayvansal ürünlerin kayıt bilgilerinde değişiklik yapıldığını bildiren bir notanın kendilerine iletildiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu notanın ekinde bulunan İngilizce bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Brezilya'nın Notası (1 sayfa)

8

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

REACH-CLP Haber Bülteni ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 10/09/2015 tarih 11330 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

AB DIŞINDAKİ ÜLKELER İÇİN İHRACAT İZNİ VERİLEN BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İŞLETME LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 10/09/2015 tarih 109560 sayılı yazısı ekinde alınan; yeniden düzenlenmiş "AB Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri İşletme Listesi” ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Firma Listesi ( 2 sayfa)

10

FRUIT LOGISCA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 11/09/2015 tarih 9374 sayılı yazıda; 3-5 Şubat 2016 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da yaş meyve sebze ve paketleme sektörüne yönelik "FRUIT LOGISCA” Fuarı'nın düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek:Fuar Duyurusu ( 2 sayfa)

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.