2015/33 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/33)

1. Türk Eximbank Kredi Ve Sigorta/Garanti Programları Bilgilendirme Seminerleri Hakkında Bilgi;

2. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi;

3. Coverings 2016 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

4. Süt Tozu Desteklemesi Hakkında Bilgi;

5. Cenova Havaalanı'nın Özelleştirilmesi Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Tataristan İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

7. Rusya Federasyonu –Ortak Sanayi Çalışma Grubu Hakkında Bilgi;

8. Nijerya –Kano İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Fas Enerji Yatırımları Hakkında Bilgi;

10. Türkiye-Slovakya İnovasyon ve Teknolojileri Forumu Hakkında Bilgi;

11. Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

12. Türkiye-Rusya İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

13. Japonya İçin Akredite Edilmiş Gıda Laboratuvarları Hakkında Bilgi;

14. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/17)

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA/GARANTİ PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Eximbank), Türk ihracatçılarının yeni ülkelere açılmalarına, ihraç ettikleri mal ve hizmetleri çeşitlendirmelerine, ihraç mallarına yeni pazarlar bulmalarına, uluslararası ticarette paylarını artırmalarına, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazanmalarına destek vermek ve ticari ve politik risk taşıyan pazarlarda güvence altında iş yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla krediler, ülke kredileri, garanti ve sigorta hizmetleri vermektedir.

 

Bu kapsamda, Birliğimiz tarafından üyelerimizin Eximbank'ın sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi edinmeleri ve bu hizmetlerden daha etkili biçimde faydalanabilmeleri amacıyla Türk Eximbank A.Ş. uzmanları tarafından sunumların yapılacağı bir bilgilendirme toplantıları organize edilmektedir.

 

Bu itibarla, Hopa'da 26 Mayıs 2015 Salı, Rize'de 27 Mayıs 2015 Çarşamba ve Trabzon'da 28 Mayıs 2015 Perşembe günleri 13.30-18.00 saatleri arasında Türk Eximbank A.Ş. Kredi ve Sigorta /Garanti Programları Uygulamaları konusunda Bölgede yerleşik ihracatçılarımıza ve ilgili sektör mensuplarına yönelik düzenlenmesi planlanan söz konusu bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen firmaların en geç 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize ekteki form kullanılarak (0462) 3269401 nolu faks veya E-posta: sgumuskaya@dkib.org.tr adresi aracılığıyla) kayıt yaptırmaları hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.

 

Ek: Katılım formu

2

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, 2015/1 sayılı "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın, 14/02/2015 tarih 29267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, sözkonusu Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 14/05/2015 tarih 63044 sayılı talimatları ekinde alınmış olup, ilişikte sunulmaktadır.

 

EK: 2015/1 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge (36)

 

 

3

COVERINGS 2016 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13/05/2015 tarih 5958 sayılı yazıda; 18-21 Nisan 2016 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde düzenlenecek "Covering – Showcasing Tile + Stone Experience 2016” fuarına Ekonomi Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden organizasyonun Birliklerince düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Fuar Duyurusu (1sayfa)

 

4

SÜT TOZU DESTEKLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/05/2015 tarih 62732 sayılı yazıda; İhracatçı firmaların talebine istinaden, süt tozu hak edişlerinin 2014 yılı içerisinde dağıtılan kota kapsamında desteklenmesi için son başvuru tarihinin 30/05/2015 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

 

 

5

CENOVA HAVAALANI'NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Büyükelçiliği tarafından Cenova'ya bir ziyaret gerçekleştirildiği ve sözkonusu ziyarette yetkililer tarafından Cenova Havalimanı'nın özelleştirilmesinin kararlaştırıldığı daha önce duyurulmuştu. Bu defa Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/05/2015 tarih 1039 sayılı yazıda; Cenova şehir merkezine 6 km uzaklıkta bulunan Cristoforo Colombo Havalimanı'nın kullanımının arttırılmasını teminen, işletme haklarının Türk yatırımcılara devredilmesinin değerlendirilebileceği belirtilmekte olup, anılan hava limanını işletme hakkını 31 Aralık 2027 tarihine kadar elinde bulunduran "Aeroporto di Genova a.p.a” şirketi tarafından iletilen ve havalimanı ile şirketin misyonu, vizyonu organizasyon şeması, sunduğu hizmetleri 2012-2013 yılları ekonomik göstergeleri gibi bilgi ve verileri içeren sunum ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı Sunumu (34 sayfa)

 

 

 

6

TÜRKİYE-TATARİSTAN İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/05/2015 tarih 859 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov'un katılımlarıyla 30 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye – Tataristan İş Forumuna ilişkin sonuç raporunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sonuç Raporu (16 sayfa)

7

RUSYA FEDERASYONU –ORTAK SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU HAKKINDA BİLGİ;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/05/2015 tarih 1037 sayılı yazıda; Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında Karma Ekonomik Komisyonu altında 1993 yılından beri faaliyette bulunan Ortak Sanayi Çalışma Grubu'nun 12'nci Toplantısı'nın 22-23 Nisan 2015 tarihleri arasında o arasında Moskova'da düzenlendiği ve toplantı dahilinde yürütülen müzakereler ile bir protokol metninin oluşturulduğu ve oluşturulan protokol metninin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr Ersan ASLAN ve Rus Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1'nci Bakan Yardımcısı Gleb Sergeyeviç NITIKIN tarafından imzalandığı belirtilmekte olup, sözkonusu protokolün metninin bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Protokol ve Protokol Ekleri (11 sayfa)

 

8

NİJERYA –KANO İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 23-25 Haziran 2015 tarihleri arasında Nijerya'ya yönelik düzenlenecek olan Nijerya-Kano işadamları heyeti ile ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 12/05/2015 tarih 1053 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

FAS ENERJİ YATIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Büyükelçimizin Fas Enerji Yatırımları hakkında Fas Enerji Maden Su ve Çevre Bakanı Abdelkader Amara ile görüşmesine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 11/05/2015 tarih 1038 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız. Ek: Yazı (1 sayfa)

10

TÜRKİYE-SLOVAKYA İNOVASYON VE TEKNOLOJİLERİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Türkiye resmi ziyareti vesilesiyle 14 Mayıs 2015 Perşembe günü 12:30-16:00 saatleri arasında TOBB Plaza / İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Slovakya İnovasyon ve Teknoloji Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 11/05/2015 tarih 1042 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Program ve Katılımcı Firmalar (5 sayfa)

 

2. 111

TÜRKİYE-ETİYOPYA İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 11/05/2015 tarih 836 sayılı yazısı ekinde alınan; Türkiye –Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sonuç Raporu (14 sayfa)

 

12

TÜRKİYE-RUSYA İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 11/05/2015 tarih 836 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Aleksey Ulyukayev'in katılımlarıyla 22 Nisan 2015 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye – Rusya İş Forumuna ilişkin sonuç raporunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sonuç Raporu (13 sayfa)

13

JAPONYA İÇİN AKREDİTE EDİLMİŞ GIDA LABORATUVARLARI HAKKINDA BİLGİ;

Japonya için akredite edilmiş gıda laboratuvarları ile ilgili olarak Tokyo Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/05/2015 tarih 61390 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Duyuru ve Laboratuvar Listesi (11 sayfa)

14

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan bahsekonu Tebliğ (12 Mayıs 2015 ve 2015/17 sayılı) metni için tıklayınız..

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.