2015/61 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/61)

1. DKİB Eğitim Semineri: Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı Ve Cezai Hükümler Hakkında Bilgi;

2. İhracat Kredilerinin Faiz Giderlerinin Mahsubu Hakkında Bilgi;

3. Moskova Mosbuild 2016 Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

4. Türkiye İngiltere İstanbul Forumu Hakkında Bilgi;

5. Bursa 8. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Bostwana & Namibya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Kazakistan'ın DTÖ'ye Üyeliği Hakkında Bilgi;

8. CIFF Çin Uluslararası Mobilya Fuarı Hakkında Bilgi;

9. Uluslararası Babil Fuarı Hakkında Bilgi;

10. Azerbaycan Sanayi Kataloğu Hakkında Bilgi;

11. Rusya Federasyonu Sochi Peynir ve Şarap Festivali Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

DKİB EĞİTİM SEMİNERİ: DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK MEVZUATI VE CEZAİ HÜKÜMLER HAKKINDA BİLGİ;

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2015 yılı faaliyet programı çerçevesinde 3 Eylül 2015 tarihinde "Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Cezai Hükümler” adı altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak 1 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

Katılımda hedef kitlesi bölgemizde faaliyet gösteren mevcut dış ticaret firmalarının temsilcileri ve çalışanlarının yanısıra başlangıç aşamasında olan veya gelecek planları arasında dış ticaretle iştigal etmeyi planlayan firmalar ve çalışanları olarak tespit edilen sözkonusu eğitim seminerine katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurarak en geç 01 Eylül 2015, Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir. Program bilgileri ekte yer alan ve uygulamalı bir şekilde aktarılacak olan bahsekonu eğitim seminerine katılım ücretsiz olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Ek: Katılım formu ve Program

2

İHRACAT KREDİLERİNİN FAİZ GİDERLERİNİN MAHSUBU HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)' den Türk Eximbank'tan alınan bir yazıya atfen Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2015/7 sayılı Kararı ile 10.02.2015 tarih ve 2015/1 No.lu "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı” ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, firmalar adına doğan hakkedişlerin, talep edilmesi halinde, Merkez Bankası kaynaklı krediler (Örneğin Türk Eximbank Reeskont Kredisi) hariç olmak üzere bahse konu Banka tarafından kullandırılan tüm kredilerin faiz giderlerine mahsup edilebilmesi imkanı tanındığı bilgisine yer verilmiştir.

3

MOSKOVA MOSBUİLD 2016 MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Rusya'nın Moskova şehrinde 5-8 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Mosbuild 2015” Yapı Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/08/2015 tarih 10375 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

4

TÜRKİYE İNGİLTERE İSTANBUL FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ve DEİK işbirliği ile 17 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Hilton Bosphorus Oteli'nde düzenlenecek olan Türkiye -İngiltere İstanbul Forumu ile ilgili olarak Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/08/2015 tarih 1824 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Program (4 sayfa)

5

BURSA 8. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.'den alınan 24/08/2015 tarihli yazılarda; Tüyap Fuarcılık A.Ş tarafından 13-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Bursa 8. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz için fuar davetiyelerinin ekte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Fuar Davetiyesi (1 Sayfa)

6

BOSTWANA & NAMİBYA TİCARET HEYETİ HK.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu Meclisleri organizasyonu ile 05-Ekim 2015 tarihleri arasında Botswana ve Nabibya'ya yönelik charter seferle Ticaret Heyeti düzenleneceği ve katılım ücretinin 3.900 USD olduğu ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınana 24/08/2015 tarih 1823 sayılı yazıda; charter uçuşla ilgili gelen indirim sonrası bahse konu heyetin katılım ücretinin 2.900 USD olarak değiştirildiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

7

KAZAKİSTAN'IN DTÖ'YE ÜYELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/08/2015 tarih 1812 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Kazakistan'ın DTÖ'ye Üyeliğine ilişkin Genel Bilgiler ( 7 sayfa)

8

CIFF ÇİN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

18-22 Mart 2016 tarihleri arasında Guangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan CIFF Çin Uluslararası Mobilya Fuarıile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/08/2015 tarih 7134 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Başvuru Formu,Katılım İstek Formu ( 8 sayfa)

9

ULUSLARARASI BABİL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/08/2015 tarih 1816 sayılı yazıda; 10-13 Şubat 2016 tarihleri arasında El Suruh Gayrimenkul Şirketi tarafından "Uluslararası Babil Fuarı”nın düzenleneceği ve Irak'ın Babil vilayetinde ticari, sanayi ve tarım alanlarında yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların teşvik edileceği belirtilmekte olup, konuya ilişkin info@alsorouh-iq.com adresi ile "+964 770 979 6160 ve +964 781 018 6382” telefon numaraları aracılığıyla bilgi alınabileceği ifade edilmektedir.

10

AZERBAYCAN SANAYİ KATALOĞU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/08/2015 tarih 1814 sayılı yazıda; Azerbaycan'da faaliyet gösteren yerli üreticiler ve ürünlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bir sanayi kataloğunun Azeri ve İngilizce dillerinde yayımlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz sözkonusu kataloğa http://senaye.gov.az/en/senayeshme/publications internet adresi üzerinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

11

RUSYA FEDERASYONU SOCHİ PEYNİR VE ŞARAP FESTİVALİ HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu Soçi Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Türkiye-Rusya İş Konseyine iletilen bir yazıda Soçi TSO organizasyonu, Krasnodar Valiliği destekleri ve Krasnodar Bölgesi Tarım Bakanlığı himayelerinde, 30 Ekim - 1 Kasım 2015 tarihlerinde Soçi şehrinde "Peynir Şarap Soçi-2015” başlıklı Festivalin düzenleneceği bilgisine yer verilmiştir.

Mezkur yazıda devamla, söz konusu festival kapsamında organize edilecek fuar, ikili görüşmeler ve kültürel etkinlikler çerçevesinde başta peynir ve şarap olmak üzere yabancı gıda ihracatçılarının yerel işadamları, otel, kafe, restoran sahipleri ile birebir temas edebilecekleri, doğrudan ürün satışı yapabilecekleri hususuna değinilmiştir.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.