2015/50 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/50)

1. Taze (siyah) İncir Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

2. Türkiye-Güney Afrika İş Forumu Hakkında Bilgi;

3. Arjantin/Buenos Aires İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Tarım ve Gıda İhracatçıları Eğilim Anketi Hakkında Bilgi;

5. Cumhurbaşkanımızın Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Ziyareti Hakkında Bilgi;

6. Karadağ Yatırımcı Teşvik Bildirimi Hakkında Bilgi;

7. Gambiya İhale Duyurusu, Taşıma Bantları Hakkında Bilgi;

8. IWE İstanbul Water 2015 – Su ve Atık Su Arıtma Teknolojileri Fuarı Hakkında Bilgi;

9. 1. Doğu Afrika Üretim İş Zirvesi Kampala/Uganda Hakkında Bilgi;

10. Su İhracatı ve Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;

11. Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TAZE (SİYAH) İNCİR KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 09/07/2015 tarih 6454 sayılı yazıda, Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Taze (Siyah) İncir Toplama (Hasat) ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunca, Taze (Siyah) İncir'in gerekli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden, Taze (Siyah) İncir Toplama (Hasat) ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 13/07/2015 Tarihinde Kesimine ve ihracatına karar verilmiştir.

2

TÜRKİYE-GÜNEY AFRİKA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK organizasyonunda, Güney Afrika KOBİ'lerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Thabethe'in katılımlarıyla, 28 Temmuz 2015 Salı günü, 09.30-15.00 saatleri arasında Ceylan Intercontinental Oteli'nde düzenlenecek olan Türkiye-Güney Afrika İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 10/07/2015 tarih 1182 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Heyet Listesi (3 sayfa)

 

3

ARJANTİN/BUENOS AİRES İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Arjantin'e yönelik olarak Arjantin/Buenos Aires İşadamları Heyeti'nin düzenleneceği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konu ile ilgili olarak, sözkonusu işadamları heyeti tarihinin 09-12 Kasım 2015 olarak revize edildiğine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/07/2015 tarih 1470 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

 

4

TARIM VE GIDA İHRACATÇILARI EĞİLİM ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/07/2015 tarih 1471 sayılı yazıda, Meclisleri tarafından "Küreselleşen Dünyada Tarım-Gıda İlişkileri, Dış Ticareti ve Politikaları” konulu bir rapor hazırlatıldığı ve söz konusu rapor ile ana hatlar itibariyle küreselleşen dünyada değişen tarım-gıda ilişkilerinin ortaya çıkarılması, Türkiye'de tarımda reform ve sonrasındaki politikalar, dünya ihracatındaki gelişmelerle Türkiye'nin durumunun karşılaştırılması, iç ve dış ticaret politikalarının genel ve ürün özelinde incelenerek, tarımın özellikle dış ticaretteki öneminin vurgulanmasının hedeflenmekte olduğu belirtilerek, bahse konu raporun hazırlanmasında yararlanılmak üzere, firmaların mevcut durum ve gelecek eğilimlerinin tespit edilmesi ve tarım-gıda ihracatçılarının çeşitli açılardan irdelenebilmesi amacıyla bir anket geliştirilmiş olup, aşağıdaki linkten ulaşılabilecek sözkonusu anketin tarım ve gıda ürünleri ile iştigal eden firmalar tarafından 30 Temmuz 2015 tarihine kadar doldurularak Genel Sekreterliğimize gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

 

 

5

CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE KORE CUMHURİYETİ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyetine gerçekleştireceği resmi ziyaretler ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 08/07/2015 tarih 1183 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Vize İşlemleri İçin Bilgiler (2 sayfa)

 

6

KARADAĞ YATIRIMCI TEŞVİK BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Karadağ Kalkınma Sekretaryası'nın yabancı yatırımcıların Karadağ'da yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla yayınlanan bildiri ile ilgili olarak Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/07/2015 tarih 1468 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

7

GAMBİYA İHALE DUYURUSU, TAŞIMA BANTLARI HAKKINDA BİLGİ;

Gambiya Kamu İhale Kurumu (GAMWORKS) tarafından "Gambiya Yer Fıstığı Kurumu için uluslararası açık fiyat teklifi, taşıyıcı sistemler alımı” ihale duyurusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/07/2015 tarih 1480 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Duyuru (4 sayfa)

 

 

 

8

IWE İSTANBUL WATER 2015 – SU VE ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

03-05 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan IWE İstanbul Water Expo 2015 – Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ile ilgili olarak Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.'den alınan 02/07/2015 tarihli yazı ve fuar davetiyesi ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Fuar Davetiyesi(2 sayfa)

9

1. DOĞU AFRİKA ÜRETİM İŞ ZİRVESİ KAMPALA/UGANDA HAKKINDA BİLGİ;

1-2 Eylül 2015 tarihleri arasında Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenecek olan "1. Doğu Afrika Üretim İş Zirvesi” ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/07/2015 tarih 1453 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

10

SU İHRACATI VE SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Dubai Belediyesinin su ithalatında Körfez Standartlarını uygulamaya koyduğu ve gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde 29.01.2003 tarihli ve 13/1/60/2003 No'lu Kararın 11 inci maddesi uyarınca sağlık sertifikasının ibraz edilmesinin gerektiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 06/07/2015 tarih 85123 sayılı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

11

TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu Karar metni için tıklayınız..

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.