2015/59 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/59)

1. DKİB Eğitim Semineri: Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Cezai Hükümler Hakkında Bilgi;

2. YOİKK Kapsamında Üye Sorunları Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

4. İran Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

5. Türkiye -İngiltere İstanbul Forumu Hakkında Bilgi;

6. Hindistan ve Kore Cumhuriyeti İş Forumu Hakkında Bilgi;

7. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı Hakkında Bilgi;

8. Siyah İncir Hasat ve Kesim Tarihleri Hakkında Bilgi;

9. Cabo Verde Liman Özelleştirme Duyurusu Hakkında Bilgi;

10. KOSGEB COSME Programı Çağrısı Hakkında Bilgi;

11. 9. Kaposvar Uluslararası Hayvancılık Günleri Hakkında Bilgi;

12. Türkiye Finlandiya 1 Dönem JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;

13. Türk Eximbank Reeskont Kredileri Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;

14. Irak Agrofood 2015 Fuarı Duyurusu Hakkında Bilgi;

15. Tarımsal Ürünler Frigolu Nakliye Hakkında Bilgi;

16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.

1

DKİB EĞİTİM SEMİNERİ: DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK MEVZUATI VE CEZAİ HÜKÜMLER HAKKINDA BİLGİ;

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2015 yılı faaliyet programı çerçevesinde 3 Eylül 2015 tarihinde "Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Cezai Hükümler” adı altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak 1 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

 

Katılımda hedef kitlesi bölgemizde faaliyet gösteren mevcut dış ticaret firmalarının temsilcileri ve çalışanlarının yanısıra başlangıç aşamasında olan veya gelecek planları arasında dış ticaretle iştigal etmeyi planlayan firmalar ve çalışanları olarak tespit edilen sözkonusu eğitim seminerine katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurarak en geç 01 Eylül 2015, Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir. Program bilgileri ekte yer alan ve uygulamalı bir şekilde aktarılacak olan bahsekonu eğitim seminerine katılım ücretsiz olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

 

Ek: Katılım formu ve Program

2

YOİKK KAPSAMINDA ÜYE SORUNLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17/08/2015 tarih 15041 sayılı yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu toplantısında, YOİKK komite çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve TİM tarafından bu konuda yapılan çalışmalara destek olunması amacıyla, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S.Zeki POYRAZ'ın koordinatör olarak seçildiği belirtilmekte olup, YOİKK teknik komitelerinde değerlendirilmek üzere, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş talep edilmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin bir nüshası ekte yer alan formda belirtilerek en geç 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

3

FİLİPİNLER SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Manila/Filipinler'e yönelik düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti programı ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/08/2015 tarih 15177 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Program,Başvuru Dilekçesi Katılımcı Şirket Bilgi Formu ( 4 sayfa)

4

İRAN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda, 2015 yılının Aralık ayı içerisinde, İran'a yönelik, genel gıda ürünlerini kapsayan bir "Sektörel Ticaret Heyeti” planlanması ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/08/2015 tarih 6961 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Katılımcı Talep Formu (2 sayfa)

 

5

TÜRKİYE -İNGİLTERE İSTANBUL FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) organizasyonu ve DEİK işbirliğiyle 17 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Hilton Bosphorus otelinde düzenlenecek olan "Türkiye – İngiltere İstanbul Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 19/08/2015 tarih 773 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Program Detayı (4 sayfa)

 

6

HİNDİSTAN VE KORE CUMHURİYETİ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 5-7 Eylül 2015 tarihleri arasında Hindistan'a ve 7-9 Eylül 2015 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecekleri resmi ziyaretler kapsamında düzenlenecek iş forumları ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 18/08/2015 tarih 758 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

7

AB'YE ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği'ne Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/082015 tarih 101052 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

 

 

8

SİYAH İNCİR HASAT VE KESİM TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 17/08/2015 tarih 10254 sayılı yazıda,

 

Taze (Siyah) İncir Toplama (Hasat) ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından, Bursa'da yetişen Taze (siyah) İncir'in 18/08/2015 tarihinde hasadına ve 20/08/2015 tarihinde ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

9

CABO VERDE LİMAN ÖZELLEŞTİRME DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Cabo Verde Liman Özelleştirme Duyurusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/08/2015 tarih 1746 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve İhale Duyurusu (2 sayfa)

 

10

KOSGEB COSME PROGRAMI ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/08/2015 tarih 1761 sayılı yazıda,

 

2014-2020 yıllarını kapsayan COSME–İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin; Avrupa Komisyonu tarafından "COS-IPPDS-2015-2-02 Paket Sevkiyat Hizmetlerine İlişkin Bilgi Platformu Çağrısı”nın yayımlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için anılan programla ilgili bilgilerin yer aldığı duyuru ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: AB COSME Programı Paket Sevkiyatı Hizmetlerine

İlişkin Bilgi Platformu Proje Teklifi (4 sayfa)

 

11

9. KAPOSVAR ULUSLARARASI HAYVANCILIK GÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/08/2015 tarih 1766 sayılı yazıda, 4-6 Eylül 2015 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek 9. Kaposvar Uluslararası Hayvancılık Günleri etkinliği hakkında bilgi verilmekte olup, konuyla ilgilenecek üyelerimiz aşağıda iletişim bilgileri verilen Mr Roland Horvath ile irtibat kurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Mr. Roland Horvath

Tel:06-1-467-00-04

Faks: 06-1-470-04-10

E-mail:marketing@maqvarmezoqazdasaq.hu

 

Ek: Macaristan Büyükelçiliği Duyuru Yazısı (3 sayfa)

 

12

TÜRKİYE FİNLANDİYA 1 DÖNEM JETCO TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/08/2015 tarih 1756 sayılı yazıda, 18 Eylül 2015 tarihinde Helsinki'de Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla Türkiye-Finlandiya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısının düzenleneceği ve toplantı ile eş zamanlı olarak yine Helsinki'de iki ülke işadamlarının geniş katılımıyla Türkiye-Finlandiya İş Forumu'nun da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, bu çerçevede söz konusu toplantının dosya hazırlıklarında kullanılmak üzere; İki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

13

TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİLERİ KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

Reeskont Kredileri Kapsamında Yapılan Değişiklikler ile ilgili olarak TÜRK EXIMBANK'tan alınan 12/08/2015 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı (1 sayfa)

14

IRAK AGROFOOD 2015 FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan ”Irak Agrofood 2015 Gıda Fuarı” ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/08/2015 tarih 8271 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

15

TARIMSAL ÜRÜNLER FRİGOLU NAKLİYE HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, başta Çin, Endonezya, Malezya olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ile frigorifik taşıma yöntemi ile gerçekleştirilen ticarette, ülkemize gerçekleştirilen ithalat sonrasında kimi zaman konteynırların ülkemizden yük almadan boş olarak döndükleri,

Frigorifik taşımayla boş olarak giden konteynırların hem ucuz lojistik sağlanması hem de ülkemizden yukarıda mezkur ülkelere yapılan ihracatımızın arttırılmasını teminen dolu olarak gönderilmesinin faydalı olacağı bilgisi iletilmektedir.

Bu kapsamda, anılan ülkelere frigolu nakliye yöntemi ile gönderilmesi uygun görülen ürün/ürün gruplarının Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere, en geç 24 Ağustos 2015 tarihi saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize E-Mail (dkib@dkib.org.tr) yolu iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.