2015/44 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/44)

1. Kenya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Belarus Merkez Bankası Hakkında Bilgi;

3. Ekonomi Bakanlığı WEB Portalı Hakkında Bilgi;

4. Karadağ'da Gemi Onarımı İçin Mal ve Hizmet Alımı;

5. Su İhracatı ve Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;

6. Avrupa Birliği/ Ticaret Politikası Önlemleri Listesi;

7. Gıda Paketlemesi Hakkına Bilgi;

8. Katar 2. Türk Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

 

1

KENYA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan 18.06.2015 tarihli yazıda; İMMİB tarafından üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında yapı malzemeleri ve müteahhitlik sektörlerine yönelik olarak 01-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Kenya'ya yönelik olarak bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesinin planlandığından bahisle,

Kenya'ya yatırım yapan firmalarımızın, 125 milyonluk Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve 406 milyonluk COMESA pazarına ihracat yapma imkânına sahip olacağı; müteahhitlik hizmetleri alanında, ülkenin bilhassa kuzey bölgelerinin kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunmasının, sulama, drenaj ve kanal inşaatları alanlarında yüklenici firmalarımıza iş olanakları sunduğu; Kenya Sahra altının Afrika'nın 5. büyük ekonomisine sahip Doğu ve Orta Afrika'ya açılan kapı konumunda olduğu; hem COMESA'ya hem de Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) üye olması sebebiyle, Kenya'da yatırım ve ticaret yapacak işadamlarımızın toplam 531 milyonluk bölgesel bir pazara da giriş imkânını elde edebileceği; küresel krizin etkisini yitirmesiyle, Kenya'nın gelirlerinde ve alım gücünde artış olacağının, bu ülkeye olan ihracatımızın ve yatırımlarımızın artacağının düşünüldüğü; iki ülke arasında iktisadi ve ticari alandaki yasal alt yapının (KEK Protokolü, STA, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması vs.) tamamlanması ile ticaret hacminin ve yatırımların daha üst seviyelere çıkacağının değerlendirildiği,

Ticaret Heyeti Programı dâhilinde, Kenya'da yerleşik yapı malzemeleri sektörüne yönelik üst düzey yönetici ve satın alma ekipleriyle görüşmelerin organize edileceği,

Heyete dâhil olmak isteyen üyelerimizin 26 Haziran 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar http://tinyurl.com/kenyaheyet internet linkinden ulaşabilecekleri elektronik başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurmaları ve kişi başı 1.900 $ katılım bedelini (uçak, konaklama, transferler ve ikili iş görüşmeleri bedeli dahil) aynı linkte bilgileri yer alan İMMİB banka hesabına ödemeleri gerektiği bildirilmektedir.

2

BELARUS MERKEZ BANKASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.06.2015 tarihli yazıda; Minsk Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin bildiriminde; Belarus'ta 2008 yılı Kasım ayından bu yana uygulanan, Belarus'ta yerleşik şahıs ve firmaların ithalatta tam veya kısmi peşin ödeme yapmasını yasaklayan kararın, Belarus Merkez Bankası'nın 5 Mayıs 2015 tarih ve 277 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırıldığından bahisle,

 

Anılan karar kapsamında firmalarımızın Belarus'a yaptıkları ihracat nedeniyle zaman zaman karşılaştıkları alacak tahsili problemlerinde de önemli düzeyde azalma olmasının beklendiği bildirilmektedir.

 

3

EKONOMİ BAKANLIĞI WEB PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazınsa atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.06.2015 tarihli yazıda; Ekonomi Bakanlığı http://www.ekonomi.gov.tr/ adresinde bulunan internet sitesi ve mobil uygulamasının portal anlayışı çerçevesinde teknolojik, içerik ve işlevsel bakımdan yeniden oluşturularak 5 Aralık 2014 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından hizmete açıldığı ve yeni oluşturulan Bakanlık web portalında "Blog Uygulaması”nın da devreye alındığından bahisle,

Söz konusu Blog'da Bakanlığın hem merkez hem de yurtdışı birimleri olan Ticaret Müşavir ve Ataşeliklerinden günlük haber girişi yapılmakta olduğu ve söz konusu Blog'u takip eden kullanıcıların özellikle Bakanlık yurtdışı personelinin görev yapmakta olduğu ülkelerde yaşanan her türlü güncel haber, bilgi ve gelişmelere ulaşabildiği, Ayrıca, yine Bakanlık yeni portalında kullanıma sunulan "E-Bülten” hizmeti ile alt kategoriler bazında söz konusu Blog'a girilen haber ve duyuruların, sisteme üye olan kullanıcıların e-posta adreslerine günlük olarak gönderildiği ve bu kapsamda, söz konusu Blog ve "E-bülten” vasıtasıyla kullanıcıların ilgilendikleri ülkelere ilişkin ticaret ve ekonomi haberlerine ulaşması, Türkiye ve Dünya ile ilgili gelişmelere, yatırım ve ihracat fırsatlarına ilişkin duyurulara erişim sağlamasının mümkün olduğu,

