2015/46 Haftalık Sirküler

SİRKÜLER (2015/46)

1. Dolaşım ve Menşe Belgeleri;

2. Karadağ Pasta Malzemeleri Satın Alma Talebi;

3. Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı;

4. Celalabad İş Forumu ve Uluslararası Güney Kırgızistan Fuarı;

5. Brezilya Deng Humması Salgını;

6. EFTA Ülkeleri Ticarette Teknik Engeller;

7. Çin Halk Cumhuriyeti Sektörel Ticaret Heyeti;

8. Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

Dolaşım ve Menşe Belgeleri;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.06.2015 tarihli yazıda; Meclisleri tarafından; basım, satış ve onayı gerçekleştirilen A.TR, Basitleştirilmiş A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin satış ve onay bedellerinin yeniden düzenlendiğinden bahisle, 1 Temmuz 2015 Çarşamba itibariyle Ekonomi Bakanlığı'nın onayı ile yeni fiyat uygulamasına geçileceği,

Bu itibarla, 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin her bir takımının Birliklerce ihracatçı firmalardan (veya gümrük müşavirlerinden) satış ve onay bedeli olarak satış esnasında peşinen toplam 2 TL (iki Türk Lirası) tahsil edilecektir.

2

Karadağ Pasta Malzemeleri Satın Alma Talebi;

Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.06.2015 tarihli yazıda; Karadağlı Pex-IMP Ltd. Şti. unvanlı bir firmanın pasta yapımında kullanılan malzemeler (karamel, jöle, köpük, ceviz, fındık, kakao, vanilya, incir, marzipan, çikolata, süsleme malzemeleri, pasta taşıma kapları) satın almak istediğinden bahisle, Konu ile ilgilenen firmaların Kemal Zoronjic (Tel: 00382 69 108 075, E-posta: kemal.zoronjic@gmail.com ile temasa geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

3

Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına istinaden; 2 Ağustos 2014 tarihli ve L 231 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 840/2014EU sayılı Komisyon uygulama Yönetmeliği ile ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş ve çift kabuklu yumuşakçaların AB'ye ithalatına ilişkin askıya alma tedbirinin 4 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatıldığı,

Diğer taraftan, ülkemizden AB'ye ihraç edilen çift kabuklu yumuşakçalar ve balıkçılık ürünlerinin üretimine ilişkin kontrol sistemini değerlendirmek amacıyla Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) ziyaretinin 8-17 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve konuyla ilgili denetim planının gönderilmekte olduğu bildirilmiştir.

4

Celalabad İş Forumu ve Uluslararası Güney Kırgızistan Fuarı;

Bişkek Ticaret Müşavirliğince Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.06.2015 tarihli yazıda; 9 - 10 Temmuz 2015 tarihlerinde Kırgızistan'da "Celalabad 2015 İş Forumu” ve "1. Uluslararası Güney Kırgızistan 2015 Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamen; söz konusu fuarda tarım, gıda sanayi, organik üretim, madencilik ve petrol işleme sanayi ürünleri, manine, inşaat, enerji, turizm, el işleri ve finans kuruluşlarının ürün ve hizmetlerinin sergilenmesinin planlandığı, Ayrıca; Celalabad Bölgesi Valiliği ve muhtelif uluslararası kuruluşların destekleri ile gerçekleştirileceği belirtilen organizasyon kapsamında Türkiye'den damla sulama, seracılık, balıkçılık, alternatif enerji, tarım ürünleri işleme ve ambalajlama, pamukçuluk ve fidancılık sektörlerinin temsilcilerinin katılımlarının beklendiği bildirilmektedir.

5

Brezilya Deng Humması Salgını;

Sao Paulo Ticaret Ataşeliğince Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.06.2015 tarihli yazıda; Brezilya'da 12 Haziran 2015 tarihi itibariyle 1.026.000 deng humması vakasına rastlanıldığı ve bu durumun hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından salgın olarak nitelendirildiğinden bahisle, başta Sao Paulo Eyaleti olmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecek olan firmalarımızın uyarılmasının, ortaya çıkabilecek istenmeyen sonuçların önlenmesi bakımından yararlı olabileceği ifade edilmektedir.

