2015/43 Özel Sirküler- “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın Yürürlüğe Konulması Hk..

11 Haziran 2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu kararı aynen aşağıya çıkarılmıştır. 

 Kararın tam metni için tıklayınız..

 

11 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29383

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7603

Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 1/4/2015 tarihli ve 10610 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.