2015/34 Eximbank Kredileri ve Sigorta/Garanti Programları Bilgilendirme Seminerleri

SİRKÜLER (2015/34)

Sayın üyemiz;

Bilindiği üzere, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Eximbank), Türk ihracatçılarının yeni ülkelere açılmalarına, ihraç ettikleri mal ve hizmetleri çeşitlendirmelerine, ihraç mallarına yeni pazarlar bulmalarına, uluslararası ticarette paylarını artırmalarına, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazanmalarına destek vermek ve ticari ve politik risk taşıyan pazarlarda güvence altında iş yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla krediler, ülke kredileri, garanti ve sigorta hizmetleri sunmakta olup, bir kamu Bankası olan EXİMBANK'ın gerek kredi ve gerekse diğer enstrümanlarındaki faiz oranları ve komisyonlar diğer finans kuruluşlarına göre çok daha uygun oranlarda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Birliğimiz tarafından üyelerimizin Eximbank'ın sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi edinmeleri ve bu hizmetlerden daha etkin biçimde faydalanabilmeleri amacıyla Türk Eximbank A.Ş. uzmanları tarafından sunumların yapılacağı bilgilendirme toplantıları mahiyetinde seminerler organize edilmektedir.

 

Bu itibarla, Hopa'da 26 Mayıs 2015 Salı günü 15:00- 18:00, Rize'de 27 Mayıs 2015 Çarşamba ve Trabzon'da 28 Mayıs 2015 Perşembe günleri 13.30-18.00 saatleri arasında Türk Eximbank A.Ş. Kredi ve Sigorta /Garanti Programları Uygulamaları konusunda Bölgede yerleşik ihracatçılarımıza ve ilgili sektör mensuplarına yönelik düzenlenmesi planlanan söz konusu bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen firmaların en geç 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize ekteki form kullanılarak (0462) 3269401 nolu faks veya E-posta: sgumuskaya@dkib.org.tr adresi aracılığıyla) kayıt yaptırmaları hususunda;

Bilgileri ve gereğini rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 Ek: 1 Sayfa Katılım Başvuru Formu