Söz konusu E-bültene Bakanlık web portalında yer alan Blog bölümünün altında yer alan E-bülten kayıt ekranından (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/e-bulten-kayit) ad-soyad ve e-posta bilgileri ile üye olunabilmekte, üyelik esnasında alt kategori ve/veya ülke seçimleri yapılabildiği bildirilmektedir.

 

4

KARADAĞ'DA GEMİ ONARIMI İÇİN MAL VE HİZMET ALIMI;

Podgorica Büyükelçiliği'nden alınan yazıda, Karadağ'da gemi onarımı ve rekonstrüksiyon işi ile uğraşan Adriyatik Tersanesi Biyela A.Ş. yetkilileri, yatçılık programının geliştirilmesi, Karadağ'daki yatlar üzerindeki artan hizmetler doğrultusunda ve gelecekte Adriyatik Tersanesinde yat ve megayatların bakımı yapılacağından dolayı Türk firmaları ile işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir.

İlk etapta çeşitli hizmetler ile uğraşan firmalarla (Boyama Temizlik hizmetleri, motorların bakım ve onarım hizmetleri, döşemelik ve doğrama hizmetleri vs.) ve yat, charter ve agenturlara yönelik ekipman ve malzemeleri satan firmalarla işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmekte olup, firma iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Firma İletişim Bilgileri:
Zoran Zlokovic (Genel Müdür)
http://www.asybijela.com/
Telefon: +382 31 680 026
Fax: +382 31 680 025
Gsm: +380 67 278 520
e-posta: purchasing.dept@asybijela.com
z.zlokovic@asybijela.com

 

5

SU İHRACATI VE SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dubai Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.06.2015 tarihli yazıda; Dubai Belediyesi'nin su ithalatında artık Körfez Standartları'nı uygulamaya koyduğu ve gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde 29.01.2003 tarihli ve 13/1/60/2003 no.lu kararın 11inci maddesi uyarınca sağlık sertifikasının ibraz edilmesi gerektiği,

 

Ayrıca; Dubai'ye yönelik su ihracatında yaşanan sorunlar hakkında Dubai Belediyesi Gıda Kontrol Departmanı ile yapılan toplantı neticesinde,

- İhraç edilecek içme suyu ve kaynak suları için kullanılmak üzere, Ek'li sağlık sertifikasının kullanılması,

- Söz konusu belgeye "kaynak suyunun doğal kaynak suyu olduğu, ısı işlem görmediği ve ilave madde içermediğini” gösteren bir ibare eklenmesi,

- Buna ilaveten ürün ismi, navlun adedi ve ağırlığını içeren bilgilerin sertifikaya eklenmesi gerektiği hususlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

 

6

AVRUPA BİRLİĞİ/ TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ LİSTESİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 18/06/2015 tarih 77443 sayılı yazısı ekinde alınan; Avrupa Birliği tarafından 2015 yılı Nisan ayı itibariyle ithal ürünlerde damping ve sübvansiyona karşı yürürlükte olan geçici nihai önlemler ile başlatılan soruşturmaların listesi ekte sunulmuştur.

 

EK:Tıklayınız

 

 

7

Gıda Paketlemesi Hakkına Bilgi;

Stuttgart Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/06/2015 tarih 76795 sayılı yazıda; Alman Tüketici Koruma Derneğinin Teekanne GmbH Co.& KG.'ye karşı yanıltıcı meyve çayı ambalajları kullandığı gerekçesiyle açtığı davanın, Avrupa Adalet Divanında 04/06/2015 tarih ve C-195/14 sayılı karar ile firma aleyhine hükme bağlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu yazıda, meyve çayı ambalajlarında ahududu ve vanilya resimleri bulunmasına rağmen içerik kısmında ne ahududunun kendisi ne de doğal aromanın bulunduğu ifade edilmektedir.

 

8

KATAR 2. TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;;


Katar'ın başkenti Doha'da 05-08 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Katar 2. Türk Ürünleri Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 12/06/2015 tarik 86536 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

 

EK : Katar

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.