6

EFTA Ülkeleri Ticarette Teknik Engeller;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 22.06.2015 tarihli yazıda; Ülkemiz ile EFTA ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenyştayn ve Norveç) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi çalışmaları kapsamında anılan ülkeler ile "Ticarette Teknik Engeller” konulu görüşmelerin gerçekleştirildiğinden belirtilmektedir.

Yazıda devamen ; söz konusu müzakereler kapsamındaki görüşmelere yönelik çalışmalarda değerlendirilmek ve faydalanmak üzere,

- EFTA ülkelerine ihracatta standartlar, etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemeler, test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan somut sorunlar,

- Ülkemiz ürünlerinin söz konusu ülkelerin gümrüklerinde veya iç piyasalarında denetlenip denetlenmediği, denetleniyorsa bu ürünlerin GTİP'leri, denetim sıklığı ve mahiyeti ile denetimlerin yarattığı ek külfet ve maliyetler hakkında ihracatçılarımızdan ayrıntılı bilgi talep edildiği

Bildirilmekte olup; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda değinilen konulara ilişkin EFTA ülkelerine ihracat yapan firmalarımızın görüş ve değerlendirmelerinin 29 Haziran 2015 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz bildirilmesi gerekmektedir.

7

Çin Halk Cumhuriyeti Sektörel Ticaret Heyeti;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 23/06/2015 tarih ve 69264982 sayılı yazısında belirtildiği üzere Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, 20-26 Eylül 2015 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik "Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı organize edilecektir.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou ve Pekin şehirlerini kapsayacak olan Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Çinli iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşülmesi ve 22-24 Eylül 2015 tarihleri arasında Guangzhou'da gerçekleştirilecek olan "Food & Hospitality World 2015” Fuarı'nın ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Sektörel Ticaret Heyeti Programı, 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ” kapsamında destekten yararlandırılacaktır. Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama ve organizasyon giderleri desteklenmektedir.

Söz konusu heyete katılmak isteyen ihracatçılarımızın, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Akbank Garajlar Şubesi, IBAN No USD: TR26 0004 6003 0300 1000 0610 46 hesabına, açıklama kısmına "Çin Halk Cumhuriyeti Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 3.800 ABD doları katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte katılım formu Başvuru Dilekçesi ile Katılımcı Şirket Bilgi Formunu, en geç 3 Temmuz 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar (0342) 211 05 09 numaralı faksa veya ahmetsahbudak@gaib.org.tr adresli elektronik posta adresine iletmesi hususu bilgilerine sunulur.

Detaylı Bilgi İçin :
Ahmet ŞAHBUDAK - Uzman Yardımcısı
Telefon : (0342) 211 05 42
E-Posta : ahmetsahbudak@gaib.org.tr

Ek 1 : Program Ek-1
Ek C 2 : Katılımcı Şirket Bilgi Formu Ek-2
Ek C 3 : Başvuru Dilekçesi Ek-3

8

Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu;


Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.06.2015 tarihli yazıda;

İhracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda karşılaştıkları engellerin tespiti ve raporlanması ile sonraki aşamalarda ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere Bakanlık tarafından 2015 yılı için "Pazara Giriş Engelleri Raporu” hazırlandığı ve raporun her sene periyodik olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığından bahisle,

Söz konusu raporda yer verilen ülkelerin; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Rusya Federasyonu, Mısır, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Cezayir, Katar, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Meksika olduğu ve halihazırda Bakanlığın internet sayfasından "Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” arama çubuğunun altındaki "2015 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu Yayında” isimli bölümden rapor metnine erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

Rapor Linki : http://goo.gl/SCd6Oa

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.