2015/52 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/52)

1. IMM 2016 Uluslararası Mobilya Fuarı Hakkında Bilgi;

2. ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi;

3. Hong Kong Bitkisel Yağ Sektörü Hakkında Bilgi;

4. Fas, Fotovoltaik Güneş Enerjisi İhalesi Hakkında Bilgi;

5. AB'nin Fosfonatı Pestisit Olarak Tanımlaması Hakkında Bilgi;

6. Astana- Almatı Ziyareti Hakkında Bilgi;

7. Filistin'de Yeni İş Ve Yatırım İmkânları Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

IMM 2016 ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

18-24 Ocak 2016 tarihleri arasında IMM 2016 Uluslararası Mobilya Fuarı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22/07/2015 tarih 6177 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Fuar Duyurusu, Başvuru Formu katılım Sözleşmesi (8 sayfa)

2

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamasının 29 Haziran 2015 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylandığı, 31 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığı ve 29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konu ile ilgili olarak, bazı gelişme yolundaki ülkelerden ithal edilen seçilmiş ürünlerin gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmasına imkan veren GTS rejimi kapsamında her yıl rekabet ihtiyacı sınırlarına ilişkin olarak ürün kapsamının gözden geçirildiği, bu çerçevede, bir ürünün GTS muafiyetinin, ABD'nin faydalanıcı ülkeden yaptığı ithalatın sözkonusu üründeki toplam ithalatının %50'sini veya değer bazında 165 milyon doları geçtiği durumunda ve herhangi bir istisna alınmaması halinde sona erdiği ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/07/2015 tarih 1575 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (29 sayfa)

3

HONG KONG BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong'da yenilebilir katı ve sıvı yağların genel sağlık ve güvenlik koşullarına tabi olduğunun bildirildiği ve Hong Kong hükümetince 07/07/2015 tarihi itibariyle sözkonusu ürünlerin güvenlik standartlarının düzenlenmesine yönelik bir kamu konsültasyon dokümanı yayımlandığı ifade edilmekte olup, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/07/2015 tarih 89642 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

4

FAS, FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Fas'ın bazı bölgelerinde hayata geçirilen Fotovoltaik Güneş Enerjisi İhalesi ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/07/2015 tarih 1545 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

5

AB'NİN FOSFONATI PESTİSİT OLARAK TANIMLAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği'nin Fosfonatı Pestisit olarak tanımlaması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/07/2015 tarih 1540 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Sunum (31 sayfa)

6

ASTANA- ALMATI ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi tarafından 8-12 Eylül 2015 tarihlerinde Kazakistan'ın Astana ve Almatı şehirlerini kapsayacak heyet ziyaretiyle ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/07/2015 tarih 1529 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Taslak Program Bilgi Notu (4 sayfa)

7

FİLİSTİN'DE YENİ İŞ VE YATIRIM İMKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 24.07.2015 tarihli yazıda; Türkiye-Filistin İş Konseyi tarafından, Filistin Ticaret Merkezi (PAL TRADE) İcra Kurulu Başkanı, Filistin Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü ve Filistin Turizm Derneği'nin katılımları ile 3 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel'de "Filistin'de Yeni İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı”nın düzenleneceğinden bahisle, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, aşağıda yer alan web bağlantısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri ve ödeme dekontunu 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (adiblan@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Katılım Koşulları:
• Katılım Formuna erişim için web bağlantısı: http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/84/5270
• DEİK Üyesi Firma Temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 50 TL'dir.
• DEİK Üyesi olmayan Firma Temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 75 TL'dir.
• Katılım ücretinin aşağıda yer alan hesaba yatırılarak ödeme dekontunun 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (adiblan@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
• Banka: T. İş Bankası(Beyoğlu) (1011)
• Swift:ISBKTRISXXX
• Hesap Adı: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Orta Doğu
• Hesap No:TR05 0006 4000 0011 0111 7015 30

TASLAK PROGRAM:
10.00 Kayıt
10.30 Açılış Konuşmaları
10.45 Sunumlar
12.30 Soru/Cevap
12.45 Filistinli Yetkililer ile Görüşmeler

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.